Väder Lidingö

Lidingö tisdag 3 oktober 2023 v. 40

Senaste kommentaren - Se fler

Agatorget växer fram

tisdag 22 april 2014 00:01

Agatorget, ungefär från Willys tak. Markeringen med rött visar var den planerade kiosken ska ligga. De blåa markeringarna visar på de två parkeringshusen. I förgrunden syns gångtunneln under Lidingöbanan samt trappstegen upp till perrongen. (Man kan nå perrongens andra ände utan trappsteg, se skissen). Gångtunneln fortsätter under Södra Kungsvägen. Illustration: HMXW Arkitekter

Agatorget, ungefär från Willys tak. Markeringen med rött visar var den planerade kiosken ska ligga. De blåa markeringarna visar på de två parkeringshusen. I förgrunden syns gångtunneln under Lidingöbanan samt trappstegen upp till perrongen. (Man kan nå perrongens andra ände utan trappsteg, se skissen). Gångtunneln fortsätter under Södra Kungsvägen. Illustration: HMXW Arkitekter

Detaljplanerna för det nya Agatorget, vid AGA station på Lidingö, kommer snart att antas. I morgon onsdag den 23 april beslutar miljö- och stadsbyggnadsnämnden att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut. Planen för Dalénum togs redan 2010 men eftersom Lidingöbanans spår kommer att gå 1,5 meter högre vid själva bilinfarten från Södra Kungsvägen till Dalénum, måste en ny plan antas.

Bilinfarten till Dalénum ska vara klar vid årsskiftet 2015/2016. Gående och cyklister får passera under Södra Kungsvägen och Lidingöbanan i gång- och cykeltunnlar.

Den nya in- och utfarten för bilar kommer ha bommar som fälls när Lidingöbanans spårvagnar passerar. Eftersom spåren är planerade att klara femminuterstrafik mellan Stockholm och AGA betyder det att bommarna måste fällas i snitt var 2,5:e minut vid högtrafik. “Flödesberäkningar och utredningar visar att en plankorsning är lämplig trots bomfällningar och att bilar i kö till infarten får plats utan att blockera annan trafik, även vid högtrafik morgon och kväll”, skriver miljö- och stadsbyggnadskontoret i sin beskrivning.

Med tanke på hur långa tidsmarginalerna hittills varit för Lidingöbanan vid bomfällningarna, kan man utgå från att nya säkerhetsberäkningar gjorts.

Vid Agatorget, som alltså ligger öster om den tidigare stationsbyggnaden, ska enligt planerna en kiosk finnas, vars utskjutande tak samtidigt är ett regnskydd för resenärerna på Lidingöbanan. Hela torget blir en knutpunkt där Lidingöbanan, planerad buss mellan Lidingö centrum och Dalénum samt pendelbåten från Larsbergs brygga till Nacka och Stockholms city möts. Det blir också en bytesplats för dem som använder det regionala cykelvägnätet. En eventuell framtida gångbro från Bergsätra till Lidingöbanans hållplats är också möjlig, vilket underlättar för dem som bor i de bostäder som planeras i området.

Två parkeringshus byggs som främst ska täcka parkeringsbehoven för arbetsplatserna i Dalénumområdet, se Lidingösidan 4 mars 2013. Staden ska dock utreda möjligheten att ordna en pendlarparkering i anslutning till Lidingöbanan.

Översikt över Lidingöbanans spårområde och Agatorget. Högst upp skymtar f.d. Dalenhallen, numera Childhoodhallen. Bilpassagen är av Lidingösidan markerad med grön färg, kiosken med röd och de två parkeringshusen med blå. Illustration: HMXW Arkitekter

Översikt över Lidingöbanans spårområde och Agatorget. Högst upp skymtar f.d. Dalenhallen, numera Childhoodhallen. Bilpassagen är av Lidingösidan markerad med grön färg, kiosken med röd och de två parkeringshusen med blå. Illustration: HMXW Arkitekter

Agatorget och kiosken uppe på Lidingöbanans perrong, sett genom ett av de befintliga Dalenumhusen. Husen som skymtar till vänster och höger är parkeringshusen. Illustration: HMXW Arkitekter

Agatorget och kiosken uppe på Lidingöbanans perrong, sett genom ett av de befintliga Dalenumhusen. Husen som skymtar till vänster och höger är parkeringshusen. Illustration: HMXW Arkitekter

Dela Agatorget växer fram

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google