Väder Lidingö

Lidingö fredag 29 september 2023 v. 39

Senaste kommentaren - Se fler

C: Låt Södergarn vara kvar

torsdag 16 januari 2014 15:27

I måndags beslutade Lidingös kommunstyrelse att godkänna marköverlåtelseavtalet med Sörab om att anlägga en ny återvinningscentral (ÅVC) på delar av det gamla Stockbyförrådets område. Lidingösidan skrev om ärendet den 9 december 2013, se länk. Centerpartiets representanter ville att ärendet skulle återremitteras eftersom konsekvensen av flytten blir att hanteringen av trädgårdsavfall flyttas från Södergarn, vilket innebär att biltrafiken kan öka med 20 000 biltransporter per år till Stockby.

I ett pressmeddelande skriver oppositionsrådet Kent Ivarsson att “konsekvensen av majoritetens förslag är att man vill flytta hanteringen av hushållens trädgårdsavfall från Södergarn till Stockby. Det innebär att trädgårdsavfallet måste lastas om i Stockby och transporteras oflisat till Hagby utanför Täby.

Denna hantering förorsakar tio gånger så stor transportvolym jämfört med flisning av trädgårdsavfallet i Södergarn vilket knappast är vettigt ur såväl trafik, energi som miljöskälssynpunkt. Dessutom går Käppalaverket miste om den bioenergi som flisningen idag tillför. Företagare som idag lämnar sitt trädgårdsavfall i Södergarn ska i framtiden tvingas åka till Hagby.

En flytt av hushållens trädgårdsavfall till Stockby kan öka antalet bilar till Stockby med 20 000 biltransporter per år, vilket försämrar miljön för de boende. Vi vill undvika omlastning och långa transporter och trafikstörningar med buller för de boende. Därav gör vi bedömningen att hanteringen av trädgårdsavfallet även i fortsättningen ska finnas kvar i Södergarn och inte hanteras i den nya återvinningscentralen. Vi vill att detta skrivs in i marköverlåtelseavtalet.”

Dela C: Låt Södergarn vara kvar

Kommentarer

Patrick Eidenstam 2015-08-29 17:16

Ni som undrar kanske ska fråga oss som bor utmed Södergarnsvägen om trafiken till tippen. Vi vet hur mycket trafik det är och hur upp och ned det är att ha en tipp här.
Mvh
P.

Tippen 2014-02-02 21:00

Nu blev det snurrigt Göran, allt jag kan säga är att 20.000 besökare/år på Södergarnstippen inte möjligt, det faller på sin egen orimlighet.

Erik Nyberg 2014-02-02 19:23

Göran,

Jag är undrande till dina uppgifter och torra statistiska beräkningar. En enkel analys av flygbilderna på hitta.se och google maps ger vid handen en annan bild och motsäger dina synpunkter.

Med vägledning om vilka byggnader som är under uppförande går bilderna att årsdatera. Till exempel ser vi att Stiller Studios är under uppförande på googels flygbild och färdigbyggd på hittas.se:s bild. Jag har bortsett från det här utan bestämt vilken veckodag bilderna är tagna.

Överflygningar för flygfoto görs vid olika tillfällen och bilderna överlappar. Vanligen sker flygning på våren innan lövsprickningen och vid bra flygväder då det är molnfritt.

På hitta.se finns endast en bil med släp som synligt inne på Södergarnstippen. Två till bilar är synliga. Minst en bil tillhör troligen personalen. Tiden för att köra in och lossa tar några minuter. Således borde det finnas fler bilar med släp synliga på flygbilden. Mycket pekar på att denna årstid är när man bör förvänta sig mest aktivitet på Södergarn en solig försommardag.

Hitta.se.s bild är troligen tagen under en helg i och med att parkeringarna på båtklubbarna har ganska många bilar uppställda, vilket inte hade varit fallet en vardag. Vidare är skolornas parkering tomma på bilar. På Vallen pågår fotbollsmatcher med bilar på gräsmattan mittemot Elverket, alltså fotbollstävling med barn.

Med tanke på skuggorna är bilden tagen vid omkring klockan 11:00 soltid.

