Väder Lidingö

Lidingö lördag 4 juli 2020 v. 27

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

"Ska det se ut så här?"

torsdag 15 december 2011 00:15

Ulf Lindén, ordförande i Brf Torsborgen 3, pekar ut över den damm som ligger i Torsviksparken och som inte rensats på flera år.

Ulf Lindén, ordförande i Brf Torsborgen 3, pekar ut över den damm som ligger i Torsviksparken och som inte rensats på flera år.

I parken vid Torsvikssvängen finns en damm med statyn Sjölejon. Konstverket av Knut Andersson, som köptes in 1951, ser nu ut att stå i en sörja av nedfallna löv och stillastående vatten.

– Det ser för bedrövligt ut i hela parken, säger en upprörd Ulf Lindén, ordförande för bostadsrättsföreningen Torsborgen 3, som består av fem fastigheter på Torsvikssvängen.

– Här har ingenting gjorts på över tre år. Dammen läcker så det är ingen idé att fylla på vatten, trävirket runt dammens kanter är ruttet och man ser knappt vattnet på grund av nedfallna löv. Så här får man inte sköta ett område. Många som bott här sedan husen byggdes 1945 har aldrig sett dammen och parken i sådant bedrövligt skick som nu.

Ulf Lindén har talat med Michael Bergman, natur- och parkchef i Lidingö stad, men ingenting har hänt.

– Det hela är en resursfråga, säger Michael Bergman till Lidingösidan. Vi vet att området behöver rustas upp och att dammen är nedsliten. Men vi kan inte sätta igång med en stor upprustning nu. När planeringen blir klar för området mellan Lidingö Centrum och Torsvik kan vi börja. Startar vi redan nu kanske det inte stämmer med de blivande planerna och då har resurserna inte använts på bästa sätt.

– Men en uppsnyggning måste göras, säger Michael Bergman. Under 2012 kommer vi att göra vissa insatser där behoven är störst. Och Torsvikssvängen är “rödlistad” (= störst behov) efter den parkinventering vi gjorde förra året.

Runt bostadsföreningens fastigheter är det fritt från gamla löv och på gatan där husen ligger är det också välsopat.
– Vi gör det här själva för att vi vill ha det snyggt där vi bor, säger Ulf Lindén och får medhåll av Tom Nyström som bott 36 år i ett av husen. Tänk om någon gammal person halkar på den här lövmodden och bryter lårbenet, då kostar det skjortan för samhället och den enskilde. Många äldre är helt enkelt rädda för att gå på trottoaren.

På Torsvikssvängen ligger drivor av höstlöv kvar som är svåra att få undan eftersom bilar hela tiden står parkerade. Trots den nyasfalterade vägen får man ett intryck av eftersatt underhåll.

Torsviksparken ingår alltså i den parkinventering som Lidingö stad gjort. Under “Svagheter” kan man bl.a. läsa om Torsviksparken:
Dammen har ett tråkigt staket runt om och den ger tidvis från sig en unken lukt. Det finns en brist på fina planteringar och kulturdelens eftersatthet är en stor kapitalförstöring. Det saknas fina grill-, sitt- och picknickplatser vilket tillsammans med fläktljudet (konstant fläktljud från ett hus i närheten upplevs som störande, påträngande och stressande) gör platsen mindre rofylld.

Så här står det f.ö. på stadens hemsida om Parker och grönytor:
Var du än bor på Lidingö har du nära till en park. Skugga och ro finner du vid Torsvikssvängens eller Zetterbergsvägens dammar…

Målet med själva parkinventeringen är att få fram underlag för vidare utveckling av grönområdena. Resultaten kommer att användas när man tar fram en skötselplan och ett parkprogram.

Dammen i Torsviksparken.

Dammen i Torsviksparken.

- Ska det se ut så här på stadens ytor frågar Ulf Lindén.

- Ska det se ut så här på stadens ytor frågar Ulf Lindén.

Så här ser det ut på Brf Torsborgen 3:s område.

Så här ser det ut på Brf Torsborgen 3:s område.

Torsvikssvängens lövsörja.

Torsvikssvängens lövsörja.

Dela "Ska det se ut så här?"

Kommentarer

Tore Kullgren 2011-12-18 00:44

Vanskötseln av Torsviksparken visar på en brist i stadsbyggnadsdebatten. De flesta vill bevara öns “grönområden”. Men vad är ett “grönområde”?

Lidingö behöver stora sammanhängande naturområden, avskilda från bebyggelse, där människor kan vara gäster på naturens villkor. På ön råder konsensus om att Grönsta, Elfvik och Långängen ska bevaras. Översiktsplanen borde klargöra att även de skogbevuxna delarna av Torsviksplatån bevaras som naturområde.

Dessutom behövs stadsparker för vardagsrekreation, nära bebyggelse, planerade och skötta på ett sätt som får både närboende och besökare att känna sig välkomna. I en stadspark är växter och djur gäster på människans villkor. Torsviksparken skulle kunna bli en sådan park, med bättre skötsel.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google