Väder Lidingö

Lidingö måndag 24 februari 2020 v. 09

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

"Se upp för dörrarna, dörrarna stängs"

måndag 29 februari 2016 18:48

SVERIGEFÖRHANDLINGEN. En del vill att tunnelbanan ska dras till Lidingö centrum, andra är svurna motståndare. Miljöpartiet på ön är det mest positiva partiet till Sverigeförhandlingens bud medan Lidingöpartiet, ett av öns "regeringspartier", bara kan gå med på att Lidingöbanan dras om via centrum. Inom Moderaterna förs en diskussion om hur många bostäder som är rimligt att bygga framöver. Samtidigt är företagarna på ön eniga om att tunnelbanan verkligen behövs. Valrörelsen 2018 har redan startat på ön.

Stoppklossen ligger fast vid tunnelbanans slutstation i Ropsten. Det kommer bli intressanta förhandlingar framöver om hur många bostäder som behöver byggas innan stoppklossen flyttas till Lidingö centrum.Stoppklossen ligger fast vid tunnelbanans slutstation i Ropsten. Det kommer bli intressanta förhandlingar framöver om hur många bostäder som behöver byggas innan stoppklossen flyttas till Lidingö centrum.

Från början var det meningen att Lidingö, och de andra kommuner som också fått Sverigeförhandlingens förslag, skulle lämna svar senast den 1 mars. Nu är förhandlingsstarten flyttad till den 24 mars Då kommer man diskutera själva processen och bestämma tider för kommande möten.

Lidingösidan har bett alla partier på ön att tala om hur de ställer sig det bud som Sverigeförhandlingen givit Lidingö. Budets huvudpunkt är att förlänga tunnelbanan från Ropsten till Lidingö centrum. Investeringskostnaden bedöms bli 2,9 miljarder kronor, och Lidingö ska vara medfinansiär med ett okänt antal miljoner kronor. Lidingö ska också åta sig att se till att 5900 bostäder byggs till år 2035, alltså ett snitt på 328 bostäder per år. Ön ska även svara för att cykelvägen mellan Lidingö och Stockholm genomgår en "standardökning".

Här följer en sammanställning av partiernas svar. Det verkar inte som om tunnelbana till ön är en självklarhet.

Miljöpartiet är mest positivt av alla. "Chansen att ge Lidingö en bättre kollektivtrafik är nu och den kommer nog inte igen på mycket lång tid. Förutsättningarna är så goda att ingen duglig förhandlare kan misslyckas", skriver partiet och menar att den ökning av antalet bostäder som föreslås, jämfört med vad som varit det tidigare maximala antalet, inte är något att stort beslut. "Det är ynka 300 fler än det kommunen redan har föreslagit. Som ett par höghus, var som helst på ön".

Lidingöpartiet säger "nej tack till tunnelbana", men ja till spårväg via Lidingö centrum, till Ropsten och Stockholm. Man står "fast vid den överenskommelse som stadens styrande i full enighet över partigränserna träffade med landstinget 2009". Partiet är upprört över att alternativet med Lidingöbanan inte ens nämns i Sverigeföhandlingens bud. Anledningen till tystnaden ska vara att kostnaderna ökat från 400 miljoner till 3 miljarder, medan tunnelbanelösningen endast ökat med 15 procent. "Vi menar att tunnelbana är en trojansk häst som på lite sikt kommer att tvinga fram ytterligare byggande på ön, vilket vi definitivt motsätter oss". Därför är kravet på 5 900 lägenheter plus ett okänt antal miljoner kronor orimligt, säger partiet.

Kristdemokraterna säger att man inte har något principiellt motstånd till T-bana utan tycker att det är viktigt att kommunikationerna till och från Lidingö fungerar bra. Men den snart försvunna infartsparkeringen, biltullarnas placering och indragna busslinjer på ön gör att man nu är missnöjda med transporterna. Partiet är öppnet för en T-baneförhandling, men inte till vilket pris som helst. "Vi står bakom det spann av bostäder som kommunstyrelsen har beslutat om, 4200-5600, och kommer driva den linjen i eventuella förhandlingar".

Liberalerna är positiva till att börja diskussionerna med Sverigeförhandlingen. "Vi är angelägna om att hitta bra lösningar för kollektivtrafiken inom Lidingö och till och från Stockholm, Lilla Lidingöbron samt infartsparkeringar. Än är det för tidigt att säga så mycket mer eftersom vi inte vet så mycket om kostnaderna", skriver partiet.

Centerpartiet vill först ha svar om hur det blir med Spårväg City innan något beslut tas om tunnelbana. "Lidingöborna kan inte ta ställning till Sverigeförhandlingens bud utan svar på Spårväg Citys framtid", skriver partiet. Spårväg City är starkt kopplat till hur stora investeringar staden behöver göra i ny bro samt hur kollektivtrafikrörelserna kommer se ut för lidingöborna framöver. "Det är därför svårt att prata antal bostäder innan grundförutsättningarna är klarlagda. Vi vill fortfarande ha en varsam utveckling av Centrum/Torsvik och utveckla Lidingös olika stadsdelar".

