Väder Lidingö

Lidingö måndag 6 december 2021 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Det börjar närma sig för bostäder vid Villa Brevik

fredag 5 januari 2018 00:01

10-12 BOSTÄDER. Sedan några år har ägaren till Villa Brevik arbetat på att få bygga bostäder på en större del av konferensanläggningens mark. Delar av anläggningen behöver då rivas, dock inte huvudbyggnaden från 1920-talet. Nu finns ett förslag som både staden och fastighetsägaren verkar vara överens om, som kan resultera i 10 till 12 bostäder på området.

Villa Breviks inglasade vinterträdgård t.h., byggd 2003, kommer att rivas för att ge plats åt bostäder. Huvudbyggnaden skymtar till vänster. ArkivbildVilla Breviks inglasade vinterträdgård t.h., byggd 2003, kommer att rivas för att ge plats åt bostäder. Huvudbyggnaden skymtar till vänster. Arkivbild

Så här ser det förslag ut som väntas kunna godkännas. Det röda krysset visar var huvudbyggnaden från 1920 finns. Den byggnaden blir kvar. Illustration: Strategisk ArkitekturSå här ser det förslag ut som väntas kunna godkännas. Det röda krysset visar var huvudbyggnaden från 1920 finns. Den byggnaden blir kvar. Illustration: Strategisk Arkitektur

Det har funnits konferensverksamhet vid Villa Brevik sedan 1960-talet, först i HSB:s regi (HSB-skolan). Sedan 1990-talet har verksamheten riktat sig till den allmänna marknaden. Christopher Bailey har ägt anläggningen sedan 1997. 2015 lämnade han in ett förslag till staden om att ändra verksamheten, från konferensanläggning till privata bostäder. Se artikel på Lidingösidan den 17 mars 2015.

Lidingö stads planutskott inledde ett planarbete 2015 kring Villa Brevik men kom fram till att exploateringsnivån på det först inlämnade förslaget var för hög. I ursprungsförslaget talade man om cirka 30 bostäder. Nu verkar det som om staden och Christopher Bailey kommit fram till en möjlig lösning. Vid planutskottets senaste sammanträde beslutade man att låta kommunstyrelsen ge miljö- och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan, som innehåller fem-sex villor eller parhus, som sammantaget kan bli 10-12 bostäder.

Villa Brevik ligger söder om Södra Kungsvägen, fastigheten är på 7367 kvadratmeter och i privat ägo. Avståndet till Breviks centrum är cirka 500 meter.

Tidplanen är preliminär, men säger att samråd ska ske 1:a kvartalet 2018, att granskning ska göra under 2:a kvartalet 2018 och att ett antagande bör ske under 4:e kvartalet 2018.

Christopher Bailey äger Villa Brevik sedan 1997. ArkivbildChristopher Bailey äger Villa Brevik sedan 1997. Arkivbild Inom den röda cirkeln ligger Villa Brevik i kvarteret Gräset. Illustration: Lidingö stadInom den röda cirkeln ligger Villa Brevik i kvarteret Gräset. Illustration: Lidingö stad

Dela Det börjar närma sig för bostäder vid Villa Brevik

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google