Väder Lidingö

Lidingö fredag 17 januari 2020 v. 03

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

"Stadshuset byggs om men skolan måste spara"

torsdag 10 december 2015 10:41

Ett upprop på Facebook har, i samband med att Lidingö stads budget togs i november, uppmärksammat att förskolorna på Lidingö går med underskott på 5 miljoner kronor och att detta nu måste "rättas till" under 2016. Lidingöbon Johanna Borggren har uppmanat alla att skriva under en protestlista. "När man samma år planerar att bygga om Lidingö stadshus för cirka 150 miljoner (minst) så blir dessa besparingar/nedskärningar för våra barn svåra att försvara" skriver hon. Protestlistan har överlämnats till utbildningsnämndens ordförande Hans Barje. Lidingösidan återger både Johanna Borggrens upprop och Hans Barjes svar.

Så här skriver Johanna Borggren:
Man blir mållös!! Lidingös förskolor (22st) går totalt med ett underskott på 5 miljoner, det ska staden nu "rätta till" med ett antal besparingar. Bl.a. tar man bort pedagogisterna, dvs dom som hjälper till med ateljéer och inomhus/ utomhusmiljöer. Dom som är ett fantastiskt tillskott för våra barn och deras pedagoger. Sen uppmanar man barnskötarna till, att "om ni vill" gå ner på deltid, så får ni det?! Allt detta gör man för att staden bestämt sig för att i år ska vi få en budget som "går ihop".

Dessa besparingar är normala ifall man har en akut situation i kommunen... MEN när man samma år planerar att bygga om Lidingö stadshus för ca 150 miljoner (minst) så blir dessa besparingar/nedskärningar för våra barn svåra att försvara anser jag! Kan det verkligen vara viktigare, att dom som vänder papper, sitter i fina rum med nya tapeter och en ny fin kontorsstol, än att dom som är vår framtid, det bästa vi har, får känna sig trygga på sin "arbetsplats" att dom får ha tillräckligt med pedagoger kring sig som ser och hör dom... Jag blir mörkrädd av Lidingö stads prioritering kring detta!!!

Så här skriver Hans Barje (M), när Lidingösidan ber om en kommentar:
Ja, utbildningsförvaltningen har en uppgift att få ordning på sin ekonomi. Att årligen öka på budgeten till våra skolor utan att analysera och se över verksamheten är inte rätt. Motivet är att vi ska vara försiktiga och hushålla med medborgarnas pengar varför det är fel att fortsätta pumpa in pengar.

2016 ges förvaltningen en uppräkning av budgeten på 3,25% och 2015 gavs en uppräkning på 3%. Resultatet 2014 för förskolan blev - 6,1 mkr och och grundskolorna - 9,4 mkr.Prognos 2015 är för förskolan - 6 mkr och för grundskolan - 8,7 mkr. Denna negativa trend måste brytas och staden kan inte fortsätta att räkna upp budgeten för skolorna, utan måste se över verksamheten och vad skattemedel används till. Totalt tillförs utbildningsnämnden 72,6 mkr i kommunalskattebidrag.

Trots att vi tillför resurser till skolan, 3,25% uppräkning av skolpengen till för- och grundskolor, räcker det inte för att 2016 års verksamheter ska sluta med en ekonomi i balans.

För att uppnå målet, budget i balans, måste förvaltningen se över sin verksamhet och i detta arbete finns bl.a. förslaget att förändra pedagogisternas uppdrag. Vi vill förändra uppdraget så att det blir mer verksamhetsnära, primärt redan under 2016. Förskolan behöver se över sin organisation och sitt arbetssätt för att kunna fortsätta att utvecklas både pedagogiskt men även ekonomiskt.

Det upparbetade underskottet måste sedan återställas genom överskott under ett antal år. Ingen av dessa 6 pedagogister är uppsagda, utan kommer att arbeta ute på förskolorna med våra barn. Pedagogisterna arbetar idag primärt med att utveckla verksamheten och vara ett stöd till förskolecheferna, men är inte resurs direkt till våra barn. Detta vill vi förändra.

