Väder Lidingö

Lidingö söndag 25 juli 2021 v. 29

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Regnbågsflaggning på Lidingö under Pride-veckan

tisdag 22 april 2014 14:20

Dubbel regnbåge över Gåshaga. Arkivbild

Dubbel regnbåge över Gåshaga. Arkivbild

I morgon behandlar kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) en motion från Miljöpartiet om hbtq-frågor. Miljöpartiet på Lidingö vill att staden under Prideveckan i Stockholm ska ordna seminarier för att belysa hbtq-frågor och att Lidingö även ska hissa regnbågsflaggan under Stockholm Pride. Pride-veckan pågår från 28 juli och avslutas med paraden genom huvudstaden den 2 augusti. KSAU föreslår att staden hissar flaggan på Lidingös två officiella platser, utanför stadshuset och på flaggberget, men att man inte ordnar några seminarier.

När frågan behandlades av kultur- och fritidsnämnden i oktober förra året blev nämndens beslut att avslå motionen. I motiveringen skrev man bl.a. att “Pride är inte en kommunal verksamhet eller en lokal aktivitet på Lidingö och därför bör inte flaggning ske på Lidingö”. Nämnden hänvisade även till att det på Lidingö redan finns en mötesplats för unga hbtq-personer, Iris, något som Lidingö är först med i Stockholms län.

I kommunstyrelsen förslag till beslut nämner man inget om kultur- och fritidsnämndens uppfattning, utan endast att nämnden yttrat sig i frågan. Kommunstyrelsens uppfattning är “att staden bör flagga med regnbågsflaggan under Stockholm Pride. Det är ett sätt att ta ställning för yttrandefrihet, mötesfrihet och rätten att få vara den man är och samtidigt ta avstånd från diskriminering och annan kränkande behandling av hbtq-personer”. Därför finns det skäl till att inte tillämpa de principer som staden har för sin officiella flaggning. Men om t.ex. någon av stadens verksamheter väljer att hissa regnbågsflaggan under Stockholm Pride är det inget som hindrar, enligt kommunstyrelsen.

Ytterst är det kommunfullmäktige som fattar beslut om flaggning.

Dela Regnbågsflaggning på Lidingö under Pride-veckan

Kommentarer

Thomas Bengtsson (MP) 2014-05-29 02:00

Också jag vill uttrycka tacksamhet för uppslutningen om vår motion, som bifölls av företrädare för samtliga partier.

Kommunfullmäktige har i sitt beslut välkomnat “fler initiativ från verksamheterna och ser gärna att fler av stadens verksamheter arbetar med frågan. Ett exempel på sådant arbete skulle kunna vara att ordna arrangemang i samverkan eller samband med Stockholm Pride.”

Motioner lämnas i kommunfullmäktige för att också beslutas där, men dessförinnan får berörda nämnder lämna synpunkter. Kommunstyrelsen lämnar förslag till beslut på motioner i sin helhet.

Vår motion gav bland annat positiv uppmärksamhet till kultur- och fritidsnämndens verksamhet “Iris”, en träffpunkt för unga hbtq-personer. Det har blivit en mycket lyckad och uppskattad satsning, som också har inspirerat andra kommuner och även utländska beskickningar.

Vi hoppas att många Lidingöbor kan delta i olika arrangemang under Prideveckan, både för att fira framgångar och belysa fortsatt svåra utmaningar för mänskliga rättigheter.

Anna Stenson, miljöpartiet 2014-05-28 09:54

Jag är glad att delar av vår motion bifölls och det är en självklarhet för mig att vi ska hissa prideflagga även på Lidingö. Jag har blivit nästan blind (döv är jag redan) på kort tid, men jag är inte blind och döv för det förtryck som hbtqia personer utsätts för dagligen runt om i världen och även här i Sverige. Det kan handla om en viskning bakom ryggen, det kan handla om långa blickar, men för den som dagligen blir utsatt för det är det hela tiden en påminnelse om att inte känna sig accepterad. Hbtqia handlar inte om sex, det handlar om friheten och rättigheten att bara få vara sig själv och det hoppas jag att alla på Lidingö kan få vara.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google