Väder Lidingö

Lidingö måndag 15 april 2024 v. 16

Senaste kommentaren - Se fler

Planerna för Lidingö centrum fortskrider

fredag 23 september 2016 17:23

SAMRÅD NÄSTA ÅR. Under januari och februari nästa år är det tänkt att samråd ska hållas om Lidingö centrums omvandling. Beslutet om samråd kommer (troligen) att tas av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 14 december.

En bild som visar vilka områden som olika exploatörer äger. Illustration: Lidingö stadEn bild som visar vilka områden som olika exploatörer äger. Illustration: Lidingö stad

Den 16 maj publicerade Lidingösidan en artikel om centrums omvandling, tillsammans med olika skisser. Vi har nu bett projektledaren Gustaf Elfström att kort beskriva hur arbetet fortskrider. Här är
hans sammanfattning:
I det dagliga arbetet träffar projektgruppen många olika intressentgrupper som företrädare för kommunens äldre, kommunens tillgänglighetsråd, hembygdsföreningen, centrumföreningen och andra näringslivsföreträdare som alla är måna om Lidingö stads utveckling. Vi gör detta för att få kunskap om hur vi kan förbättra planerna.

Under september och oktober är det många tekniska utredningar som ska färdigställas för att se hur infrastrukturen med gator, gång- och cykelvägar, parker, dagvatten, ledningar m.m. kan fungera i det nya förslaget för Lidingö centrum.

De tekniska lösningarna och utformningen av det offentliga rummet ska också stämma överens med förslagen som de olika fastighetsägarnas arkitekter tar fram för de olika kvarteren. Utifrån dessa förslag sammanställer planenheten det förslag som sedan presenteras för samråd.

Den 16 november, under Kulturveckan på Lidingö, kommer den fjärde upplagan av "Samtal om stadsutveckling" hållas. Temat blir ”Kultur i stadsutveckling” och Lidingö centrum är såklart med som exempel på ett projekt där det är viktigt att diskutera kulturens betydelse för lyckad stadsutveckling.

Från hösten 2016 har Lidingö stad för första gången tillgång till ett verktyg som gör det möjligt att visa upp planerna i en 3-dimensionell modell, som man kan se i en vanlig webbläsare. Målet är att kunna visa planförslaget för centrum med detta verktyg.

Lidingösidans notering: Redan nu kan man se förslaget med Högsätras förändring via verktyget. Bäst resultat får man om man använder webbläsarna Chrome och Firefox.

Dela Planerna för Lidingö centrum fortskrider

Kommentarer

Björn Tarras-Wahlberg 2016-09-24 18:21

LIDINGÖ CENTRUM PLANEN: RÄDDA LIDINGÖ HAR INTE TILLFRÅGATS

Anders Wennbergs relevanta fråga gällde om Aktionsgruppen Rädda Lidingö - Bevara Trädgårdsstaden har tillfrågats?

Svaret är nej! Vi har inte tillfrågats, varken av projektledaren Gustaf Elfström eller någon annan tjänsteman eller politiker från Staden.

Vi lade ned ett omfattande arbete 2013-2014 med överfyllda kyrkor för att informera Lidingöborna om de destruktiva planerna för Torsvik och entrébilden av Lidingö. Det handlade om ett stort antal åttavåningshus med 70 entréer som till slut lades ned.

Vi hoppas därför på en bättre dialog denna gång och välkomnar Gustaf Elfström att inbjuda mig samt ett antal personer till ett möte för informationsutbyte.

Eftersom många är heltidsarbetande skulle vi föredra ett möte efter arbetstid (eller under lunchen).

Välkommen åter
hälsar Björn Tarras-Wahlberg
Grundare av Rädda Lidingö
BTWswiss@gmail.com 070-325 00 11.

Anders Odéen 2016-09-24 10:02

Nu ska nästa stora projekt börja planeras... Med tonvikt på planeras. Utbyggnad av centrum har diskuterats sedan det invigdes. Men det är ju bara 21 år sedan!
Och hur går det med alla storvulna planer för Torsvik och överdäckning av trafikdiket? Riskerar vi nu att få se ytterligare planeringar baserade på galopperande konsultmiljoner? När ska stadens beslutsfattare våga fatta beslut? Som det är nu, verkar beslutsfattandet sträcka sig till etablering och indragning av P-platser, nya cykelbanor och andra småärenden som rör upp allahanda känslor hos boende m fl. Hur bra är det med 4 kommunalråd egentligen? Situationen börjar mer och mer likna begreppet "Ju flera kockar – desto sämre soppa"...

Anders Wennberg 2016-09-24 09:23

Har projektgruppen också diskussion med intressegruppen Rädda Lidingö? Den grupp som gjort en stor insats för att informera allmänheten om Centrumplanerna, arrangerat massmöten, granskat samrådet och information från kommunen i ärendet.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google