Ingen person har blivit ombedd att gå ner på deltid. Däremot har frågan ställts rent generellt om någon har intresse av detta, eftersom förvaltningen vill ha en personalplanering inför hösten 2016. Detta kan även gälla om någon vill gå upp från deltid till heltid.

En investering i stadshuset har ingen koppling till skolan. Skolan måste få en budget i balans med en uppräkning på 3,25% för år 2016, och Lidingö stadshus måste renoveras och effektiviseras. Målet att befintlig organisation/personal i stadshuset ska få mindre ytor, externa kommunala verksamheter, t.ex. biblioteket, föreslås flytta in, för att spara kostnader och att mer yta ska hyras ut till externa hyresgäster.

Dela "Stadshuset byggs om men skolan måste spara"

Kommentarer

Jonas Åkesson 2015-12-16 10:55

Den uppmärksamme läsaren noterar hur Amelie Tarschys Ingre vill komma till rätta med underskotten i skolan genom att...öka (sic!) kostnaderna ytterligare! Att kraftigt öka kostnaderna i skolan - genom att anställa inom förskolan och genom att tvingas bygga fler dyra lokaler - när den blöder är ett oansvarigt agerande och förtjänar skarp kritik.
Att det dessutom ska behövas en utomstående person från MUF till att påpeka att Folkpartiet saknar finansiering av sin budget, vilket innebär att kommunen kommer "stå utan den buffert som i nuläget används för att täcka oväntade kostnader", hedrar inte heller Tarschys Ingre agerande. Att hon vill ta bort överskottsmålet på 1 % och inte verkar inse att det är Folkpartiet som har bestämt detta mål och tyckt detta var mycket bra när de under 12 år var med och styrde. Paradoxalt är ett ord som osökt dyker upp för att beskriva detta.

Ja, märkligheterna kring Tarschys Ingre agerande blir allt fler och visar på en oförmåga när det kommer till hanteringen av kommunens ekonomi. Att det för Folkpartiet skulle ta mindre än ett år visar på att det inre sönderfallet av kompetens kan gå fort.

Anders Wennberg 2015-12-15 22:32

Jag håller med artikelförfattaren om att det är märkligt att det finns pengar till så dyr Stadshusrenovering, samtidigt som Lidingö har lägre lärarlöner än andra delar av Stockholm.

Men Amelie, under Folkpartiets tid i majoriteten så hade ni ansvar för skolan. Trots det så växte kostnaderna för Centrala staber och Stadsbyggnadskontoret minst dubbelt så snabbt som skolbudgeten under era år, man får ju känslan av att Folkpartiet hellre prioriterade administration än skola när ni hade chans att påverka. Nu när ni står utanför, så har däremot den nya majoriteten valt att äntligen börja hålla igen på kostnaderna för administration och staber!

Dag Forsselius 2015-12-11 12:03

Flytta inte biblioteketet. Vårt bibliotek är fantastiskt. Vackert och välkomnande och med ett perfekt läge mitt i centrum. Behovet av nya aktörer till överblivna ytor i Stadshuset är inte ett tillräckligt skäl för att flytta ett perfekt fungerande bibliotek.

Amelie Tarschys Ingre (L) 2015-12-11 10:47

Vi vill främst minska barngrupperna i de förskor det behövs eftersom små grupper är viktiga för de minsta barnen. Vi Liberaler satsar 1% mer än majoriteten dvs 4,25% istället för 3,25% på skolor och förskolor. Det är en satsning, och jag säger inte att det räcker, men är ett steg i rätt riktning.

Vi avskaffar heller inte hela överskottsmötet som vissa moderater beskyllt oss för och Erik Centerlind och jag redan har debatterat. Det var då jag bad dig läsa vår budget innan du skriver om vad det står i den... :-)

Vi prioriterar på ett annat sätt än ni och använder 18 av 28 miljoner (de övriga 10 vill M, KD och LP ta som en engångsutbetalning från Tomtbolaget dvs sparade pengar) eftersom om vi vill kunna behålla och rekrytera duktig personal på Lidingö. Det betyder att det återstår 10 av de 28 miljonerna av överskottsmålet för eventuella ökade utgifter.