Vänsterpartiet kan tänka sig tunnelbana som en utveckling av kollektivtrafiken. Men det beror ytterst på befolkningsunderlagets förändring innan man tar ställning till en eventuell tunnelbana. Men man kan kan inte avvakta med andra investeringar i kollektivtrafiken, t.ex. ny bro, i väntan på att ön kanske får en tunnelbana längre fram.

Uppdaterad 29 februari klockan 23.25
Sverigedemokraterna säger nej till tunnelbana om motkravet är 5900 bostäder. Istället vill man att allt fokuseras och intensifieras kring det planerade sammankopplandet med Spårväg City och att Lidingöbanan dras via Lidingö centrum. Kan vi inte få till detta så faller hela Sverigeförhandlingen för Lidingös del anser partiet. "Ingen vill ju ha minst 5900 nya lägenheter på ön utöver de som redan planerats, bara för att få en tunnelbana". En utbyggd spårvagnstrafik på Lidingö återspeglar lidingöbornas resetraditioner vilket betyder att Lidingöbanans alternativ att gå till Stockholm City via Lidingö centrum, är en bra och hållbar småskalig lösning som passar Lidingös storlek.

Uppdaterad 2 mars klockan 15.52
Socialdemokraterna har nu (2 mars) skrivit ett debattinlägg som rör Sverigeförhandlingen. "Vi är övertygade om att de 5 600 bostäder som det talas om i Sverigeförhandlingen för Lidingö, också blir ett mycket välkommet tillskott för Lidingöborna. För såväl unga vuxna som våra äldre med bostadsbehov". Läs hela artikeln på denna länk.

Ett parti har (ännu) inte kommit med något svar. Men inom Moderaterna pågår, inför partiets årsmöte nästa helg, en diskussion om hur många bostäder som är rimligt att bygga framöver. Sverigeförhandlingens snitt på 328 per år uppfattas som mycket orimligt. Mellan 110 och 120 per år, eller cirka 2000 nya bostäder fram till 2035, är rimligare om man ska behålla småstadskarraktären på Lidingö, säger en del.

Tisdag den 15 mars anordnar Lidingö stad ett öppet möte i stadshuset om Sverigeförhandlingen, se denna länk. För dem som är företagare på ön ordnas företagarfrukost fredag den 11 mars. Temat denna morgon är - Sverigeförhandlingen, se länk.

Dela "Se upp för dörrarna, dörrarna stängs"

Kommentarer

Stefan Ekwall 2016-03-07 19:09

Tack för era svar. När jag försöker tolka vad som sägs så uppfattar jag att LP, KD och C tänkt igenom och kommer med logiskt sammanhängande svar.

Amelie Tarschys Ingre – jag tolkar att L ser detta som två separata beslut? I så fall undrar jag vilken bro Lidingöbanan ska åka på när tunnelbanan åker över Värtan. (Gissar att under Värtan inte är ett rimligt alternativ.) Alternativet är som sagt pengar i sjön, som jag skrev i förra kommentaren. Jag får inte ihop ekvationen, rent logiskt.

Det är en komplex fråga, absolut. Och av precis den anledningen behöver man utgå från helheten och inte isolera frågor från varandra. Tidigare ingången överenskommelse behöver föras till förhandlingsbordet. Annars blir det antingen oärligt eller ologiskt.

Ser gärna också ett resonemang från de partier som inte svarat ännu!

John Pedersen 2016-03-05 04:14

Ja till tunnelbana till Lidingö Stad. Vi måste vara med på tåget. Att förtäta Torsvik är en het potatis. Ja det vet vi redan om. Men att bygga nytt runt bron är det bästa för hela Lidingö. Ja då menar jag alla på ön. Och när det gäller Lidingöbanan till City. Så kommer det bli av. Varför. Jo för att en ny dyr anläggning är byggd på ön snart. Och den kan inte stå tom. Så den nya dragningen kommer att bli av. Så sluta gnälla om den nu.

Sen att dra tåget genom Torsvik är ju helt upp åt väggarna. Längre tid att åka till Stockholm blir det ju för oss som åker med Lidingöbanan. Inte bra. Det är ju därför man åker tåg till Stockholm. Det finns ju bussar som åker till Torsvik.

Varför lägga ner en massa pengar på dyra spår som tar plats uppe på jord som inte finns i dagsläget. En tunnelbana skulle ju ligga under jord. Där av inte bygga en barriär för folk att kuna gå. Ja titta bara på hur det ser ut i Solna. Det blir som en väg mellan Solna Centrum och Råsunda. Nej tack. Ner med tågen under mark. Det är framtiden.

Carl-Johan Schiller 2016-03-04 10:26

Hej Stefan!

Vi i KD vill också att Spårväg City byggs och kopplas ihop med Lidingöbanan. Det är för KD i landstinget en mycket viktig fråga. Självklart kommer vi driva linjen att ingångna avtal ska hållas. Trots överenskommelsen om Spårväg City finns det en risk att det inte blir av och då är det vår uppgift som Lidingöpolitiker att göra vårt yttersta för att kommunikationerna till, från och på Lidingö är så bra som möjligt.

