Väder Lidingö

Lidingö torsdag 2 april 2020 v. 14

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Skola, Lidingöbanan och snö på fullmäktige i kväll

måndag 26 augusti 2013 00:02

Kommunfullmäktige på Lidingö håller i dag klockan 18.00 sitt första sammanträde efter sommaruppehållet. På dagordningen står tre interpellationer och fyra detaljplaner, bl.a. för den nya hamburgerrestaurangen.

“Anställningsstoppets syfte är att öka kostnadsmedvetenheten inom förvaltningen och stimulera enheter att i samverkan tillgodose verksamhetens behov med befintlig personal”, skriver kommunalrådet och utbildningsnämndens ordförande Minna Klintz (FP) i ett svar till Evelyn Lewandrowski (L). Lewandrowski har bett Klintz att förklara hur man från majoritetens sida tänker arbeta för en långsiktig förbättring av skolsituationen på Lidingö för att uppnå målet att ha Sveriges bästa skolor.

Malin Olsson (S) frågade redan före renoveringsstarten för Lidingöbanan om kommunalrådet Paul Lindquist (M) var beredd att försöka påverka SL, så bristerna i förbindelserna mellan t.ex. Skärsätra och Larsberg, som de boende redan noterat, även kunde uppmärksammas av SL. Lindquist skriver i sitt svar att han personligen tagit kontakt med trafiklandstingsrådet för att förmedla de synpunkter som han fått. Dessutom har Lidingös tekniska förvaltning en dialog med SL:s trafikplanerare.

Malin Olsson (S) har även fråga tekniska nämndens ordförande om miljökonsekvenser av vinterväghållningen på Lidingö. Hon refererar både till det tidigare sandupplaget på Djupadalsvägen och till den senaste vinterns deponering av snö vid Fågelöuddebadet. “Hur ser planerna ut för deponering av snö under kommande år”, frågar hon och Ida Drougge (M) ger ett utförligt svar, skrivet av tekniska förvaltningen. Lidingö har dispens till maj 2014 att tippa snö i vattnet, men det ska bara ses som ett alternativ. Förvaltningen utreder ifall man ska ha ett flertal mindre snötippar, vilket förkortar transporterna, men förfular områden. Ett alternativ är två-tre större landtippar där man kan bygga upp snön på höjden. I så fall bör man också bygga renings- och filtreringssystem för smältvattnet. Men, var finns dessa platser?

Den som vill följa med kvällens debatt, och höra alla argumenten när det bl.a. gäller de tre interpellationerna, kan komma direkt till sessionssalen i Lidingö stadshus, eller se och höra allt på webb-TV, via länken på denna sida eller lyssna på Radio Lidingö 97,8 från klockan 18.00

Dela Skola, Lidingöbanan och snö på fullmäktige i kväll

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google