Väder Lidingö

Lidingö söndag 14 juli 2024 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Sänkta arvoden för kommunalråden

fredag 14 december 2018 00:01

ARVODESBEREDNINGENS FÖRSLAG. Det blir sänkta arvoden för öns kommunalråd om arvodesberedningens förslag går igenom på årets sista fullmäktige nu på måndag. Som Lidingösidan tidigare skrivit så ansåg kommunstyrelsen att den sittande arvodesberedningen upphörde i samband med valet och därmed var det fritt fram för ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott att lägga ett eget förslag till sina nya arvoden. Men den sittande arvodesberedningens uppdrag tar inte slut förrän sista december i år. Lidingösidans artiklar om de kommande höjningarna av arvodena fick Lidingöborna att reagera. Vid ett kommunstyrelsemöte den 3 december utökades därför arvodesberedningen med ledamöter från partier som inte förut var representerade i beredningen.

I onsdags sammanträdde beredningen under ledning av ordförande Solveig Fröberg (M). Beredningen enades om ett slutligt förslag som ska tas av extra kommunstyrelsemöte nu på måndag innan fullmäktige ytterst fattar beslutet om de nya arvodena.

Om det blir som beredningen föreslår kommer arvodena att sänkas rejält från det första förslaget för kommunalråden; sammanträdesarvodena för fritidspolitikerna kommer dock att räknas upp med någon eller några procent men det handlar endast om mindre belopp.

Arvodesberedningen har denna gång, liksom tidigare år, utgått från ett statsrådsarvode som idag är 136.000 kronor per månad. Kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) har idag 88.400 kronor, han skulle enligt arbetsutskottets ursprungliga förslag, sedermera tillbakadraget, få 108.800 kronor men arvodesberedningens förslag innebär i stället en sänkning till 81.600 kronor per månad. Beloppet är beräknat med 60 procent av statsrådsarvodet. Arbetsutskottet ursprungliga förslag var 80 procent av statsrådsarvodet.

Övriga heltidsarvoderade kommunalrådsarvoden ska vara 75 procent av Källenfors arvode. Birgitta Sköld (LP) har idag 66.300 kronor, hon skulle få 81.600, men förslaget innebär att hon får 61.200 kronor per månad. Samma sak gäller för Carl-Johan Schiller (KD).

Amelie Tarschys Ingre (L) har varit oppositionsråd med 44.200 kronor. Som nytt kommunalråd skulle hon också få 81.600 kronor men förslaget är i stället 61.200 kronor per månad. Hon är således den enda som får en höjning om än inte i den storleksordning som arbetsutskottets förslag var från början.

Det nya oppositionsrådets arvode beräknades allra först till 32.640 kronor per månad, men när det stod klart att det blev en sänkning av nuvarande belopp, ändrade sig kommunstyrelsens arbetsutskott och lät beloppet vara kvar på 50 procent av kommunstyrelsens ordförandes arvode, vilket innebar 44.200 kronor per månad. Med arvodesberedningens förslag innebär det dock att även oppositionsrådet får sänkt arvode från 44.200 kronor till 40.800 kronor.

Ordförandena för miljö- och stadsbyggnadsnämnden, omsorgs- och socialnämnden, teknik- och fastighetsnämnden samt utbildningsnämnden får ett årsarvode på 244.800 kronor vardera. Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden får ett årsarvode på 122.400 kronor.

Protokollet från arvodesberedningens sammanträde visar att Solveig Fröberg (M), Torsten Engevik (L), Helena Lundberg (MP), Ewa Lantz (S) och Rolf Hattenbach (C ) yrkade bifall till arvodesberedningens förslag. Hans Christner (KD), Pär-Anders Pehrson (LP) och Leif Olsson (SD) ville att kommunstyrelsens ordförandes arvode skulle beräknas till 65 procent av ett statsrådsarvode i stället för 60 procent. Jonas Lundgren (V) reserverade sig till förmån för ett eget förslag där bland annat Daniel Källenfors arvode skulle minskas till 65.000 kronor per månad.

Solveig Fröberg (M) är nöjd med arbetet i beredningen.
- Men vi har haft väldigt kort om tid och vi har varit mest inriktade på att få klart ett reglemente till kommande fullmäktige. Det har inte hänt tidigare att man under pågående period utökat arvodesberedningen på det sätt som nu gjordes.

- För framtiden föreslår arvodesberedningen att kommande beredning påbörjar en översyn under nästa år som tar reda på om beräkningarna utifrån statsrådsarvodena fortfarande är rimliga. En jämförelse med andra kommuners arvodesnivåer behöver också göras. Man behöver ta reda på vad som ingår i de olika uppdragen, hur mycket tid man lägger, vilken budget det handlar om, hur stort ansvaret är och vilka övriga arvoden som utgår från till exempel stiftelser eller kommunala bolag.

Debatten om arvodena kan följas på plats i Hersby skolas aula på måndag kväll från klockan 18.00. Den sänds också via stadens webb-tv och i Radio Lidingö FM 97,8.

Text: Susann Thorngren

Dela Sänkta arvoden för kommunalråden

Kommentarer

Per Larsén 2018-12-14 22:28

Det är fortfarande ett mysterium varför vi har fyra kommunalråd och vad deras arbetsuppgifter egentligen består av. Den största besparingen lär väl vara att reducera detta till ett kommunalråd som jag tror att vi hade förr i världen.

Jan Herrlin 2018-12-14 21:58

Moderaterna har sent omsider vaknat och tycks börja inse hur svårt skadat partiet är på Lidingö. Det har tagit lång tid. Inga interna klockor ringde och detta tyder på att det är Lidingöbornas reaktioner snarare än att de själva förstått vartåt det barkade.

En sund partikultur och god förståelse för politikens villkor är nödvändiga för att över huvud taget ha en möjlighet att komma tillbaka. Men här gäller, som alltid, att förtroende kan raseras snabbt men tar oerhört lång tid att bygga upp. Och uppförsbacken är numera brant och det blåser dessutom motvind.

Om man vill stärka förtroendet för partiet kan man heller inte göra som Staffan Strömbäck, ge sken av att vara en "vanlig Lidingöbo" när han i själva verket är ledamot av moderaternas föreningsstyrelse. Som sådan kan han aldrig yttra sig om lidingöpolitiken i media som privatperson utan det måste ske med angivande av partitillhörighet.

Finns det inget slut på alla fel moderaterna gör?

Jan Herrlin

Henry Duhs 2018-12-14 13:56

Staffan, ett sänkt arvode är inte märkligt.

Under kommande mandatperiod är ett ytterligare kommunalråd som ska vara med och dela på lönepotten. Arbetsuppgifterna torde vara de samma förutom att det nu är fler kockar som ska vara med dela.

Staffan Strömbäck 2018-12-14 08:27

Förstår inte hur man kan lägga fram ett förslag om sänkt arvode. Anna Rheyneuclaudes hade väl arvode på samma nivå Daniel Källenfors ligger idag. Och jag ser ingenting i uppdraget som har förändrats som skulle motivera en sänkning.

Johan Andersson 2018-12-14 06:47

Den som gapar efter mycket...

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google