Väder Lidingö

Lidingö onsdag 25 november 2020 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Elizabeth Salmonson 24 nov 21:33 om Välkommen till Katarina Grettes magiska värld

"Rusta upp Gamla Lidingöbron eller bygg ny"

måndag 10 september 2012 00:01

Den gamla Lidingöbron, från 1925, behöver rustas upp eler så måste en ny spårvägsbro byggas, säger konsultföretaget  Faveo Projektledning AB.

Den gamla Lidingöbron, från 1925, behöver rustas upp eler så måste en ny spårvägsbro byggas, säger konsultföretaget Faveo Projektledning AB.

För en vecka sedan fick kommunstyrelsen på Lidingö muntlig information om Gamla Lidingöbrons status. För att klara av spårvägstrafiken, när upprustningen av Lidingöbanan är klar vid årsskiftet 2014/2015, behöver bron rustas upp så att den håller i cirka 25 år. Detta enligt en utredning som företaget Faveo Projektledning AB gjort på uppdrag av tekniska förvaltningen. En upprustning kommer enligt företaget att kosta minst 300 miljoner kronor. Alternativet till upprustning är att bygga en ny bro inom åtta-tio år. Den skulle i så fall kosta runt 700 miljoner, men i gengäld hålla i 100 år.

Det är inte så att bultarna på bron rostat sönder men den tekniska undersökning visar att dagen för en ordentlig renovering närmar sig. Det är absolut nödvändigt att spårvägsbrons enda spår fungerar, när Spårväg City om några år kör till och från Lidingö med alla sina vagnar till den nya depån i AGA.

Lidingö har ett avtal med Stockholm att hålla bron i körbart skick till 2016 för spårbunden trafik. Enligt en dom i Miljööverdomstolen 2008, se Lidingösidan 31 december 2008 måste också bron vara öppningsbar. Kanske kan en ny bro, med två spår och där öppningsmöjligheten har lösts vara en framtida lösning?

Eftersom Lidingöbanans upprustning startar i juni nästa år, och bussar ersätter trafiken, blir det nu lite bråttom för politikerna att bestämma sig. Upprustning måste ske samtidigt som banan är avstängd. På kommunstyrelsens möte den 1 oktober kommer frågan upp som ett informationsärende, men då tas inga beslut. Det betyder också att fullmäktiges oktobermöte inte heller beslutar i brofrågan. I november hålls budgetmötet.

Inget politiskt parti på Lidingö har nedläggning av Lidingöbanan på sitt program. Därmed borde ärendet inte kompliceras av någon nedläggningsdebatt utan enbart handla om frågan: Räcker det med att rusta upp eller behöver en ny bro byggas. Ett nog så svårt val.

Bakgrund:
Mellan åren 2003 och 2005 gjordes två utredningar om brons status. Konsultföretagen Carl Bro AB(nuvarande Grontmij) och Ramböll kom fram till motsatta slutsatser av sina undersökningar. Carl Bro AB ansåg att bron måste stängas för järnvägstrafik hösten 2004 på grund av allvarliga skador. Två år senare meddelade Ramböll att “tillståndet för gamla bron är generellt sett bra och det finns heller inga risker med den belastning som bron utsätts för i dag”. Företaget hade då även undersökt bropålarna ner till botten på Lilla Värtan. Med ett normalt underhåll enligt plan (t.ex. ommålning och rostskydd vart 30:e år) borde bron kunna användas för spårvägstrafik under många år, var deras besked.

Dela "Rusta upp Gamla Lidingöbron eller bygg ny"

Kommentarer

Filip Forslid 2012-10-31 09:09

Nu får det vara nog med rivandet! Har människor ingen känsla för det gamla hederliga hantverket? Denna mycket vackra stålbro passerar jag under varje dag med fartyget Storholmen och varje dag förundras jag över hur vacker den är med sin fackverkskonstruktion, handsmidda nitar och det formade järnet. 300 miljoner, vad är det för ett kulturarv? Se till att få igång den öppningsbara delen så att lite större båtar kan gå igenom om det nu är ett måste att gå den vägen.

BEVARA LIDINGÖS GOLDEN GATE!!!

Och för er som inte fattar vad vackert är för någonting, ta en rejäl promenad över bron och titta på alla underbara detaljer, lär er vad riktigt kärlek till materialet är så får ni ett rikare liv.

Mvh

Däcksman Filip

Karin Wallgren 2012-09-26 11:58

‘Renovera borde gå’ menar en del som vill bevara gamla bron. Kanske. Men förr eller senare kan det dyka upp problem . Och tänk om det skulle bli ofta återkommande problem med broöppningsmekanism så att bron står delvis öppen och varken båtar eller tåg kommer fram. Då blir många tåg stående i vagndepån tills reparation av broöppningsmekanism har verkställts. Så varför inte satsa på en ny bro.

