Väder Lidingö

Lidingö måndag 24 februari 2020 v. 09

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Rudbodapaviljongerna: "Lös trafikfrågan så godtar vi placeringen"

fredag 24 februari 2012 00:01

Frågan om placeringen av de tillfälliga paviljonger, som behövs i samband med Rudboda skolas rivning och återuppbyggnad, går vidare. Lidingösidan har i flera artiklar skrivit om de olika turer som ärendet passerat, senast den 12 februari 2012.

“De överklagande grannarna” har i en skrivelse till länsstyrelsen i Stockholm, daterad den 22 februari 2012, förklarat att de godtar den placering som miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade om på sitt möte den 25 januari, men endast under förutsättning att nämnden kommer med en godtagbar trafiklösning. Det betyder att bollen ånyo hamnat hos nämnden.

I sin skrivelse till länsstyrelsen noterar grannarna att miljö- och stadsbyggnadsnämnden kortat tiden för paviljongernas placering till tre år, att återställandet av marken bör ske under hösten 2014 och att nämnden uttalat att “den tillfälliga körvägen från Nilstorpsvägen till paviljongerna på ängen inte får användas för hämtning och avlämnande av skolans elever.”

Grannarna är övertygade om att i och med paviljongernas placering, kommer bilskjutsande föräldrars tidigare “avsläppsplats” på Norra Kungsvägen, för skoleleverna ändras till Nilstorpsvägen vilket betyder att både Yxvägen och Yxstigen “oundvikligen kommer att tas i anspråk för ändamålet med olägenheter för de boende.”

Därför vill grannarna att länsstyrelsen upphäver nämndens beslut av den 25 januari 2012. Men grannarna är beredda att ta tillbaka sitt överklagande om nämnden hittar en trafiklösning som kan accepteras.

Dela Rudbodapaviljongerna: "Lös trafikfrågan så godtar vi placeringen"

Kommentarer

Tore Kullgren 2012-02-25 17:20

När jag gick i Rudboda skola, lämnade föräldrarna mig vid Rudboda torg. Det borde duga för dagens barnfamiljer också.

Tore Kullgren 2012-02-24 23:58

Till viss del behöver barnfamiljerna på Lidingö ändra attityd till bilåkande.

Det finns föräldrar som skulle köra bilen med barnen ända in i klassrummet, om det var fysiskt möjligt.

De 99% av skolbarnen som inte har allvarliga funktionshinder, kan gott promenera några hundra meter om morgonen, kanske i föräldrarnas sällskap.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google