Väder Lidingö

Lidingö måndag 6 juli 2020 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

(s)-budget 2012: Medborgarna före stadshuset

torsdag 10 november 2011 00:01

Mårten-Dahlberg029.jpg
Mårten Dahlberg i talarstolen på senaste kommunfullmäktigemötet. Under budgetdebatten i slutet av november kommer han också att stå där.

Lidingös socialdemokrater har presenterat sitt budgetförslag för 2012. Det innehåller satsningar på ökad kvalitet i äldreomsorgen, ökad personaltäthet på fritidshemmen, en annan fördelning av lokalkostnaderna för skolorna och halverad avgift till musikskolan och Sagateatern. Man riktar även kritik mot den nuvarande budgetproceduren.
Mårten Dahlberg, s-ledamot i kommunstyrelsen på Lidingö:
– Att satsa 200 miljoner kronor på att rusta stadshuset utan att ha något som helst underlag är inte seriöst. För oss är det självklart att föreslå satsningar som underlättar och förbättrar livet för lidingöbor.

Mårten-Dahlberg029.jpg
Mårten Dahlberg i talarstolen på senaste kommunfullmäktigemötet. Under budgetdebatten i slutet av november kommer han också att stå där.

Lidingös socialdemokrater har presenterat sitt budgetförslag för 2012. Det innehåller satsningar på ökad kvalitet i äldreomsorgen, ökad personaltäthet på fritidshemmen, en annan fördelning av lokalkostnaderna för skolorna och halverad avgift till musikskolan och Sagateatern. Man riktar även kritik mot den nuvarande budgetproceduren.
Mårten Dahlberg, s-ledamot i kommunstyrelsen på Lidingö:
– Att satsa 200 miljoner kronor på att rusta stadshuset utan att ha något som helst underlag är inte seriöst. För oss är det självklart att föreslå satsningar som underlättar och förbättrar livet för lidingöbor.Här är några av socialdemokraternas budgetförslag för Lidingö år 2012:

Spar på administration, skärp uppföljning och kontroll av gällande avtal, se över konsultanvändandet – använda istället stadens egen personal i högre grad.

Minska kostnaden för den centrala politiska ledningen med 500 000 kronor.

Kommunen ska fungera som samordnare när det gäller att skaffa ungdomar sommarjobb hos privata arbetsgivare.

Lidingöborna ska ha tillgång till konsumentrådgivning.

Omfördela 10 miljoner kronor från utbildningsnämnden till fastighetskontoret för att motverka att de kommande höjningarna av hyrorna i skolorna, som finansieras av skolpengen, inte urholkar kvaliteten i undervisningen.

Minska storleken på barngrupper, fritidsgrupper och skolklasser och följ Skolverkets rekommendationer. Det behövs tillsyn även på obekväm arbetstid, som t.ex. “nattis”.

Halvera de redan föreslagna lägre avgifterna för musikskolan till 850 kronor/termin.. Sagateaterns avgift ska vara densamma som musikskolans.

Ännu mer kompetensutveckling för personal inom äldreomsorgen än vad m+fp+kd föreslagit.

En miljon kronor till frivilligorganisationerns friskvårdsinsatser för de äldre.

Studieförbunden på Lidingö måste få ekonomiskt stöd.

Utred om man åter kan öppna Stockby motionsgård i kommunal regi. En stimulans för att locka fler att börja motionera.

Utred också om Kottlasjöns vattenkvalitet är säkerställd.

Ytterligare två återvinningsstationer behövs på södra ön. Resurser behövs också för bättre städning av befintliga stationer.

Lidingö bör inrätta en egen energirådgivning.

Parkeringsövervakningen måste öka. Många bilar parkeras trafikfarligt och på handikapprutor. Huvudmotivet är dock trafiksäkerhetsskäl. Det hela bör ge en nettointäkt på 600 000 kronor.

Socialdemokraterna avsätter 10 miljoner kronor för nödvändiga renoveringar i Stadshuset. Jämfört med majoritetens inriktning blir det en besparing på 70 miljoner kronor. Socialdemokraterna vill också öppna stadshuset för passage genom husets entréplan.

Majoritetens budgetprocedur. “Majoriteten i Lidingö bestående av moderater, folkpartister och kristdemokrater har infört en procedur för att ta fram stadens budget, som innebär att politikerna vid sidan av majoriteten kommer in mycket sent i budgetprocessen då det mesta redan är upplåst. Det innebär sämre insyn och sämre möjligheter att påverka. Vi socialdemokrater har flera år protesterat mot dessa förändringar i budgetprocessen. Vi som inte har någon stab av tjänstemän, har mindre än en månad på oss att ta fram ett alternativ till en budget som majoriteten arbetat med i ett halvår. Det är inte rimligt.”

Ekonomiskt hamnar socialdemokraterna på 18,5 miljoner kronor i överskott för 2012, mot 24,5 miljoner för majoriteten. Skatten är oförändrad även i s-budgeten.

Beslut om budget för 2012 tas på kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 28 och 29 november.

Dela (s)-budget 2012: Medborgarna före stadshuset

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google