Väder Lidingö

Lidingö fredag 29 maj 2020 v. 22

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Protester mot skolpaviljonger i Rudboda

tisdag 25 oktober 2011 00:01

Rudboda-skola.jpg
De tillfälliga skolpaviljongerna med beteckningen Lidingö 5:136 kommer att ligga där pilen pekar.

Rudboda skola ska rivas och ändras under de kommande åren, med start höstterminen 2012. Eleverna måste antingen flyttas till en annan skola på Lidingö (Bodal har nämnts) eller så får de gå i tillfälliga paviljoner i nära anslutning till skolan. Många föräldrar vill att barnen ska gå kvar i området, i paviljonger. De boende som får paviljongerna i en bit utanför fönstret protesterar. Ärendet, om tillfälligt bygglov under fem år, kommer upp i miljö- och stadsbyggnadsnämnden på onsdag.

Rudboda-skola.jpg
De tillfälliga skolpaviljongerna med beteckningen Lidingö 5:136 kommer att ligga där pilen pekar.

Rudboda skola ska rivas och ändras under de kommande åren, med start höstterminen 2012. Eleverna måste antingen flyttas till en annan skola på Lidingö (Bodal har nämnts) eller så får de gå i tillfälliga paviljoner i nära anslutning till skolan. Många föräldrar vill att barnen ska gå kvar i området, i paviljonger. De boende som får paviljongerna i en bit utanför fönstret protesterar. Ärendet, om tillfälligt bygglov under fem år, kommer upp i miljö- och stadsbyggnadsnämnden på onsdag.

– Känslorna hos oss på Rudboda är i svallning efter förslaget från Miljö- och stadsbyggnad om att bygga ut Rudboda skola på grönområdet utanför kvarteret Barkjärnet, säger Allan Ekström, som bor på Yxvägen.

Allan Ekström har skickat en skrivelse till staden (se nedan), som de flesta i hans radhuslänga också undertecknat. Andra har skrivit att trafiken kommer bli än mer kaotisk, eftersom det redan idag är trafikstockning på Nilstorpsvägen utanför förskolan, när barnen ska lämnas och hämtas.

Paviljongerna som planeras består av sammansatta moduler i två våningar med en höjd av 7,5 meter. Den största paviljongen blir nästan 55 meter lång och inrymma både skolsalar, matsal, kök, bibliotek och administration. En tillfällig väg dras från Nilstorpsvägen norr om Yxvägen och avslutas med en vändplan. Vägen är inte avsedd för hämtning och lämning av elever, enligt miljö- och stadsbyggnadskontoret. Största möjliga hänsyn ska tas till befintlig mark och växtlighet, och efter byggtidens slut ska markområdet återställas.

YxvägenLidingö.jpg
Bilden tagen utanför Yxvägen 15 i nordostlig riktning. Paviljongerna föreslås ligga på vänster sida om gångvägen. Foto: Allan Ekström.Yttrande enligt plan- och bygglagen rörande ansökan om bygglov avseende grönområde invid Björkriset 2, Rudboda, inskickat av Allan Ekström:

Ansökan om bygglov avser del av ett grönstråk som utgår från Kyrkviken, genomkorsar Rudboda och fortsätter ut i Elfviks naturrreservat. Grönstråket utgör en omistlig del av Lidingös grönområden och bör därför skyddas mot varje form av ingrepp, en uppfattning som torde delas av varje Lidingöbo. ”Rör inte våra grönområden!” Börjar man nagga ett grönområde i kanterna så är skadan lätt obotlig. Trycket på att exploatera grönområdena är stort. Varje särskild ansökan om ingrepp i grönområdena är därför ytterst en angelägenhet för alla Lidingöbor i syfte att värna om vår ös identitet och särart.

Det framlagda förslaget berör närmare bestämt det grönområde som vetter mot den radhuslänga vars andra sida är Yxvägen, Rudboda. Radhusen byggdes åren 1968 – 69 och bedömningen av radhusen formades av grannskapet till det i detaljplanen beskrivna grönområdet som gav området en speciell karaktär.

Vad som nu föreslås utgör ett närmast brutalt och okänsligt ingrepp i de värdefulla natur- och miljövärden som innefattas i det berörda grönområdet. Byggnader skall uppföras, placeras, på en stor yta alldeles intill den gång – och cykelväg som löper utmed radhuslängan; en av byggnaderna med en längd av närmare 55 meter. Och en bilväg skall dragas utmed gångvägen med ”vändplan 12 m lastbil”. Den upplevelse och den skönhet som dagens miljö utgör blir genom ianspråktagandet av marken förbytt i sin motsats. Den åberopade omständigheten, att bygglovet är tidsbegränsat, minskar inte tillnärmelsevis det negativa intrycket vare sig för oss som bor omkring 20-30 meter från den närmaste byggnaden eller lastbilsvändplanen eller för de Lidingöbor som använder gång – och cykelvägen för rekreation.