Det är troligt att flygbilden är tagen i början av juni. Jämfört med Google maps-bilden är skuggvinkeln ungefär desamma för tiden på dygnet. Vinkelhastigheten är som bekant 15 grader per timme. I och med att skuggorna är längre på googlebilden är denna tagen i maj efter lövsprickningen, gissningsvis omkring femtonde maj.

Från Vallen tar det cirka sex minuter att köra till Södergarn. Jag kan inte se en enda bil med släp, vare sig från eller till Södergarn om dina siffror är riktiga borde det rimligen finnas någon ytterligare bil synliga på sträckan.

Med tanke på att årstiden är den tid som de flesta villaägare är aktiva borde aktiviteten på Södergarn var större och tillfartsvägarna dit.

Tittar vi på Google maps ser det annorlunda ut. Här är återvinningen i Stockby öppen. Det är en vardag i och med att skolornas parkering är fulla med bilar. På Larsbergs skolas skolgård är det rast och fullt med lekande barn.

På Södergarn verkar det vara stängt på googlebilden, inte en enda bil är synlig.

Sammanfattningsvis ger analysen av flygbilderna att det vid överflygningarna endast är en enda besökare inne eller på väg till Södergarn. Det borde vara fler med tanke på årstiden.

Varje gång jag själv varit på Södergarn och slängt ris och grenar har jag varit i stort sett ensam. Från det att jag kör in genom grindarna till det att jag kör ut tar i snitt cirka 15 minuter. Enligt dina beräkningar borde jag ha varit där samtidigt med andra i samma ärende. Dessutom fördelar sig troligen besöken olika över året. Så här år är det nog inte så många som jobbar med sin trädgård och slänger ris.

Statistik i alla ära. Det är dock viktigt att även bege sig ut och betrakta världen hur den ter sig och lägga örat mot marken och lyssna lite mer. Det är något som den styrande majoriteten på inte visat sig så bra på.

För övrigt anser jag att Södergarn bör finnas kvar och inte flytta till Stockby. Det kommer då där bli för trångt.

Södergarn 2014-02-02 18:36

Göran,

Frågan är ju om Södergarnstippen har 20.000 besök per år, nu blandar du in Stockby återvinning. Att Stockby har 20.000 besökare per år har ingen ifrågasatt, tror nog att Stockby har en bra bit över 20.000.

Du Göran, hur kan du sitta och räkna med att en återvinning är öppen 52 veckor om året? Känns inte helt seriöst.

Göran Tegnér, V Ordf. (FP) i Tekn. Nämnden 2014-02-02 11:55

Svar till Tippen:

Uppgiften om antalet besök per år kommer från Sörab, som brukar ha bra kontroll på sin verksamhet. Jag har ingen anledning att betvivla den uppgiften.

Stockby ÅVC har öppet måndag, onsdag och torsdag kl 12-20, dvs 8 timmar och lördagar kl 9-16, dvs 7 timmar. Detta ger 31 timmar per vecka i öppettider och med 52 veckor per år ger detta 1.612 timmar per år. När antalet besök är 20.000 per år motsvarar detta 12,4 besök per timme , eller ca ett besök var femte minut. Jag anser fortfarande inte att detta är orimligt på något sätt. Särskilt inte när jag själv är där och ibland får stå i kö för att överhuvudtaget komma in på återvinningscentralen.

Mina tidigare uppgifter om 7 besök/timme var inte korrekt, vilket jag ber om ursäkt för.

Förhoppningsvis är mitt svar ett klarläggande.

Svar till Sture Lind:

Javisst, Du har helt rätt, 20.000 besök betyder 2x20.000, dvs 40.000 fordonsrörelser. Allt sådant beaktas i de kalkyler som görs.

Sture Lind 2014-01-30 22:23

Varje bil åker även till tippen och därifrån, vilket betyder dubbelt så många fordonsrörelser. Hur beaktas detta i beräkningarna?

Tippen 2014-01-30 21:37

Hej Göran,

Göran hur räknar du då?

Jag får inte ihop dina 7 besök i timmen.

20 000 besök / år.

Öppet 266 dagar / år.

Snitt öppet 5 timmar / dag, då räknar jag högt.

20000 / 266 / 5 = 15 i timmen.

