Väder Lidingö

Lidingö fredag 29 maj 2020 v. 22

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

S-kvinnorna i Lidingö: Ta vår oro på allvar

söndag 11 mars 2012 17:42

S-kvinnor i Lidingö höll igår den 10 mars sitt årsmöte och tog då följande uttalande:

Vi är lika oroade över boendefrågorna i år som framgick av förra årets uttalande.

Ett ”Tor 2” finns inte på den politiska dagordningen, vårt Sjukhem är under avveckling och Lidingö stad har lejt ut till privata aktörer att bygga och leda det fåtal nya äldreboenden som planeras och byggs.

Hospicefrågan är lika olöst idag som förra året! Vi vill ha besked av våra politiska företrädare var man tänkt sig att svåra dagar i livets slut skall kunna levas i smärtfri trygghet!

Vi kräver att de som företräder oss tar vår oro på allvar!

Vi kräver att unga förtroendevalda lyssnar på oss som vet hur det är att vara både 50 år OCH 80 år +!

Käte Diederichsen, ordförande

Dela S-kvinnorna i Lidingö: Ta vår oro på allvar

Kommentarer

Allan Ekström 2012-03-12 16:39

Den uttalade oron för det hårdnande klimatet på vårt kära Lidingö är förståelig. Särskilt bedrövlig är stadsledningens ovilja mot att återupprätta ett levande Hospice, något som kom till ett otvetydigt uttryck på Lidingö Hospice vänners årsmöte för en vecka sedan.

Det beslöts då att begära inspektion av tillsynsmyndigheten Socialstyrelsen och Myndigheten för Vårdanalys, så att Lidingöborna kan få ”svart på vitt” på hur den verkliga situationen är på dagens Hospice. Se även Lidingösidans referat från årsmötet, 8 mars.

Varför vill Stadshusledningen förvägra oss ett eget Hospice som ”kan bereda fullödig vård av svårt sjuka Lidingöbor i livets slutskede (palliativ vård)”? Detta frågar sig en av initiativtagarna till och styrelseledamot i föreningen Lidingö Hospice Vänner.

Tore Kullgren 2012-03-11 18:06

Trots min unga ålder, håller jag med S-kvinnorna om att äldreomsorg är en kommunal kärnverksamhet, som inte tål att kompromissas bort.

Ägandeformer kan alltid diskuteras. Men nog behöver ön fler seniorlägenheter och äldreboendeplatser. De är positiva inslag i stadsbilden, genom att de håller området befolkat dygnet runt.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google