Förslaget bör därför tveklöst avslås.

Lidingö den 15 oktober 2011
Allan Ekström

Dela Protester mot skolpaviljonger i Rudboda

Kommentarer

tom 2011-10-28 23:41

Varför inte fortsätta meta-diskussionen, den om varför och hur medborgare engagerar sig för och emot förändringar, på YIMBY:s hemsida istället?

Kan man kanske förmoda att flertalet av läsarna här är mer intresserade av frågan i sak än av insinuationer om ytterligare åsikter som ändå inte har förts fram. Hur blir det för skoleleverna, nu, sen och annars för rudbodabor?

Jan Sjöberg 2011-10-28 20:29

Till Tore Kullgren. Du har ingen aning om vad jag tycker i denna eller andra frågor. Att Lidingösidan “ensidigt tar ställning för Nimby-rörelser” motbevisas av allt som skrivits under åren. Att öppna för debatt innebär inte att man måste ha samma uppfattning som skribenten utan att man främjar debatten.

“Nimby”, för den som inte känner till begreppet, betyder “not in my back yard” och används för att “beskriva boendes opposition mot ett planerat byggnadsprojekt i deras närhet” (Wikipedia).

Tore Kullgren 2011-10-28 15:51

Jag ställer gärna upp på en intervju, om tillfälle ges.

Lidingösidan är en stor tillgång för den politiska debatten på ön, och håller oftast hög kvalitet.

Ett problem med den i övrigt välskötta Lidingösidan, är som sagt att redaktören väljer att bryta mot den publicistiska grundprincipen om opartiskhet, genom att ensidigt ta ställning för Nimby-rörelser.

Nimbyism är inte något unikt för Lidingösidan eller andra lokalmedier, utan något som även drabbar stora nyhetsmedier som Svenska Dagbladet.

Skriv gärna om nybyggen och protester, men på ett neutralt och balanserat sätt.

Liselotte 2011-10-28 11:18

Gnällspikarna har tittat fram igen! Och girigbukarna! Vadå försämrade fastighetsvärden?

Rudbodabo 2011-10-27 20:14

Självklart ska barnen få gå kvar i Rudboda. Allt annat vore vansinnigt. Det är en tillfällig lösning som varken påverkar fastighetsvärden eller naturvärden.

Tomtefar 2011-10-26 13:46

Jag blir så trött på detta vardagliga gnäll. Om nu barnen går i Rudboda skola och den ska renoveras så är det väl rimligt att de får tillfälliga paviljonger i anslutning till befintliga skolan. Men en del lättstötta bakåtsträvare skall alltid sätta käppar i hjulen. Skärp er och visa lite flexibilitet. Låt barnen komma först, så sover ni bättre – jag lovar!

Pelikanen 2011-10-26 11:09

Vad föreslår Ekström & Co?
Jag värnar också i hög grad om Lidingös grönområden men även om Lidingös skolbarn. En ny skola behövs tydligen och då måste barnen under begränsad tid gå i en annan byggnad. I Bodal eller i en paviljong nära nuvarande skola. Jag ser många fördelar med en tillfällig paviljong nära nuvarande skola. Vad föreslår Ekström & Co? Vad säger föräldrarna?

Bertil Gröndal 2011-10-26 09:59

Jag vill också tacka Jan Sjöberg för hans engagemang, kunskap och arbete med den utmärkta Lidingösidan. Hans lugna bemötande av lätt aggresiva, ensidiga insändare ger även stark sympati.
Kan man få kalla det för demokratisk balans?
Bertil G.

Helena du Rées 2011-10-25 18:41

Tack Jan Sjöberg för Lidingösidan! Detta är ett fantastiskt demokratiforum för information och öppen debatt om vad som händer på Lidingö.

