Väder Lidingö

Lidingö onsdag 21 februari 2024 v. 08

Senaste kommentaren - Se fler

"Säkerställ att bron kan trafikeras till 2030"

onsdag 8 mars 2017 12:53

PAUS I BROFRÅGAN. Vid kommunstyrelsens möte i måndags beslutade den politiska majoriteten att ta paus vad gäller brofrågan, alltså om den blivande Lilla Lidingöbron ska ha ett eller två spår och vilken den seglingsfria höjden ska vara, se Lidingösidan 21 februari. Slutligt beslut tas i kommunfullmäktige vid mötet i 27 mars.

I ett pressmeddelande säger Patrik Buddgård, gruppledare för Centerpartiet Lidingö, att "det är en delseger för oss att staden nu tar paus för att säkerställa dubbelspår på Lilla Lidingöbron, det är oerhört viktigt för att kunna möta framtidens kollektivtrafik".

"Gamla Lidingöbron måste hålla flera år längre än beräknat. Det innebär att det krävs fler åtgärder för att säkerställa att bron är säker och kan trafikeras fram till 2025-2030. Vi har i åratal krävt övervakningssystem i realtid och det är hög tid att majoriteten agerar. Lilla Lidingöbron är en av stadens största investeringar och ska hålla i över 100 år. Vi måste vara säker på att vi tar rätt beslut. Då måste den segelfria höjden säkerställas för isgående pendelbåtar och vi måste utvärdera Lidingöbanan via Centrum med hög anslutning av bron på Lidingösidan, innan investeringsbeslutet tas", säger Patrik Buddgård.

Dela "Säkerställ att bron kan trafikeras till 2030"

Kommentarer

Anders Bergstedt 2017-03-09 12:42

Det är förnuftigt att skjuta på beslut i brofrågan. Om den gamla bron kan hållas vid liv i 10 år är jag ganska övertygad om att det blir en högbro. Expansionen på båda sidor om bron kommer att bli väldigt stor och därför ökar förutsättningarna för Tunnelbana för varje år.

Därför upprepar jag med en dåres envishet förslaget att omedelbart bygga en infartsparkering på den stora planen norr om brogrenen.

Rolf Hattenbach (C) 2017-03-08 23:46

Stockholms handelskammare har i år tagit fram en rapport om Sjöfarten i Stockholm som heter - ”Kampen om kajerna”. Under punkt 10 i denna konstateras;

Att för näringslivets utveckling på Lidingö är goda kommunikationer av största vikt.
Den nya Lilla Lidingöbron kommer att vara ett långsiktigt infrastrukturprojekt med en livstid på cirka 120 år
Den måste därför byggas för framtida resmönster och utveckling av kollektivtrafiken, gångtrafik, cykel- och mopedtrafik och inte minst för sjötrafiken.
Besluten kring nya Lidingöbron måste därför ta höjd för framtidens kollektivtrafik på vatten. Men det finns en risk för att seglingshöjden under bron blir så låg så att pendelbåtstrafiken inte kan passera under den.
Det är viktigt att utveckla en kapacitetsstark och attraktiv kollektivtrafik som kan locka fler att ställa bilen hemma.
En viktig kommunikationslänk för Lidingö är båttrafiken till och från och runt ön. Dessutom finns viktiga kommunikationslänkar på Stockholms inre vattenvägar som passerar ön. Dessa får inte begränsas. Men det är precis vad den nya Lidingöbron kommer att göra.
Brohöjder som tillvaratar sjöfartens möjligheter är viktiga i stadens och regionens infrastruktur.
Det finns ett antal områden, förutom Norra Djurgårdsstaden, som är lämpliga för pendelbåtstrafik. Till exempel samtliga bostadsområden från Viggbyholm och söderut.
En förbindelse som är intressant är till exempel Hägernäs– Näsbypark–Djursholm–Stocksund–Nybroviken
Faktum är att den pendelbåtstrafik som kommit till stånd under senare år utförs med större tonnage (fartyg). Detta eftersom det fordras båtar som klarar året-runt-trafik och som är tillräckligt stora för att ha möjlighet att ta med cyklar ombord.
Som utformningen av den nya Lidingöbron ser ut i dag innebär det alltså att bron blir oacceptabelt låg.
Handelskammaren anser att den nya Lilla Lidingö- bron måste ha samma segelfria höjd, 11,5 meter, som Lidingöbron.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google