Räknar jag helt fel, kanske har missat något?

Hur kommer du fram till 7 besök i timmen?

Göran Tegnér 2014-01-30 17:38

Svar till Tippen!
Det blir ca 7 besök per timme; inte så konstigt…

Tippen 2014-01-27 10:47

20.000 besök kan omöjligt stämma, faller ju på sin egen orimlighet!

Göran Tegnér, V Ordf. (FP) i Tekn. Nämnden 2014-01-26 18:14

Svar till Kent Björnberg

Jag uppskattar att Kent Björnberg för en saklig diskussion även i denna fråga. Även jag har varit i kontakt med SÖRAB och inhämtat värdefull information därifrån.

Idag flisas trädgårdsavfallet vid Södergarn för vidare transport till Knivsta värmeverk eller till Hagby. Enligt uppgift från SÖRAB åtgår 5 – 10 gånger fler transporter till Hagby jämfört med idag om man flyttar trädgårdsavfallet från Södergarn till Stockby, eftersom det då måste transporteras oflisat de 30 km från Stockby till Hagby. De 20.000 besöken till Södergarn, som Kent Björnberg uppge, stämmer väl med de uppgifter jag har fått från SÖÄRAB; däremot är siffran 10 gånger mer tunga transporter med oflisat material lite i överkant. SÖRAB uppger till mig (som sagt) 5 – 10 gånger, vilket ger ett medelvärde på 7,5 gånger. Detta är mycket nog.

En kalkyl som jag har gjort visar att det torde bli en väsentligt mycket högre samhällskostnad att flytta trädgårdsavfallet till Stockby. Men det finns ett antal obesvarade frågor som också behöver klaras ut, exempelvis bemanningen, öppettider m.m.

Därför fattade Tekniska Nämnden i stor enighet i förra veckan på mitt initiativ ett beslut om att ge Tekniska Förvaltningen i uppdrag att i samråd med SÖRAB utreda detta med att behålla trädgårdsavfallet vid Södergarn, och att närmare studera de villkor erfordras för att denna hantering ska kunna fortsätta, samt att analysera hur man bäst bör anordna omhändertagandet av denna typ av avfall för företagare.

Samarbetet mellan Tekn.Förvaltningen och SÖRAB kring detta har redan påbörjats.

Kent Björnberg, ledamot i kommunstyrelsen och näringslivskommittéen 2014-01-19 17:23

Svar till : Fakta, tack.

Vi i Centerpartiet har alltid en ambition att basera våra politiska ställningstaganden på kvalitetssäkrad information direkt från källa. Så och i det här fallet. Vi har ställt frågor direkt till Sörab, som återkommit med svar, dels att ca
20.000 privatpersoner i snitt/år lämnar trädgårdsavfall på Södergarn, dels att oflisat avfall medför ca 10 gånger så stor volym jämfört med flisat vid transport. Vår utgångspunkt är att Södergarn är en väl fungerande anläggning och skall fortsätta sin drift. Vi har vägt för- och nackdelar mot varandra vid en flytt till Stockby av trädgårdsavfall. Nackdelen av
att privatpersoner får något längre körsträcka de 2-3 gånger/år som man besöker anläggningen uppvägs av följande fördelar:
-att Stockbyvägen, som redan är hårt trafikerad,
inte belastas av ytterligare ca 35-40.000 trafikrörelser (20.000 privatpersoners resa till och från Stockby)
-att trädgårdsavfall i Stockby, som inte får flisas
dar, inte behöver omlastas och transporteras till Hagby i Täby; 6 mil för varje resa till och från. Detta innebär att Stockbyvägen inte belastas av ytterligare tung trafik.
-att företagare, som inte kommer att få lämna trädgårdsavfall i Stockby utan också är hänvisade till Hagby, inte var för sig behöver åka de 6 milen.
-att Käppalaverket även i fortsättningen får flis för bioenergi.
Avslutningsvis anser vi att bullernivån utefter Stockbyvägen redan idag är besvärande
för de boende och Ridskolans verksamhet utomhus. Staden bör därför medverka till någon form av bullerdämpande åtgärder utifrån
nuvarande mängd trafikrörelser, som sannolikt kommer att öka än mer.

