Väder Lidingö

Lidingö måndag 15 april 2024 v. 16

Senaste kommentaren - Se fler

"Akvatiska stoppades av rädda politiker"

måndag 14 mars 2016 14:13

TVÄRSTOPP. I slutet på förra veckan meddelade den politiska majoriteten på Lidingö att man "inte har för avsikt att förnya markanvisningsavtalen vid Torsvikskajen", vilket betyder att man nu stoppar bygget av Akvatiskas akvarium vid Lidingös entré.
Göran Flodin, som arbetat med projektet sedan 2012 verkar nästan chockad när han kommenterar beslutet:
- Det känns ju så sorgligt att de är så rädda. Det är så otroligt tragiskt.

Torsvikskajen, där Akvatiska skulle ha legat. Bild: Utopia ArkitekterTorsvikskajen, där Akvatiska skulle ha legat. Bild: Utopia Arkitekter

Sedan 2012 har lidingöbon Göran Flodin varit engagerad i att få bygga ett havsakvarium på Torsvikskajens vänstra sida bredvid Gamla Lidingöbrons landfäste, på den stor tomma ytan direkt vid Lilla Värtan. År 2013 fick han av staden ett markanvisningsavtal som löpte på två år. Under åren har han lagt fram flera förslag, som efter diskussion med stadsbyggnadsförvaltningen, förändrats och anpassats allteftersom olika synpunkter kommit. Flodin har betalt flera miljoner kronor för att få fram en byggnad som förvaltningen och politikerna kunnat acceptera.

I februari 2015 hade tiden för markanvisningsavtalet gått ut, men diskussionerna fortsatte med förvaltningen. I juni 2015 lämnade Flodin och Per Hörberg från "Brostrandens vänner" in en tresidig arbetsskiss, en vision av vad projektet kunde bli. Skisserna innehöll inga ekonomiska beräkningar.

- Staden lät sedan konsultföretaget COWI göra en genomgång och det visade sig att COWI:s byggkostnadskalkyler och Akvatiskas låg ganska nära varandra. Men, handlingarna från COWI är inte registrerade hos staden, enligt Per Hörberg. När vi frågade om staden ville ha mer underlag svarade man nej. Det som officiellt därför fanns kvar för politikerna var de i juni inlämnade skisserna. Senare fick vi höra att uppgifterna från juni 2015 inte var trovärdiga.

Göran Flodin.Göran Flodin.

Men ni kunde väl lämna in era handlingar ändå så de blev registrerade?
- Jag tar på mig en stor skuld att jag inte sålt in detta. Vi ville ge politikerna arbetsro så vi blandade inte in media i det hela. Alla tyckte projeketet var bra, så jag förstod inte att politikerna blev ensamma med sin ekonomiska rädsla, och den rädslan ökade för varje månad. Jag kunde finansiera allt själv men ville ha in flera delägare. Vid senaste mötet frågade jag politikerna om något skulle förändras ifall jag finansierade allt själv. Då blev svaret "nej, det är inte det". Då förstår man att de letar skäl för att slippa. De vill inte leta efter det som är bra för Lidingö, som man är stolt över, säger Göran Flodin.

Göran Flodin, du verkar nästan chockad?
- Ja, om man kommer med något som är så fint, som alla kan ha nytta av, som ser bra ut, så... Vi kommer få ett hus som är så spännande att man vill göra besök bara för att se det. Och nu har vi dessutom fått in en av landets bästa arkitekter i projektet. Det är så tragiskt att vi inte bygger en ny entré till Lidingö. Det är visionslöst.

Vad händer nu?
- Arkitekten har redan frågat om vi ska ta projektet till en annan kommun. Men jag vill inte säga något ännu.

Så här skulle Akvatiska se ut enligt det senaste förslaget. Illustration: Utopia ArkitekterSå här skulle Akvatiska se ut enligt det senaste förslaget. Illustration: Utopia Arkitekter Akvatiska från Lilla Värtan. Illustration: Utopia ArkitekterAkvatiska från Lilla Värtan. Illustration: Utopia Arkitekter

I pressmeddelandet om projektstoppet skriver de tre majoritetspartierna M+LP+KD att man gått från att ha varit positiva till projektet, men att uppfattningen vänt "till ett alltmer och kraftigare ifrågasättande av projektet". Man tror därför inte "att projektet kommer att lyckas med att genomföra detta omfattande projekt".

