Väder Lidingö

Lidingö tisdag 11 augusti 2020 v. 33

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

"En öppen, välkomnande och demokratiskt styrd folkkyrka"

måndag 11 september 2017 15:40

Socialdemokraterna är en av de nomineringsgrupper som deltar i kyrkovalet på söndag. På Lidingö vill man bl.a arbeta för att församlingen ska bli miljöcertifierad, att den ska erbjuda avgiftsfri konfirmationsundervisning och att församlingen "ska fatta kloka och modiga beslut för en ny och större kyrkobyggnad och utökad församlingsverksamhet i Bodal". Det skriver Daniel Larson, första namn på gruppens valsedel på Lidingö, i denna artikel.

Hur ser kyrkan ut på Lidingö om fyra år om vi socialdemokrater får bestämma?

Vi vill att ett blomstrande gudstjänst- och musikliv ska göra att ännu fler lidingöbor i alla åldrar söker sig till kyrkan och dess gemenskap, mötesplatser och verksamheter som ger kraft och inspiration i livets olika skeenden. Goda förutsättningar ska ges för konsertverksamhet, musikevenemang, församlings- och körsång för stora och små. Församlingen ska bli miljöcertifierad, utses till Lidingös bästa arbetsgivare, erbjuda avgiftsfri konfirmationsundervisning, barn- och ungdomsverksamhet och församlingen ska fatta kloka och modiga beslut för en ny och större kyrkobyggnad och utökad församlingsverksamhet i Bodal.

Utgångspunkten för oss socialdemokrater är att Svenska kyrkan ska vara en öppen, välkomnande och samhällsengagerad folkkyrka för alla. När samhället utsätts för påfrestningar och när orättvisorna ökar måste kyrkan vara tydlig både i ord och i handling. Kyrkan ska välkomna alla som söker sig till kyrkan, både vid dop, konfirmation, vigslar och begravningar, men också när livet ställer särskilt stora krav. Likaså ska kyrkan vara en plats för människor att kunna växa och utvecklas inom, såväl genom ett rikt och varierat gudstjänstliv som inom annan kyrklig verksamhet.


Som socialdemokrater i Svenska kyrkan vill vi arbeta för:
• En kyrka som står upp för alla människors lika värde och rätt
• En öppen och välkomnande folkkyrka
• En kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare

Vår idé om en öppen folkkyrka är nu hotad av grupper som istället vill göra kyrkan inåtvänd och exkluderande. Därför behöver vi vara många som står upp för allas lika värde och rätt, för HBTQ-personers självklara rätt att mötas med respekt och möjlighet att delta i kyrkliga handlingar.

Vi vill försvara idén om en kyrka som möter människor i nöd, både här hemma i Sverige och runt vår jord. Som förtroendevalda inom Svenska kyrkan är vi delaktiga i att fatta beslut som i huvudsak rör sig inom tre områden:
• Att ta ansvar för organisationens strategiska inriktning
• Att arbeta med budgeten och ta ansvar för fördelningen av resurser
• På församlingsnivå arbetar vi också med uppföljning och utvärdering av arbetet med församlingens grundläggande uppgift, att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Med din röst i kyrkovalet kommer vi att verka för
• Att Lidingö församlings mötesplatser och verksamheter ska kunna ge kraft och inspiration.
• Att alla som söker sig till församlingen ska känna sig välkomna och värdefulla.
• Att alla som på något sätt kommer i kontakt med församlingen ska känna värme, gemenskap och respekt.
• Att mer nöjda medarbetare leder till att verksamheterna utvecklas och blir ännu bättre.
• Att säkerställa goda förutsättningar för kompetenta chefer och arbetsledare, genom väl definierade uppdrag med befogenheter, ansvar och resurser.
• Att Lidingö församling ska sträva efter att vara Lidingös bästa arbetsgivare.
• Att satsa på ledarutbildning för unga, för att unga vuxna ska kunna bli framtida aktiva medlemmar, medarbetare eller förtroendevalda i församlingen. Unga och yrkesverksamma medlemmar ska uppleva Lidingö församling som en intressant och utvecklande arbetsgivare.
• Att erbjuda en avgiftsfri barn- och ungdomsverksamhet utifrån barnens och de ungas önskemål. Barn och unga ska i alla åldrar och oavsett bakgrund ges utrymme och vara en självklar del av församlingens nutid, för att på så sätt kunna vara församlingens framtid.
• Att utveckla arbetet bland barn och unga. Satsa resurser på barnverksamhet i olika åldrar; förskolebarn, skolbarn och familjer. Öka resurserna till tonårsverksamhet och aktiviteter för unga vuxna. Möta barn och unga utifrån deras egna behov i den egna närmiljön.
• Att församlingen utvecklar sin roll i välfärden. Där välfärden inte räcker till ska församlingen stå upp för människovärdet och i enlighet med evangeliet, i ord och handling, bidra till upprättelse och rättvisa.
• Att församlingen ökar sitt engagemang inom det diakonala arbetet för att bryta ensamhet och utanförskap.

Vi vill:
• Att församlingen ger fler ungdomar möjlighet till praktikplatser och sommarjobb.
• Stå upp för det sociala och diakonala arbetet. Anställa fler diakoner och socialarbetare, både män och kvinnor. Ta tillvara övrig yrkeskompetens; socionomer, kuratorer och psykologer, terapeuter, själavårdare med flera i det diakonala arbetet. I det sociala/diakonala arbetet möta behov i alla åldrar, hos barn och familjer, i relationer, missbruk, arbetslöshet, sjukdom och ensamhet mm. Öka samarbetet med kommunens socialtjänst och med andra samfund.
• Vidareutveckla det blomstrande gudstjänst- och musiklivet så att ännu fler söker sig till Svenska kyrkan. Ge goda förutsättningar för konsertverksamhet, musikevenemang, församlings- och körsång för stora och små.
• Erbjuda gudstjänster och konserter som möter besökarens andliga och själsliga behov. Se och inkludera barn, unga och vuxna som resurser vid utformandet av gudstjänstlivet.
• Att församlingen möter barns och ungas sociala och diakonala behov, bland annat genom ett utökat gudstjänstliv.
• Arbeta för och utveckla omsorgen om vår vackra kyrkogård samt arbeta för att hålla församlingens kyrkor och lokaler öppna och välvårdade.
• Att församlingen ska fatta kloka och modiga beslut för en ny och större kyrkobyggnad och utökad församlingsverksamhet i Bodal. Möta framtiden i Lidingö där befolkningen ökar.
• Att församlingen ska vara en mötesplats mellan de nyanlända flyktingar som Lidingö stad tar emot och de som bott och vistats länge i Lidingö församling.

Vi vill att svenska kyrkan ska vara en öppen folkkyrka som svarar mot vars och ens behov, oavsett ålder, kön och bakgrund. I Lidingö församlings program ska därför finnas mötesplatser och verksamheter för alla människor.

Rösta på Socialdemokraterna i Kyrkovalet 2017

Daniel Larson

Dela "En öppen, välkomnande och demokratiskt styrd folkkyrka"

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google