Väder Lidingö

Lidingö tisdag 2 juni 2020 v. 23

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Remissdebatt i fullmäktige om Lidingös översiktsplan

torsdag 9 februari 2012 15:02

Vid senaste kommunfullmäktigemötet lämnade Socialdemokraterna en motion om att en remissdebatt borde hållas, inför utformningen av förslaget till översiktsplan för Lidingö. Nu instämmer även Lidingös politiska majoritet i förslaget och vill ha en debatt den 26 mars.

Socialdemokraterna vill att man ska “tydliggöra partiernas ställningstaganden och avvägningar, innan planen slutligen ska fastställas”. Debatten ska alltså inte leda fram till beslut utan mer ge lidingöborna möjlighet att se vilka skillnaderna är mellan partiernas uppfattningar.

Under remisstiden kom cirka 800 synpunkter och förslag från lidingöbor, partier och organisationer, svar som nu kanske påverkar den slutliga utformningen av översiktsplanen.

Även den politiska majoriteten på Lidingö, M+FP+KD, instämmer nu alltså i att en debatt bör hållas. Debattdatum är satt till den måndag den 26 mars då kommunfullmäktige har sitt ordinarie månadsmöte. Via webb-TV och radio kan alla följa debatten eller så kan medborgarna få uppleva stämningen direkt i sessionssalen.

Dela Remissdebatt i fullmäktige om Lidingös översiktsplan

Kommentarer

Mårten Dahlberg (S) 2012-02-15 22:20

Jag tycker att Claes synpunkter är vettiga. Nu har ju majoriteten valt att inte öppna för den typen av direkta frågestunder i samband med fullmäktigemötena.

Det är väl möjligt att arrangera en hearing med alla partier från fullmäktige vid ett tillfälle innan beslutet ska fattas (preliminärt den 18 juni).

Det kanske är något som några av partierna kan ta på sig att ordna, eller kanske Lidingösidan? Staden borde stödja ett sådant initiativ genom att upplåta sessionssalen utan kostnad.

Thomas Bengtsson (MP) 2012-02-15 16:25

Det är ett bra initiativ. En översiktsplan är mycket omfattande med många frågeställningar. Därför kommer Miljöpartiet att också arrangera en öppen diskussion på måndag den 20 februari kl. 18.30-20.30 i sessionssalen, Lidingö stadshus.

Kommunfullmäktige skulle ha sammanträtt då, men nu är ju det mötet inställt. Vi vill också skapa ett tillfälle för en intresserad allmänhet att delta och ställa frågor. Stadsbyggnadskontoret inleder med en sammanfattning av det förslag som har ställts ut och Miljöpartiet presenterar sina inlämnade synpunkter.

Därefter kommer en panel av opponenter att tycka till med kritik om vad de uppfattar som bra och dåligt i förslaget, följt av en öppen frågestund. Alla är välkomna.

Claes 2012-02-13 10:27

Mycket bra initiativ….

…..men för att det på riktigt skall kunna exponera partiernas inställning i frågan borde man släppa in allmänheten på ön i debatten genom t ex låta dem ställa frågor via webben eller genom att några får deltaga fysiskt i en frågestund mot slutet av debatten.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google