Göran Tegnér, V Ordf. (FP) i Tekn. Nämnden 2014-01-17 16:07

Svar till Signaturen ”Fakta tack”

Din frågor är högst välmotiverade. Några kan jag svara på, eftersom jag är ersättare i SÖRAB:s styrelse, andra frågor har jag skrivit till SÖRAB om och bett att få svar på. Jag har även skickat en fråga till Kent Ivarsson, Centerpartiet i Lidingö, och frågat honom om hur Lidingöcentern har fått fram siffran 20.000 transporter. Det ska bli intressant att höra hans svar.

Jag tycker själv siffran verkar väldigt hög, så jag har nu kollat upp den. På basis av SÖRABs besöksintervjuer från år 2011 så gör en genomsnittlig Lidingöbo ett 10-tal besök per år vid Återvinningscentralen vid Stockby och slänger där i genomsnitt 17 kg sopor per besök.

De totala avfallsmängderna från Lidingös hushåll uppgår till ca 17 500 ton per år, dvs knappt 400 kg per invånare. Av dessa 400 kg tar kommunens sopbilar hand om över hälften, 234 kg. Trädgårdsavfallet uppgår till 36 kg per invånare, dvs till enbart 9 % av alla sopor.

Men eftersom det finns ca 7.200 villor på Lidingö, då skulle centerns påstådda 20.000 transporter motsvara närmare 3 (2,8) villaägarbesök per år till Södergarn eller Stockby. Att Lidingöborna skulle ägna mer än vart fjärde besök till en återvinningscentral till att slänga trädgårdsavfall, som bara utgör 9 % av alla sopor förefaller mig verka vara i överkant. Men vi får avvakta och se hur centern har räknat…

Om vi antar att Lidingöborna slänger sitt trädgårdsavfall lika ofta (eller snarare lika sällan!) oavsett om tippen ligger i Södergarn eller i Stockby, då är det ändå intressant att Södergarn ligger på 6,3 km avstånd från Lidingöbron och Stockby på ett avstånd av 3,9 km från den punkten. Stockby ligger 2,5 km närmare brofästet än Södergarn, så för samma slags lastbilstransport ut från Lidingö, då vinner Stockby med faktorn 40 % kortare sträcka. Från den riktiga befolkningstyngdpunkten ligger ovedersägligen Södergarn också betydligt längre bort än Stockby. Härav följer att det totala transportarbetet för konsumenterna – Lidingöborna – blir väsentligt kortare med trädgårdsavfallet lokaliserat till Stockby. Den ökning av transporterna som centern förfasar sig över motsvaras ju av en mycket större minskning av de uteblivna mycket längre transporterna till och från Södergarn.

Att det inte går att flisa vid Stockby beror ju på att detta förbjöds av de miljövårdande myndigheterna av bullerskäl. Då blir det i gengäld mera lastbilstransporter.
Mig veterligen har det ännu inte fattats något definitivt beslut om hur frågan om trädgårdsavfallet vid Södergarn slutligen ska hanteras, varken i Tekniska Nämnden eller i SÖRABs styrelse. Jag har ställt frågan både till Tekniska Förvaltningen och till SÖRAB och jag har efterlyst en rejäl transportekonomisk kalkyl av hela problemet.

Innan jag har fått svar på mina frågor kan det kanske vara klokt att avvakta med mer definitiva påståenden och utspel i frågan, kan jag tycka.

Bosse 2014-01-16 23:46

Centerpartiets förslag att man inte skall lägga ned Södergarn, där ris och trädgårdsavfall nu tas emot är mycket klokt . Öppna istället en miljövänlig anläggning för återbruk / recycling i Stockby.

De styrande politikerna på Lidingö (M+FP+KD) vill lägga ned den utmärkta och väl fungerande anläggningen i Södergarn där privatpersoner och företag på Lidingö får tippa ris som sedan flisas och kan bli bioenergi i Käppalaverket. Istället vill dessa politiker att privatpersoners ris och trädgårdsavfall skall tippas på den 7600 kvm stora blivande anläggningen i Stockby där Sörab också måste få plats med alla containrar och bilar som besöker anläggningen samt lastbilar som hämtar containrarna mm.

