Väder Lidingö

Lidingö torsdag 30 november 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Återvinningscentralen läggs i Stockbyförrådet

tisdag 11 juni 2013 00:01

Stockbydepåns nuvarande hyresgäster är på väg att försvinna. Arkivbild

Stockbydepåns nuvarande hyresgäster är på väg att försvinna. Arkivbild

Det verkar nu mer eller mindre klart att Lidingös återvinningscentral (ÅVC) i Stockby flyttas till det tömda Stockbyförrådet, där SL:s bussar tidigare var tänkta att stå. Om allt går som det ska och inga överklaganden kommer kan den nya ÅVC:n öppnas under hösten 2014. Därmed skrotas planerna på att lägga anläggningen i skogsområdet vid Stockby enligt de tidigare, många gånger, överklagade planerna. Om det är grodorna och salamandrarna i området som betytt mest får andra avgöra men inför risken att vänta ytterligare fem år innan Lidingö får en fungerande ÅVC är Lidingö stad och Sörab nu på god väg att träffa en överenskommelse.

– Vi ser väldigt positivt på detta, säger Sten Johansson, ansvarig för teknik och utveckling hos Sörab och den som förhandlar med Lidingö stad. Vi har diskuterat detta med staden under det senaste halvåret och tycker att det kan bli en bra lösning. Vårt nuvarande område är på 2 500 kvm, det nya ligger runt 8 000 kvm. Vi kommer att får disponera en yta som är ungefär hälften av det just nu tomma Stockbyförrådet och ÅVC:n ska då kunna ha mycket bättre öppethållandetider.

– En fråga som diskuterats är hanteringen av trädgårdsavfall. Vi har ju inte fått tillstånd att flisa träd på det tidigare tänkta området så förmodligen blir det samma sak här också. Alltså får vi räkna med att packa ihop träd och grenar och köra till Hagbytippen för flisning, säger Sten Johansson.

– Sörab och Lidingö stad har haft möten om överklagandeprocessen, som kan dra ut till 2016. Så självklart har vi funderat på vad vi kan göra istället för att lösa denna angelägna fråga, säger kommunalrådet Paul Lindquist (M). Och eftersom det varit svårt att fullfölja de ursprungliga planerna ser vi detta som den näst bästa lösningen. Om vi fått bygga som det var tänkt hade ytterligare ett antal industriverksamheter kunnat få plats i Stockbyområdet. I och med att vi nu tar omkring 8 000 kvm i anspråk av befintlig mark så kan inga andra verksamheter komma just dit.

– På den halva som blir kvar i Stockbyförrådet läggs annan indsutriverksamhet, men vilken är ännu inte bestämt. Den mark som frigörs när ÅVC:n flyttar ägs till en del av lastbilsföreningen Kedjan och till en del av staden. Kedjan har aviserat att de gärna vill utvidga. Så, det är inte alls klart vad som blir på det friställda området.

– Vi siktar på att ta beslut i början av hösten. Sörab behöver sedan söka bygglov, men ingen ny detaljplan. Däremot kanske en eventuell milöprövning behövs, säger Paul Lindquist.

Att frågan nu aktualiseras beror på att Tor von Sydow, Centerpartiet, lämnade en interpellation om ÅVC:n till kommunalrådet vid senaste kommunfullmäktigemötet, se Lidingösidan 29 maj. där han frågade om man inte kunde vidga området runt den nuvarande anläggningen för att få en lösning på problemet.
– Vi tycker att det är bra att det nu blir en lösning, men vi vill absolut ha Södergarn kvar för trädgårdsavfallet. Det är inte miljömässigt bra att åka med stora bilar lastade med träd och grenar ända ut till Vallentuna för att flisas, när man kan göra det på Lidingö, i Södergarn, säger Tor von Sydow.

För ett knappt år sedan, 18 juni 2012, uppmanade Lidingösidan läsarna att komma med förslag på vad det tomma Stockbyförrådet kunde användas till. ÅVC var ett av förslagen.

Dela Återvinningscentralen läggs i Stockbyförrådet

Kommentarer

Mårten Dahlberg, fd ledamot (S) i kommunfullmäktige 2013-06-12 07:19

Detta låter bra!
Jag lyfte frågan i en interpellation i kommunfullmäktige 2012-06-17, och frågade Paul Lindquist (M): “Kan den outnyttjade ytan användas för placering av återvinningscentralen, och därigenom undvika sprängning och andra ingrepp i naturmark?” och “Är detta något du vill verka för?”
Han svarade på det följande sammanträdet, 2012-08-27, men var inte särskilt tydlig vad som var hans avsikter.

Linda 2013-06-11 16:12

Jag hoppas att kommunen tar förnuftet tillfånga och sätter upp det där bullerplanket som det talats om. Samt att det kommer bli fartkameror eller liknande då det är väldigt få personer som kör i 30 på vägen till Stockby.
Det är mycket barn samt hästar i området!

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google