Sen undrar jag, och har fortfarande inte fått svar på, exakt vilken scenarioanalys som majoriteten gjort? Majoriteten har ju släppt den SKL-rekommenderade 2%-nivån och lagt er på 1% med motiveringen att den kommunala ekonomin är stabil/solid - varför inte 0,75% eller 1,1% eller 0,35%...

Lidingö stads ekonomi är en av de starkaste i kommunekonomierna i landet och har Sveriges lägsta skuldsättning. Lidingö har också en hög soliditet och betydande tillgångar för att möta stadens pensionsåtaganden. Lidingö idag en ekonomiskt mycket välmående kommun. Lidingö har också de senaste 15 åren, med något undantag, redovisat ett årligt överskott som varit i genomsnitt 3 gånger högre än budgeterat. Därför satsar vi Liberaler i vår budget på det viktigaste vi har, våra barn.

Patrik Buddgård (C) 2015-12-11 10:18

Centerpartiet yrkade avslag när M, LP, KD med stöd av L, S och V beslutade om inriktning att renovera stadshuset för 300 miljoner. Dels för att vi ville se ett bredare beslutsunderlag med fler alternativ med mindre investeringskostnad. Och dels för att vi ville ha en annan prioriteringsordning i investeringarna där kärnverksamheten och simhall borde gå före stadshusrenoveringen.

Erik Centerlind (MUF) 2015-12-10 22:15

Sedan nämner inte Liberalerna var man tar dessa pengar ifrån, men den informationen kan jag fylla i med. L vill finansiera sina satsningar på skolan genom att avskaffa överskottsmålet. Verksamheten skulle få mer pengar i nuet förvisso, men å andra sidan skulle kommunen stå utan den buffert som i nuläget används för att täcka oväntade kostnader. Utan överskottsmålet tar Lidingö stad en stor risk i en tid av ekonomisk- och politisk instabilitet, då man riskerar ytterligare belåning och oväntade kostnader. Detta ser jag som ytterst oansvarigt från Liberalernas sida, och främst mot våra skattebetalare. Detta skulle i framtiden kunna innebära nedskärningar i den kommunala verksamheten eller höjd skattesats, vilket är onödiga risker som tas vid ett slopande av överskottsmålet.

Patrik Björklund 2015-12-10 22:07

Nu är det inte så att man vill bygga om statshuset för 150 Mkr bara för att det regnar in.
Lidingö Stadshus byggdes i början av 70-talet så att det skulle passa de behoven som fanns. Då kunde man inte drömma om hur världen skulle se ut snart 50 år senare. En annan sak är att man vill även försöka koncentrera kommunala verksamheter och på det sättet spara pengar. Nettokostnaden för ombyggnaden blir då försumbart låg.

Till Amelie så är 8,6 MKr en droppe i havet om du vill ha mindre skolklasser. Jag tror inte att du kan minska med 1 elev / klass om L vill satsa 8,6 Mkr. Om alla skolor hade lika många elever per klass hade de kommunala skolorna, fått många många miljoner (uppskattat 25-50 Mkr) över till Specialpedagoger, extra resurslärare etc. Då hade resurserna hamnat på de elever som behöver stöd.

Jag kan jag hålla med dig om att mindre barnklasser är bra valfläsk.

Amelie Tarschys Ingre (L), oppositionsråd 2015-12-10 13:28

Jag förstår Johanna Borggrens oro och vi Liberaler (fd Folkpartiet) har i vår budget valt att satsa ytterligare 8,6 miljoner kronor på verksamheten i förskolor och skolor. Vi tycker att de resurserna ska användas till höjda löner till personalen i både skolan och förskolan för att kunna behålla och rekrytera de duktigaste medarbetarna t ex tjänar en grundskollärare ca 2000 kr mindre i månaden på Lidingö jämfört med Stockholm stad, mindre barngrupper, mer kultur eller andra satsningar för att höja kvaliteten för våra barn och ungdomar.

Därmot behöver tyvärr Lidingös Stadshus renoveras pga eftersatt underhåll, tex regnar det in i vissa delar, dålig ventilation mm

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google