När kommunalrådet Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) får frågan om det tillstött något just nu som påverkat beslutet svarar hon:
- Vi har haft genomlysning av ekonomin. Det som började var mycket lägre kostnader, det var en helt annan bild av hur det skulle finansieras till läget idag. Det har gjort att ifrågasättandet i de politiska grupperna blivit allt tydligare. Kommer projektet att mäkta med att färdigställas eller inte? Då är det enda rätta, när man har grupper som faktiskt ändrat sig, att man ska vara tydlig.

- Flodin har haft mycket kontakter med förvaltningen, vi har ställt frågor och begärt in underlag, för det har inte varit glasklart hela tiden. Jag hyser en otrolig respekt för att projeketet och förstår att han känner sig helt överspelad av beslutet. Men vi ska ju ta ansvar för lidingöbornas mark och för stora beslut. Det är alltid ett misslyckande när ett projekt inte når fram och blir realiserat.

Är det någon som står i kö för marken?
- Ingen står på kö. Det kommer inte heller att få stå någon på kö. Nu får vi låta detta vila ett tag.

Har det spelat in att området behövs som upplag när nya bron ska byggas?
- Nej.

Kan detta kan bli något annat än en parkeringsplats?
- Det tänker jag inte ens spekulera i. Vi har inte bestämt något om vad platsen ska användas till.

Har ni påverkats av den tidigare debatten om vad området borde användas till?
- Vad skilda personer utanför våra grupper sagt har inte haft någon som helst betydelse.

- Jag förstår personerna som arbetat med projektet är extremt ledsna och besvikna. Det är en kalldusch för dem. Jag har en enorm respekt för deras situation. De lever med projektet. Tyvärr har de inte lyckats övertyga politiken. Det är tråkigt för båda parter, säger Anna Rheyneuclaudes Kihlman.

Skiss över området. Illustration: Utopia ArkitekterSkiss över området. Illustration: Utopia Arkitekter

- o - o - o - o - o - o - o

Under åren har Lidingösidan publicerat flera artiklar om Akvatiska och debatten har stundtals varit intensiv. Den som vill läsa tidigare inlägg kan klicka på denna länk, som visar länkarna till alla artiklar där ordet "akvatiska" är nämnt.
Klickar man på denna länk kommer alla artiklar upp där ordet "akvarium" är nämnt. Från början (2012) hade inte akvariet fått något namn utan kallades "Akvariet Lidingöbron".

Dela "Akvatiska stoppades av rädda politiker"

Kommentarer

Agneta Larsson 2016-03-20 11:02

Bra gör en fin park istället där man kan strosa omkring ligga o sola läsa, picknick plats ev bad med brygga o stege mys ställe.

Åke Fredholm 2016-03-16 00:16

Klokt beslut.
Det är så man önskar att politiker skall agera:
erkänna att man tänkt om; erkänna att man kanske hade fel; och att våga stå upp för sitt ändrade beslut. Att vara ärliga och modiga.
Så vinner man respkekt - så stävjar man det så kallade politikerföraktet.
Måhända är det nya beslutet också ett tecken på att den nya politiska majoriteten i Stadshuset är seriösa i sin uttalade ambition att lyssna på medborgarna. Kritken mot Akvariet har varit väl underbyggd och väl formulerad under lång tid. Men den tidigare Stadshusledningen ville inte lyssna på det örat.

Anders Odéen 2016-03-14 20:01

Ett lysande exempel på kommunalt beslutshaveri. Inget kunde varit bättre på platsen än Akvatiska - för lidingöbor, för Storstockholms alla skolbarn, för turister, kort sagt för alla. Att komma med argumentet att "Lidingös mes exklusiva strandtomt är räddad", är rent nonsens. Vad hade BW önskat i stället? Nej man kan inte annat än beklaga Lidingös numera traditionella kommunala slarv med verkligheten. Inga beslut fattas, vare sig centrumfrågor, kollektivtrafikfrågor leder framåt. Under tiden växer en helt ny stadsdel fram på andra sidan bron. Där bostäder, mötesplatser, handel etc snart är ett faktum. Här står vi och tittar på hur och när utveckling tar form. Pinsamt att vår politiska ledning inte inser sin förlamade situation och börjar jobba för att utveckla i stället för att inveckla.

Bo Widerström 2016-03-14 15:51

Äntligen tog nu Lidingös politiker sitt förnuft till fånga.

Lidingös mest exklusiva och centrala strandtomt är räddad.

Det gäller nu att Lidingös politikerna genomför en seriös utredning, med inflytande från lidingöborna, vad området bäst kan användas till för invånarnas bästa.

Men först kommer området att spara mångmiljonbelopp och minska miljöstörningarna när området används som etablerings- och upplagsyta under byggtiden för de förestående stora infrastrukturprojekten.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google