Carl-Johan Schiller (KD)

Patrik Buddgård (C) 2016-03-03 22:34

Tarschys Ingres (L) inlägg blir något ologiskt när det inleds med krav på svar om Spårväg City "för att kunna fatta kloka beslut för Lidingö i framtiden" men avslutas med att vi måste ta ställning till tunnelbana eller inte nu!

Om vi inte får svar om Spårväg City innan vi tar ställning till tunnelbana blir det väldigt svårt att ta ett välgrundad beslut då konsekvenserna för trafiksystemet i stort på Lidingö blir höljt i dunkel, exempelvis var Lidingöbanan ansluter till tunnelbanan, investeringskostnaderna för kommunen samt om staden ska bygga Lilla Lidingöbron eller inte. Därmed anser C att vi måste ha svar om Spårväg City innan vi tar ställning för eller mot tunnelbana.

Amelie Tarschys Ingre (L) 2016-03-03 18:57

Även vi Liberaler tycker att vi ska stå fast vid ingågna avtal om Spårväg City. Tyvärr verkar övriga parter inte ha samma inställning... För att kunna fatta kloka beslut för Lidingö i framtiden måste vi först få veta om Spårväg City kommer att bli av eller inte.

Erbjudandet från Sverigeförhandlingen gäller dock tunnelbana och inte en omdragning av Lidingöbanan vilket är det vi måste ta ställning till nu.

Patrik Buddgård (C) 2016-03-03 17:03

Hej Stefan, Centerpartiet kräver svar om Spårväg City innan vi kan gå vidare med diskussioner om tunnelbana eller inte. De investeringar som gjorts för Spårväg City och målet med avtalet 2009 tycker vi ska hållas!

Allan Ekström 2016-03-03 10:43

Det avgörande skälet mot tunnelbana är, att kravet på tillräckligt trafikunderlag innebär att vi mer eller mindre överlämnar till SL att bestämma om vår ös utveckling. Jag minns turerna på 70 -talet om Sättsjöstaden som behövdes för att dra tunnelbana till Vaxholm. Rent faktiskt avhänder sig fullmäktige makten att bestämma om bebyggelsens storlek.
Ett annat argument är att det är negativt att bo vid en ändhållplats. Täby tackade NEJ på sin tid av bl.a. detta skäl.

Stefan Ekwall 2016-03-01 18:43

I Dalenum byggs just nu enorma spårvagnshallar, vars syfte är att hysa Lidingös och Stockholm citys spårvagnar när ihopkoppling sker i Ropsten. Något som beslutades 2009 över partigränserna men som ännu inte har genomförts. Lägg till att Lidingöbanan nyligen har rustats upp, vilket inte direkt varit gratis.. Det känns inte heller sannolikt att ön kommer ha både tunnelbana och Lidingöbana, så vi behöver välja. Av den anledningen så behöver vi vara medvetna om att om vi väljer tunnelbana så kommer investeringarna i spårvagnshallarna och nya Lidingöbanan därmed att likställas med pengar i sjön.

Men grundfrågan känns ännu viktigare: vilken typ av stad vill Lidingö vara? För mig som nyinflyttad är det rätt självklart. Lidingö är unikt i Stockholmsregionen med både närhet till storstaden och med en sammanhållen småstads- och skärgårdskaraktär. Om vi glömmer bort detta blir vi bara en kommun i mängden av alla andra i regionen.

Givet ovanstående: befintliga investeringar i kombination med att Lidingös unika karaktär står på spel så känns valet ganska enkelt. Att stå fast vid tidigare beslut väger i alla fall tungt i min bok.

Ställer därför frågan till alla partier i fullmäktige: Är det verkligen bara Lidingöpartiet som vill hedra tidigare ingångna överenskommelser?

Staffan Anderberg 2016-03-01 16:36

Den stora frågan är ju om Lidingöborna är beredda att släppa till mark motsvarande sex Dalenum för att få hit tunnelbanan. Låt vara att 5900 lägenheter är ett förhandlingsbud. Redan tre nya Dalenum kommer att väcka stor debatt på ön. Skall de tillkomma genom förtätningar, så kan man befara enorma dispyter med de redan boende eller skall bebyggelsen ske på grönmark. För många Lidingöbor är varje kvadratmeter grönmark heligt. Befarar att vi står inför en oerhört svår politisk framtid på Lidingö.

Karin Wallgren 2016-03-01 14:08

Nej tack till T-bana vare sig den är gratis eller om den skulle kosta mycket mer än 2,9 miljarder. Det är bra som det är tycker många med mig.

Anders Jansson 2016-03-01 12:34

2.9 miljarder räcker aldrig till att dra tunnelbana till Centrum. Det räcker knappt till den nya bro som skulle krävas. Det är alltid samma sak, man räknar alldeles för lågt och sedan blir projektet flera gånger så dyrt som det var tänkt eftersom det är för sent att backa när man väl märker det.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google