Väder Lidingö

Lidingö tisdag 5 december 2023 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Beslutet om Lidingös nya översiktsplan närmar sig

onsdag 16 maj 2012 16:20

Idag presenterades det reviderade förslaget till ny översiktsplan för Lidingös kommunstyrelses arbetsutskott. Efter att ha beaktat de över 800 synpunkter som i höstas kom in på den tidigare “utställningsversionen” har vissa förändringar gjorts i det förslag till “antagandehandling” som kommunfullmäktige nu väntas besluta om den 18 juni. Den största förändringen är att den planerade befolkningsökningen till år 2030 sänkts till mellan 8 000 och 11 000, jämfört med tidigare 11 000 till 15 000, vilket Lidingösidan tidigare skrivit om, se länk.

Här är ett antal förändringar som gjorts i de 16 olika utvecklingsområdena (text: Lidingö stad):

• Gåshaga: Området för ny bebyggelse på Gåshagahöjden är kraftigt minskat. Utvecklingsområdet omdöpt till “Gåshaga och Käppala”.
• Lidingö centrum och Torsvik: Ingen bebyggelse föreslås i Torsviksparken innanför Torsvikssvängen och området norr om Torsvikssvängen har minskat.
• Rudboda: Ingen ny bebyggelse planeras söder om Rudboda skola. Utvecklingsområdet har fått ett tillägg norr om Norra Kungsvägen för att möjliggöra utveckling även norr om Lojovägen. Utvecklingsområdet omdöpt till “Centrala Rudboda”.
• Baggeby, Bodal och Larsberg: Utvecklingsområdet vid Bodalsvägen har minskats. Längst i öster har området justerats för att länkningen till Dalénum ska bli tydligare och för att tydliggöra att området “Ekbacken” ska bevaras.
• Högsätra: Utvecklingsområdet har utökats något för att få en tydligare koppling till Bergsätra.
• Norra Skärsätra: Utvecklingsområdet har utökats något åt nordost i enlighet med uppdrag om ny detaljplan som kom in i början av 2012. Det alkärr som finns i området ska skyddas.
• Utredningsområde trafik: Området har utökats något norr om Lidingöbanan i Mölna, för att stämma överens med trafikutredningen för Södra Huvudleden från 2008.

PDF-länk till antagandehandlingen.

Om planen inte överklagas vinner den laga kraft tre veckor efter beslut om antagande i kommunfullmäktige.

Dela Beslutet om Lidingös nya översiktsplan närmar sig

Kommentarer

Roger 2012-05-18 00:39

Nej Niklas, det som är skamligt är att förstöra en vacker skärgårdsö och ersätta skog och äng med stål och betong.

Om det är så du vill bo föreslår jag att du flyttar till Tensta, eller kanske ännu hellre till någon förort till Moskva.

Niklas 2012-05-17 00:51

Lidingö är tillsammans med Danderyd de två kommuner i Storstockholm vars befolkning för närvarande minskar. Detta samtidigt som befolkningen på det stora hela ökar rekordartat och bostadsbristen enorm.

Det är skamligt att Lidingö inte tar sitt ansvar och det är skamligt att det finns individer som vill hålla nere befolkningsökningen för att de tror det skulle hålla uppe värdena på deras villor. En hänsynslös egoism som förhoppningsvis inte får något avtryck i översiktsplanen.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google