Väder Lidingö

Lidingö söndag 5 april 2020 v. 14

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Snart dags att anta Lidingös nya översiktsplan

torsdag 23 augusti 2012 15:52

Snart dags att anta Lidingös nya översiktsplan

På måndag den 27:e håller kommunfullmäktige ordinarie möte. Det stora ärendet är Översiktsplan 2030 för Lidingö. Ärendet var uppe redan på junimötet, se Lidingösidan 20 juni men genom en s.k. minoritetsbordläggning sköts beslutet upp till augustimötet.

Det var tre av Lidingös oppositionspartier som ville ha bordläggning – Centerpartiet, Lidingöpartiet och Miljöpartiet. När ärendet nu ånyo tas upp har inte ett enda kommatecken förändrats i texten, men alla har fått två extra månader månader på sig att tänka igenom beslutet.

Hur kommer då Lidingös partier att rösta på måndag? Den politiska majoriteten – Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har inte ändrat uppfattning, de vill ha översiktsplanen som den är skriven. Socialdemokraterna har inte heller ändrat sig. Även de vill ha planen.

Centerpartiet kommer att kräva återremiss, väl medvetna om att de inte får igenom sitt önskemål. Lidingöpartiet ska lägga ett eget förslag, vars utformning bestäms på torsdagskvällens gruppmöte. Miljöpartiet lämnar förmodligen ett eget förslag med de tillägg som gruppledaren Thomas Bengtsson läste upp redan på junimötet.

Under hösten blir det sedan samråd kring de två förslag till omröstning om Centrum/Torsviksavsnittet som majoriteten vill ha folkomröstning om under 2013. Lidingösidan bevakar fortsättningen.

Dela Snart dags att anta Lidingös nya översiktsplan

Kommentarer

Mårten Dahlberg (S) 2012-08-24 21:49

Vi socialdemokrater vill inte ha den plan som ligger föreslagen.

Vi tycker att planen saknar insikt i den sociala dimensionen av hållbarhet.

Social hållbarhet handlar om att på lång sikt bygga ett samhälle som sätter människans behov och välbefinnande i centrum. Centrala begrepp i den sociala hållbarheten är trygghet, hälsa och delaktighet. Viktiga delar i den sociala hållbarheten är
• Trygghet, säkerhet och minskat våld.
• Minskad segregering, god boendemiljö, social sammanhållning, breda nätverk, delaktighet i sitt område och i sin stad.
• Folkhälsa för alla.
• Ökat inflytande i planering och offentlig verksamhet.
• En ekonomisk trygghet genom tillgänglighet till arbete och väl fungerande sociala skyddsnät.
• Barn & ungdomar är en viktig pusselbit, de är framtiden.
• Kulturell mångfald
• Jämställdhet
• Demografisk långsiktighet.

För att närma sig denna del av hållbarhetsperspektivet måste det finnas strategier. En viktig del är bostadspolitiken. Det viktigaste strategiska verktyget för detta är Lidingöhem. Stadens eget allmännyttiga bostadsföretag Lidingöhem ska vara med och bygga nya hyresbostäder.
Det är viktigt – för att våra ungdomar ska kunna hitta en första bostad, innan de hunnit spara ihop kapital för att köpa en bostadsrätt – för att vi ska kunna ta emot vår andel av de flyktingar som Sverige beslutat att ta emot – för att kunna erbjuda bostäder till social och medicinska förturer, utan att därför skapa kategorilägenheter – för att kunna klara personalförsörjningen inom barnomsorg, skola, äldreomsorg och kollektivtrafik.

Planen saknar ambition vad det gäller äldreomsorgen på Lidingö, vi tycker att stadens vision ska kompletteras med “Lidingö ska ha Sveriges bästa äldreomsorg.”

Därutöver vill vi se en kraftig utbyggnad i Centrum/Torsvik med utrymme för någon enstaka hög byggnad som pendang till ”gasklocketornet” på andra sidan bron som skulle kunna bli en karaktärsbyggnad och ett kännemärke, som skulle innehålla mycket attraktiva bostäder.

Detta är några av våra synpunkter på den föreslagna översiktsplanen, vilka vi kommer att framföra på måndag på kommunfullmäktige. Detta innebär att vi kommer att rösta för vårt förslag, och inget annat.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google