En pensionär 2011-10-25 17:51

Sedan vi lidingöbor fick tillgång till Lidingosidan får vi tack vare redaktör Sjöberg lokala nyheter hela veckan från morgon till kväll, något som vi inte varit bortskämda med dessförinnan. Webbtidningen är ständigt aktuell och intressant att läsa. Jag kollar upp lite väl ofta kanske vad som har hänt eller vad som är på G. Insändare och kommentatorer är också mycket läsvärda. Men Lidingosidan är ingen stor dagstidning vad beträffar resurser, med särskilda rubriksättare till exempel. Här har vi en redaktör och ansvarig utgivare som gör allt och redaktör Sjöberg ska ha en stor eloge för allt jobb han lägger ned. Fint också med alla vackra naturbilder i färg som framför allt Bengt Jansson låter oss läsare få njuta av.

Kanske kunde Lidingosidan om tillfälle ges även kunna göra en intervju med Tore Kullgren. Kanske skulle det då visa sig att Jan Sjöberg och Tore Kullgren har mer gemensamt än vad som nu skiljer dem åt. Bara en idé.

tom 2011-10-25 17:25

Varken Granskningsnämnden, Pressens opinionsnämnd eller motsvarande tycks nånsin ha visat Lidingösidan samma intresse :) Dubbelt grattis!

Jan Sjöberg 2011-10-25 16:49

Tore Kullgren talar nu om hur Lidingösidan ska skrivas och redigeras, både vad gäller rubriker, text och vilka som ska kontaktas. Jag kan bara tacka för visat intresse.
Jan Sjöberg

Hans Sogell 2011-10-25 16:09

Jag lämnade in ett överklagande till Lidingö Stad i går som representerar majoriteten grannar i berörda område. Det är inte seriöst av staden att lägga en skolpaviljon med 425 skolban 20-30 meter från vår radhuslänga, dessutom på gammal sjöbotten som måste pålas. Vårt förslag ligger ca 100 meter bort mot Norra Kungsvägen och skonar oss mot den trafikkaos som stadens förslag dessutom innebär.

Bo 2011-10-25 11:59

Politiker och tjänstemän kan svara här på kommentarsplats.

Jag vill gärna läsa fullständiga partsinlagor här.

Protesterna är nyheten. Då passar det som rubrik.

Tore Kullgren 2011-10-25 10:52

Jag har precis redogjort för vad Lidingösidan borde göra:

* Sätt en neutral rubrik.

* Återge inte partsinlagor i fullständig text i en redaktionell artikel, ställ i stället kritiska frågor till bägge parter.

* Sök upp kommunen för en kommentar.

Jan Sjöberg 2011-10-25 09:02

Som framgår av artikeln har fler skickat in protester mot paviljongerna. Stadens planer finns beskrivna. Ekströms inlägg är tydligt markerat. Vad mer begär Kullgren? Att Lidingösidan inte ska skriva att det finns olika uppfattningar?
Jan Sjöberg

Tore Kullgren 2011-10-25 01:37

Rubriken “protester mot skolpaviljonger i Rudboda” sätter fokus på själva “protesterna”, som inte veterligen drivs av någon annan än herr Ekström.

Enligt god pressetisk sed, bör den som rapporterar om en konflikt, söka upp båda parter (i det här fallet kommunen). Ännu viktigare är att tydligt skilja mellan redaktionellt material och insändare. Lidingösidan skulle framstå som mycket mer seriös, om den satte neutrala rubriker, och inte publicerade partsinlagor som del av artiklar.

Jan Sjöberg 2011-10-25 01:16

En märklig kommentar från Tore Kullgren. Han påstår att denna text okritiskt tar ställning för något han kallar “inte-på-min-bakgård-upprop”. Därmed är den enligt Kullgren olämplig på Lidingösidan. I inledningen redovisas att det finns olika uppfattningar plus stadens förslag. Min förhoppning är att alla som läser texten själva kan bilda sig en uppfattning utan pekpinnar. De som inte gillar innehållet är alltid välkomna att kommentera.

Kullgrens sista stycke antyder att jag skulle ha hindrat några inlägg i detta ämne och vill att båda sidor bör få utrymme att höras. Det finns ingen tvekan om att alla åsikter ska få höras. Frågan är, efter att ha läst Kullgrens rader, om han själv instämmer.

Jan Sjöberg

Tore Kullgren 2011-10-25 00:36

Det är tråkigt att Lidingösidan, som ett av Lidingös mest betydande massmedier, så okritiskt tar ställning till lokala inte-på-min-bakgård-upprop, som fördröjer och fördyrar nödvändiga ombyggnadsprojekt, och sällan omfattar realistiska alternativ.

Om Lidingösidan ska vara en trovärdig nyhetskälla, så bör båda sidor av en åsiktsskillnad få utrymme att höras.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google