Väder Lidingö

Lidingö måndag 15 april 2024 v. 16

Senaste kommentaren - Se fler

Spårväg City?

tisdag 29 mars 2016 16:00

BLIR DEN AV? I tidningen Entreprenad 23 mars intervjuas Mårten Frumerie, avgående avdelningschef för Stockholm Stads exploateringskontor, om olika byggprojekt i Stockholm. En del av intervjun handlar om Södra Värtan, alltså den nya stadsdel som ska innehålla omkring 12 000 bostäder, den nya färje- och kryssningsterminalen som man redan ser från Lidingö och det stora biobränsleeldade värmeverket i Värtahamnen. Tanken är också att ett stort handelsområde ska byggas där, i kvarteret Valparaiso.

– Runt 2030 ska det vara klart med 12 000 nya lägenheter, säger Mårten Frumerie till "Entreprenad".

Sedan blir det ännu mer intressant i alla fall för dem som intresserar sig för Spårväg Citys utbyggnad från Ropsten genom den nya stadsdelen. Så här skriver tidningen:
"Kollektivtrafiken ska eventuellt också byggas ut genom de nya bostadsområdena, med spårväg från Lidingö in över Strandvägen och vidare mot Stockholm Central.
– Det är oklart hur det kommer att bli, det blir ett väldigt dyrt projekt och man ser över nyttorna med det, kommenterar Mårten Frumerie.

Bygget i sig anses komplicerat, spår korsar spår och grundförhållandena är delvis knepiga – en del utgörs av sjöbotten.
– Det är en komplex plats och man behöver få ihop alla nivåerna, säger Mårten Frumerie.

Han aviserar också bygget av en ny bro till Lidingö.
– Den befintliga vägbron är inte i bra skick".

Länk till artikeln finns här.

Dela Spårväg City?

Kommentarer

Lars H Ericsson 2016-04-04 04:16

Har sällan läst en så insiktsfull kommentar här på Lidingösidan som den som Henrik Åkermark skrivit nedan.

En exploateringschef som inte klarar av att planera för en spårväg i gatumiljö är det väl lika bra att Stockholms stad blir av med! Det blir otroligt tjatigt att höra Stockholms Handelskammares utsedda eller självutnämnda ombud utgjuta sitt spårvägshat i tid och otid.

Tur att kulturnationen Frankrike inte har exploateringschefer av Stockholms stads uppenbart mediokra karaktär. Då hade man inte byggt 20 nya spårvägsnät i franska städer under de senaste dryga 20 åren, vilket man gjort.

Det vore nyttigt för Stockholms planeringsfolk att lyfta blicken lite och åka utrikes någon gång och se hur det fungerar ute i stora vida världen! Där förnyar man stadskärnorna genom att introducera modern spårvägstrafik. I Stockholm verkar tiden dessvärre gå bakåt!

Ibland undrar jag vilka krafter som egentligen styr det intensiva spårvägshat som uppenbarligen florerar i just Stockholm stad? Så är det inte på andra håll! Huddinge vill ha Spårväg syd, Sundbyberg vill ha utbyggd Tvärbana. Malmö, Lund och Helsingborg vill ha ny spårväg och tycks ha goda chanser att få det också genom Sverigeförhandlingen. Men Stockholms stad vill tydligen stanna kvar i ett gammalt 60-talstänk med bilar och bussar och ett evigt tjat om utbyggd tunnelbana till vilket pris som helst. Man undrar varför? Nån som vet? Eftersom spårvägshatarna ofta propagerar för tunnelbana kan det inte vara kostnaderna man oroar sig för. Tunnelbana är alltid dyrast!

Henrik Åkermark 2016-03-30 10:47

Tyvärr är det nog så att uttalandet om Spårväg City från Mårten Frumerie speglar Stockholm stads och Landstingets syn inte bara på Spårväg City utan också på Lidingö. Man har naturligtvis en egen agenda som man följer. När Frumerie dels talar om problem med korsande spår och nyttofaktor ser vi vartåt det lutar. (Vet för övrigt inte om han ser samma problem med korsande gator som hinder för stadsutveckling?)

Dyra outnyttjade spårvägshallar förberedda för utbyggnaden, trängselskatt för att ta sig till Ropsten och minskad och snart stängd infartsparkering. Det är bara några exempel på vad vi sett och en indikation på vad vi kan vänta oss.

När vi dessutom utsätts för utpressning i Sverigeförhandlingarna blir bilden än klarare. Är det någon som tror på att det kommer att satsas 3 miljarder på drygt 1 km tunnelbana till Lidingö även om det skulle innebära vissa fördelar? Icke!

Nyttofaktorn kommer att stoppa det när vi väl accepterat 5900 lägenhetsenheter.
Vi skall och vi måste utveckla Lidingö, men inte på grund av utpressning, utan för att vi vill och för att det stärker kommunen och gagnar de som bor här och de som vill flytta hit.

Vi behöver en helt annan, starkare och kompetent förhandlingsgrupp i Sverigeförhandlingarna för att inte bli bortgjorda av erfarna och slipade förhandlare.

Först då har vi en chans att uppnå det som är bäst för oss här på ön. Först då kan vi inte försvarslöst utsättas för och acceptera utpressning.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google