Väder Lidingö

Lidingö söndag 14 juli 2024 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Simhallen återremitterad

tisdag 25 september 2018 06:40

VOTERING AVGJORDE. Under måndagens nära fyra timmar långa sammanträde i Lidingös kommunfullmäktige stod bl.a. ett genomförandebeslut av den nya simhallen i Dalénum på dagordningen. Efter fyrtio minuters diskussion och votering i den tillfälliga lokalen Hersby gymnasiums aula, stod det klart att ärendet återremitterats till kommunstyrelsen. Det blir alltså de nya fullmäktige som tillträder i mitten av oktober som så småningom beslutar om hur ärendet ska föras vidare, och kanske i mål.

Den avgående majoriteten (M+LP+KD) hade sedan tidigare deklarerat att man vill ha en bassäng som är 25 meter och som har 10 banor. Argumenteringen under ärandet handlade inte enbart om antal meter, även om oppositionen förordade 50 meter. Redan i sitt inledningsanförande sa kommunstyrelseordföranden Daniel Källenfors (M) att det kommit ny information under tiden som simhallsfrågan behandlats. Därför har majoriteten beställt extra information för att se om detta kan påverka frågan. Hittills har dock inget kommit som tyder på det. Det viktiga är nästa steg, hur simhallen ska vara utformad. Behövs café, behövs gym? Vilken prisnivå ska det vara? "Det finns mycket kvar att diskutera", sa Källenfors och yrkade på att frågan om rambeslut på 275 miljoner kronor skulle avgöras under kvällen.

Patrik Buddgård (C) yrkade på återremiss p.g.a. brister i utredningen. "Vi vill se skillnaden om man ändrar på utbudet i simhallen, hur påverkar det intäkter och investeringskostnader". Buddgård ville veta hur kostnaden skulle påverkas om man byggde med alternativa byggsätt, hur stort upptagningsområdet är, hur många som kan tänkas komma hit för att bada. "Vi ser att behovet inte täcker för 50 år framåt, inte ens för fem år framåt. Och det handlar inte enbart om att bygga för simklubbens behov".

Daniel Larson (S) yrkade även han på återremiss. "Vi har som enda parti yrkat på ett hopptorn och därmed en djupare bassäng" sa han.

Sven Erik Wånell (V) sa något som de flesta kan hålla med om att "vi har stött och blött detta med simhall i minst 30 år". Han tyckte det var bra med tre olika bassänger och med 25 meter och varnade för att vi inte får ha högre avgifter än Stockholm.

Carl-Johan Schiller (KD) yrkade på bifall till kommunstyrelsens förslag. Vad är rimligt? Det hade varit enkelt att ta pengar till en enda idrott, men vi har flera idrottsföreningar med behov, som Vikingarna i Högsätra, fotboll, innebandy, hockey, konståkning. Vi kan inte lägga alla pengar på en simhall, då har vi inget över till andra idrotter.

Birgitta Sköld (LP) sa att "vi har funderat på 50 meter men när vi tittat på ekonomin har vi landat på 25 meter, som vi tycker är försvarbart".

Patrik Sandström (MP) hänvisade till ett förslag partiet lämnat redan 2015, ett förslag som fortfarande gällde. Man har inte lyssnat på föreningarnas behov, sa han och yrkade på återremiss.

Göran Tegnér (L) kom med en del funderingar. "Simhallsutredningen är nu framlagd och godkänd av majoriteten. Utredningen baseras på en befolkning på 60 000 invånare år 2045. Det motsvarar en befolkningsökning på 13 000 personer på 27 år, knappt 500 personer per år vilket betyder 215 lägenheter per år. Var ska dessa nytillkomna personer bo? I år under första halvåret har endast en (1) lägenhet färdigställts. När det gäller den ekonomiska kalkylen så ingår inte kostnader för grundförstärkning, marksanering, inredning, möblering och utrustningsprogram. Kostnader för oförutsett, som brukar ligga på 10-20 procent, saknas. Detta är inte riktigt bra", konstaterade han. "Arbetskraftskostnader ökar med 275 000 kronor per år vilket ger en ökad nettokostnad på 1,75 miljoner på tio år vilket inte heller är beaktat. Intäkterna har överskattats med 2,4 miljoner, eller 17 procent, fram till år 2024. Kostnaderna har underskattats med närmare tre miljoner per år. Lite svagt med detta underlag efter fyra års utredande", tycker jag.

Iréne Borgenvik (SD) sa att partiet varit väldigt aktiva för en 50-metersbassäng. Men eftersom pengarna inte kommer ur ett hål i en vägg hade de nu ändrat sig och ville ha 25 meter.

Amelie Tarschys Ingre (L) varnade för att det kan bli dyrare än beräknat, eftersom området är gammal sjöbotten. Därför säger vi återremiss.

Dag Lofalk (KD) ville ha återremiss, vilket var ett avsteg från majoritetens linje.

I sin summering efter debatten föreslog avgående kommunfullmäktigeordföranden Björn Samuelson (M) att man skulle bygga en havsvik, så alla fick simma så långt de ville. Förslaget möttes av vänligt skratt, men "det var inget yrkande", sa han.

Votering begärdes och 27 ledamöter röstade för att avgöra ärendet under kvällen, medan 22 röstade för att återremittera. 1 ledamot avstod.

Med tanke på att det gamla fullmäktige nu överlåtit ärendet till det nyvalda kan man börja räkna på hur ett kommande beslut kan se ut. Om den nuvarande majoriteten, som före valet hade 27 mandat, sitter kvar trots förlusten av 4 mandat kan de, efter SD:s helomvändning, räkna in deras 3 mandat. Dessutom kommer även V:s 2 mandat. Därmed kommer ärendet att avgöras med 28 röster för en 25-metersbassäng. Liberalerna nämnde inte siffran 25 meter under debatten utan ville ha återremiss eftersom de ansåg att utredningen hade stora brister. Centerpartiet nämnde siffran 50 meter men ansåg, även de, att utredningen var tunn.

Återremissen under kvällen var en s.k. minoritetsåterremiss, vilken innebär att om en minoritet kan samla mer än en tredjedel av fullmäktiges ledamöter så ska ärendet skickas tillbaka till kommunstyrelsen för ny beredning. Minoriteten behöver, i Lidingös fall, mer än 17 mandat (en tredjedel av 51), alltså minst 18 mandat för återremiss. Kommunstyrelsen å sin sida som åter får ärendet på sitt bord, behöver inte göra någonting om den inte vill. Men nu har ju flera i den nya minoriteten sagt att de ska titta på de förslag som kommit. Sitter de tre partierna kvar så finns möjlighet att ärendet förändras.

Dela Simhallen återremitterad

Kommentarer

Anders Bergstedt 2018-09-26 09:31

För två helger sedan var vi i Bodals Kammarkör på körinternat på fantastiska Djurönäset inför höstens konserter. Där fanns allt:Spa,gym,25-metersbassäng, uppvärmd och insprängd utepool m.m. Nog är det kortsynt av Lidingö med snart 50.000 innevånare och stora utvecklingsmöjligheter med närheten till Stockholm - att inte satsa på en 50-metersbassäng.Naturligtvis borde hela anläggningen ligga på den outnyttjade platsen norr om brogrenen för att motsvara det gigantiska som växer fram på Ropstensidan !

På måndag skall vi få veta om någon nappat på att bygga Lilla Lidingöbron för 700 miljoner. Om vi då får utlovat bidrag med hälften måste vi väl ha ekonomi för en 50-metersbassäng !

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google