Väder Lidingö

Lidingö måndag 25 januari 2021 v. 04

Senaste kommentaren - Se fler

Elizabeth Salmonson 24 nov 21:33 om Välkommen till Katarina Grettes magiska värld

S: Födande från Lidingö ska inte bli avvisade från förlossningen

måndag 16 oktober 2017 17:02

I Sveriges största och rikaste landsting med högst landstingsskatt och bäst tillgång till utbildad personal klarar det moderata styret ändå inte av att ge alla födande kvinnor en förlossningsplats. Men med konkreta reformer vill vi Socialdemokrater byta riktning i landstinget och utveckla en trygg förlossningsvård för Lidingös invånare. Det skriver socialdemokraten och lidingöbon Daniel Larson i denna artikel.

Stockholmsregionen förväntas växa snabbast i hela Europa de närmaste åren. Det ställer krav på vår gemensamma sjukvård och stora investeringar kommer att krävas framöver. Samtidigt är den moderata förlossningsvården i Stockholms läns landsting i kris.

I Sveriges största och rikaste landsting med högst landstingsskatt och bäst tillgång till utbildad personal så klarar det moderata styret ändå inte av att ge alla födande kvinnor en förlossningsplats. I Stockholms läns landsting har trygghet och valfrihet för den födande minskat. Kvinnor i värkarbete avvisas till andra län när platserna är fulla. Det behövs politiska beslut för att bygga ut förlossningsvården. Men vad vill de styrande Moderaterna?

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har genomfört den största satsningen på sjukvården i modern tid genom välfärdsmiljarderna. Redan 2017 har Stockholms läns landsting sammanlagt tilldelats 557 miljoner extra och 152 miljoner specifikt till förlossningsvården.

Med regeringsbudgeten för 2018 investerar vi socialdemokrater sammantaget över en miljard kronor i Stockholmsregionens sjukvård. 205 miljoner går direkt till att säkra förlossningsvården. För nu är det allvar. Medborgarna i Lidingö och regionen ska känna trygghet och tillit till förlossningsvården.

Det är handlingskraftiga reformer som bygger Stockholmsregionen stark. Med konkreta reformer och gemensamma investeringar i samhällsbygget vill vi Socialdemokrater byta riktning i landstinget och utveckla en trygg förlossningsvård för Lidingös invånare.

Daniel Larson (S), lidingöbo, ledamot i Lidingös kommunfullmäktige och ledamot i Stockholms läns landstings programberedning 4: Barn, unga och förlossningsvård.

Dela S: Födande från Lidingö ska inte bli avvisade från förlossningen

Kommentarer

Daniel Larson (S) 2017-10-20 13:30

Det är positivt att den moderatstyrda alliansen äntligen uttalar att de avser att ta ansvar för den alltmer omfattande förlossningskrisen som breder ut sig över länet.
Häromdagen kom nyheten att hälften av vårdplatserna på Huddinge BB fortfarande är stängda efter sommaren. Personalen vittnar om en helt ohållbar situation som riskerar att äventyra patientsäkerheten. Att säga att man tar ansvar samtidigt som man fortsätter förvärra förlossningskrisen är inte acceptabelt, så nu är det upp till bevis.

Stockholms läns landsting har Sveriges bästa förutsättningar att leverera en högkvalitativ och patientsäker vård. Med landets bästa skattebas och förutsättningar för att rekrytera personal är det anmärkningsvärt att alliansen inte klarar av att upprätthålla landstingets primära uppgifter.
Alliansen håller i nuläget på att färdigställa världens dyraste sjukhus – Nya Karolinska – som beräknas kosta åtta gånger mer än andra jämförbara sjukhus i norra Europa. Stockholmarna betalar redan högst landstingsskatt i hela landet. Det är inte att visa omsorg om skattebetalarnas pengar.

Samtidigt som moderaterna och övriga alliansen bygger världens dyraste sjukhus så förvärras krisen inom förlossningsvården. Där äventyras patientsäkerheten och personalen går på knäna för att alliansen väljer att experimentera med nya utförsäljningar och privatiseringar. Det är inte högkvalitativ vård.

Moderaterna och alliansen har tydligt visat att de inte klarar av att styra landstingets verksamheter och att trygga Stockholmarnas rätt till en högkvalitativ och jämlik sjukvård.

Vi Socialdemokrater vill skapa ordning och reda i landstingets verksamheter för att säkra upp förlossningsvården.

Det är genom kloka gemensamma investeringar i samhällsbygget som vi bygger Stockholmsregionen stark, inte genom fortsatt miljardrullning till dyra och ineffektiva upphandlingar, nya privatiseringar och utförsäljningar.

Mikael Olofsson 2017-10-18 10:40

Annika Strandhäll säger ju att vi har "sjukvård i världsklass" - eller iaf fram tills för ett par månader sedan.

Det har vi säkert också - när/om man får vård...