Karin 2012-09-23 12:34

Läser på BBC:s hemsida ett reportage från Valencia. Människorna där känner av de bistra tiderna: livsviktig medicin tar slut på apoteken för regionen har inte pengar att köpa ny. Och så är det de omtalade “white elephant” projekten: på en (nybyggd?) flygplats har ännu inget plan landat, en påkostad racerbilsbana genom staden är nedlagd osv. Ok tråkigt det där men hur berör det oss här i landet och i vår kommun, Lidingö? Ja inte så att vi ska slå oss för bröstet och ropa hurra vad vi är bra. Högmod går före fall, som man säger och lite ödmjukhet skadar aldrig. Här gäller det att skilja på skrytprojekt som i värsta fall blir till en riktig flopp som tyvärr Barnpalatset i Stockholm som gjorde konkurs, en nog så tråkig historia och så synd att inte idén bar sig ekonomiskt, men det gäller att skilja på skrytprojekt och behovet av en ny bro som kan ersätta den gamla lidingöbron som är en ren nödvändighet även om kostnaden blir 700 miljoner kronor. Den gamla bron ser trevlig ut men den har väl gjort sitt. Och så är det det här med att bron ska vara öppningsbar. Ett orimligt krav vilket talar för att Lidingö bör satsa på en ny bro. Hoppas politikerna tycker detsamma.

john pedersen 2012-09-20 18:37

Bygg en ny bro tack! Jag vill att man bygger en ny bro som kan ta T-banan över vattnet och Lidingö Tåget också kan åka på den. Sen så ska det vara bred nog så att Cyklar Mopeder Gående kan känna sig säkra tillsammans. Sen om höjden är ett problem? Det går säkert att bygga en bro som delar sig vid fästet mot land. Att mitt förslag är dyrt. Det ser jag som en mindre fråga. Vi som bor på den här ön vill att politikerna tar sitt ansvar och bygger för framtiden. Se bara på Den stora Lidingö bron!! Den är byggd på 1970 talet! Det är ju som att åka på Essingen!!!! Så j#vla bra av Politikerna på den tiden att bygga för mig och mina vänner! Titta bara på grann kommunerna! Där ska det vara väg tullar!!!!! För att bygga en ny och större bro! :) Tack Moderaterna. Jag tror ni var med och tog beslut om stora bron? ;)

Joakim Forsell 2012-09-17 09:05

Tekniska förvaltningen har ett uppdrag att renovera Gamla Lidingöbron. Förvaltningen har anlitat konsultföretaget Ramböll för att ta fram ett förfrågningsunderlag för att renovera Gamla Lidingöbron. Ett förfrågningsunderlag är det dokument som entreprenörer kan lämna in anbud på. För att leda detta arbete, projektledningen, har förvaltningen anlitat företaget Faveo Projektledning. Den kalkyl som upprättats i samband med detta material visar på en kostnad om minst 300 mkr. Tekniska förvaltningen har informerat tekniska nämnden och kommunstyrelsen om detta. Även en kalkyl för en ny bro har redovisats. En ny bro beräknas kosta 700 mkr.

Käppala-cyklisten 2012-09-14 16:52

Rent spontant känns en ny bro som en säkrare investering. Att lägga ned minst 300 miljoner på en renovering som man inte vet hur länge den räcker känns minst sagt osäkert. Förhoppningsvis kan man bygga en ny bro samtidigt som den gamla används. Det vore inte roligt att tvingas ställa in tågtrafiken mellan Torsvik och Ropsten några år efter det att nya vagnar har satts in.

Tore Kullgren 2012-09-13 08:35

En kostsam men intressant fråga. En ny bro skulle kunna:

* Bära både dubbelspår för Lidingöbanan, och gång- och cykelväg
* Ge större segelfri höjd och bredd utan broöppning

Robert 2012-09-12 20:47

Det var bättre under antiken. Då kunde man bygga broar :) Ponte Fabrizio i Rom har burit över Tiberns vatten sedan år 62 f.kr utan upprustningar. Ponte Cestio är några decennier äldre men har ju varit föremål för renoveringar några gånger bl a år 370 och 1892.

Jacob 2012-09-11 21:02

Faveo Projektledning kan ingenting om stålbroar, men det kan Ramböll. Varför har tekniska kontoret helt plötsligt anlitat Faveo istället för Ramböll? Här ligger en stor hund begraven. Ska det kuppas mot Lidingöbanan en gång till precis ett år innan banan ska börja rustas upp? Så var det 2003 också. Skärpning!

Gustaf 2012-09-10 23:17

Frågan är om den är tillräckligt vacker för att vara värd 500 000 000 kronor mer, fördelat på 100 år. Det är 5 000 000 kr mer/år. Med ny bro kan dessutom cykel, gång och mopedtrafikanterna få mer utrymme istället för att trängas som idag.

Daniel F 2012-09-10 13:29

Bygg ny. Okej, nu är uppgifterna i artikeln inte så detaljerade att man kan göra en bedömning så lätt och det är otydligt vad man får för pengarna. Men om det vore så enkelt så väger en ny bro tyngre. 300 miljoner för 25 år eller 700 miljoner för 100 år. Skulle man dessutom få dubbelspår på bron kan dessa möjligen göras om till bussfiler om Lidingöbanan skulle tas bort i framtiden.

Daniel 2012-09-10 12:37

Renovera! Den gamla bron är vacker så det förslår. Den hiskeliga grannbron kan ni riva dock och utlysa en tävling om en ny. Gärna en stålbro det med. Den grisskära betongen är ganska långt från estetisk eller symbol för Lidingö stad.

Bella 2012-09-10 11:42

…renovera borde gå. Tänk Karlsbron i Prag som byggdes 1357 och fortfarande står kvar. Tänk fyra av New Yorks viktigaste broar byggda 1880-1909 och som nu renoveras bl a med hjälp av Skanska. Tänk Gamla bron som ett kulturminne och konstverk.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google