Att tippa ris och trädgårdsavfall är en mycket utrymmeskrävande hantering som kommer att ta en alldeles för stor del av den lilla ytan i Stockby.

Dessutom kommer man inte att få flisa riset i Stockby utan riset, som har ca. 10 ggr så stor volym som flisen, måste sedan omlastas i Stockby och transporteras ca 3 mil till Hagby i Täby för att flisas där. Alla utom Lidingös styrande politiker måste inse att det är vansinnigt att transportera ris som mest består av luft. Nu transporterar man istället flis den korta sträckan från Södergarn till Käppala för att där bli viktig energi utan att belasta vägnätet men onödiga långa och utrymmeskrävande transporter.

Att företagare som röjer på Lidingö dessutom skall tvingas att själva med sina små bilar transportera riset de ca 3 milen till Hagby i Täby för flisning är mycket ogenomtänkt. Det måste vara Lidingö stad själva som har mest ris som företag röjer åt staden vilket naturligtvis då kommer att innebära att kostnaderna för staden kommer att öka dramatiskt samtidigt som staden förorsakar stor ökad belastning på miljön.

Hur tänker våra styrande politiker när de vill ta bort en utmärkt fungerande anläggning i Södergarn och samtidigt förorsaka stora direkta merkostnader för Lidingöborna och beställare av skogs- och risröjning och dessutom förorsaka ca 10-fallt ökade transportvolym samt stort ökat transportavstånd? Svaret på denna fråga måste vara att de inte tänker alls!

Istället för att lägga ned Södergarn och börja tippa ris på de små ytorna i blivande anläggningen i Stockby borde Lidingö stad sätta upp tält eller liknande intill containrarna i Stockby för s.k. årerbruk / recycling av den stora mängd fullt fungerande varor som nu slängs direkt i containrarna och förstörs.

Som exempel var jag en gång i Stockby när en person höll på att slänga två stora och fina gummipresenningar som säkert kostar ca 1500 kr/st. Som tur var såg jag detta och fick ta hand om dem och de har fungerat utmärkt som täckning över båtar.

En sådan anläggning för återbruk i Stockby kan dessutom ge arbete till många personer som har svårt att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden. Att behålla Södergarn och bygga en återbruksanläggning i Stockby skulle vara en mycket stor ekonomiskt och miljömässig vinst.

Att behålla Södergarn och också öppna en anläggning för återbruk i Stockby skulle visa att de styrande politikerna på “Hälsans Ö” tänker på vår miljö och personer som har svårt att komma i den ordinarie arbetsmarknaden.

Centerpartiet, på Lidingö verkar bestå av kloka personer. De påtalade redan den 20 december i Lidingö Tidning det oerhört okloka förslaget från den politiska ledningen att man vill lägga ned anläggningen för tippning av ris och efterföljande flisning i Södergarn.

Fakta tack 2014-01-16 17:23

Läste på Aftonbladets hemsida igår efter partiledardebatten att nu i valtider så börjar de politiska partierna tänja på fakta, detta är naturligt för att gynna sin egen sak, men kräver att vi väljare har en viss källkritik.
Jag har inga åsikter om ovan ämne, men undrar.
Varför skall det behöva ta 10 ggr så stor plats att frakta icke flisat trä? Mkt kan pressas ihop.
Hur kommer beräkningen 20.000 fordon fram? Många av de hantverkare som åker runt på Lidingö åker ju redan till Stockby, eller?
Hur många fordon kommer boende kring N:a Kungsvägen, Askrike och Rudboda slippa? 20.000?
Hur stora volymer flis utnyttjas idag av käppalaverket?
Hur transporteras de dit? Hur mycket kommer den tunga trafiken längs S.a Kunsvägen minska och hur många tunga fordon slipper trängas i Käppala Gåshaga?
Vem tar fram siffrorna? De politiska partierna eller?
Vore kul att veta, att centern tror på siffrorna behöver inte betyda att de är sanningen, men man skall inte heller utesluta att det är sanning. Men kanske Lidingösidan skalll begära källhänvisning nu innan valet, det brukar ju förekomma en del egna experter som trycker igenom fabriserade sanningar på denna sida.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google