Ulrika Levihn 2017-10-17 20:10

Att 0,8 % hänvisas till andra landsting är ju bara en del av problematiken.
Förlossningsvården idag är i Stockholm överhuvudtaget inte tillräckligt säker, överbelastningssituationer uppstår ständigt och då äventyras patientsäkerheten.
Ofta går det bra ändå, men det finns även mycket tragiska fall där det inte går bra.
Detta är kritisk infrastruktur som alltid måste fungera. Tyvärr hör man trots detta ofta argument från politiker om att man ju inte kan ha kapacitet för toppar, för då har man ju överkapacitet när det inte är toppar.
Det är just detta som är poängen med kritisk infrastruktur - den måste fungera i alla lägen. Inte bara i optimala lägen. Jämför t.ex. med energiförsörjning där vi har spetsanläggningar för att klara även årets kallaste dagar.
Skulle önska att man kunde skicka Landstingspolitikerna på kurs i vad kritisk infrastruktur är och hur det måste fungera - även inom vården.

Ella Bohlin (KD) och Paul Lindquist (M) 2017-10-17 17:55

Alliansen i Stockholms läns landsting tar ansvar för förlossningsvården

Stockholm är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Antalet födslar inom länet förväntas öka snabbt de närmaste åren. God vård och omsorg om skattebetalarnas pengar är två väldigt viktiga frågor och vi i Alliansen ser till att landstinget har en ekonomi i balans – dock skulle vi ha mer pengar att lägga på vården och kollektivtrafiken om vi inte som enda landsting i Sverige behövde betala drygt 1,5 miljarder kronor i skatteutjämning i år.

Alliansen i Stockholms läns landsting strävar hela tiden efter att förbättra förlossningsvården. Därför har vi nyligen fattat beslut om att höja ersättningen till förlossningsvården, vilket är ett jätteviktigt tillskott som kommer göra det möjligt för enheterna att öka sin grundbemanning.

Förlossningen är en form av akutsjukvård, som är svår att planera in i minsta detalj. Vid 0,8 procent av förlossningarna i sommar fick vården ta hjälp av annat landsting. Samtidigt gav Stockholm både högspecialiserad förlossningsvård och neonatalvård till kvinnor och barn från andra län.

Ett stort problem är att det råder brist på sjukvårdspersonal – och det är ett problem vi delar med resten av landet. Vi har tagit vårt ansvar och vidtagit åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen i Stockholm. Vi erbjuder till exempel full lön för specialistutbildning för sjuksköterskor. Nu väntar vi på att regeringen ska ta sitt ansvar och att fler ska få möjlighet att utbilda sig för att arbeta inom vården.

Företrädare för Socialdemokraterna påstår i debattartikeln att valfriheten minskat under Alliansens styre i Stockholms län när den i själva verket ökat. Att välja att lyfta vårdvalet gör det också intressant eftersom Socialdemokraterna är ett parti som vill skrota vårdvalet och införa ett vinsttak för privata aktörer inom välfärden. Hur är detta att slå vakt om valfriheten för patienten?

Ella Bohlin (barn- och äldrelandstingsråd, KD, politiskt ansvarig för förlossningsvården i Stockholms läns landsting) och Paul Lindquist (fastighets- och investeringslandstingsråd, M, samt lidingöbo)

Erik Centerlind 2017-10-16 17:29

Tilläggas bör att socialdemokraterna tar 340 miljoner netto varje av Lidingöbornas skattepengar, ungefär en tredjedel av vad som läggs på Lidingös skolor, med Robin Hood-skatten. Detta är en ökning med 70 miljoner från tidigare. Nu kommer S även att lägga fram ett förslag där man vill höja maxtaket för trängselskatten per dag från 105 kr till 130 kr, vilket kommer slå hårt mot Lidingöbor som arbetar i stan.

Dessa pengar tar staten och skickar sedan lejonparten av dem till socialdemokratiskt styrda kommuner så som Göteborg och Malmö. Detta är kommuner som idag har stora skatteunderlag och som lägger mycket medel på kamelfarmar, tivoli, på byggande av medeltida handelskoggar i hundramiljonersklassen och annat trams som inte är en del av den kommunala kärnverksamheten.

Med dessa pengar hade Lidingö stad lättare kunnat bygga ett nytt badhus, satsa ännu mer på våra duktiga lärare, öka lärartätheten och sänka kommunalskatten.

Landstinget i Stockholm har kortast vårdköer i Sverige. De tre landsting som har längst vårdköer i Sverige idag styrs av S. I landsting som S styr lägger man ned BBn, i Stockholm byggs exempelvis förlossningsvård ut St Görans sjukhus ut för att säkerställa att alla som behöver, får föda i Stockholm.

En röst på S är en röst på en politik där man suger ut Lidingöborna på sina hårt förvärvade pengar för att kunna fylla på socialdemokratiska kommunalråds läckande plånböcker.

Erik Centerlind (Ordförande MUF Lidingö)

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Visit Lidingö, stor

Annonser från Google