Väder Lidingö

Lidingö söndag 3 december 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Cirka 150 hyreslägenheter ska byggas i Rudboda

onsdag 3 december 2014 10:50

SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening) och ÅWL Arkitekter vann markanvisningstävlingen om att få bygga i Rudboda. Beslutet togs av kommunstyrelsen i måndags efter att tolv inlämnade förslag bedömts. Gestaltningen enligt det vinnade förslaget visar på en "tidlös arkitektonisk karaktär av hög kvalité som hör hemma i Rudboda". Nu startar detaljplanearbetet, som även vinnarna deltar i. Byggstart beräknas till år 2017.

Lojovägen mot Lojoområdet, med SKB-husen till vänster och bostadsrättsföreningens hus till höger. Illustration: ÅWL ArkitekterLojovägen mot Lojoområdet, med SKB-husen till vänster och bostadsrättsföreningens hus till höger. Illustration: ÅWL Arkitekter

Lidingö stad äger tre mindre områden nära Rudboda torg och utmed Lojovägen. I maj utlyste man en markanvisningstävling, se Lidingösidan 12 maj, och avsikten var att det skulle byggas omkring 140 hyresrätter på de tre områdena. Dessutom har bostadsrättsföreningen i Lojo ett område på vilket man planerar att bygga fastigheter. All ny byggnation i området ska sedan samordnas i den kommande detaljplanen.

På den tomt där Rudboda kyrka låg kommer, enligt skisserna, ett fyravåningshus byggas. Här ska det bli cirka 60 smålägenheter, med 1 rum och kök.

Utmed Lojovägen placeras tre hus på fyra våningar plus en indragen femte våning. Granne tvärs över vägen blir husen som ingår i Lojos bostadsrättsförening. På markområdet där Lojovägen möter Norra Kungsvägen blir det ett hus med omkring fem våningar. Sammanlagt byggs cirka 150 hyresrätter. SKB köper marken och kommer förmedla lägenheterna via sin egen kö. Lidingö stad tecknar avtal för ett antal lägenheter som går till egna bostadssociala ändamål.

Så här kan det se ut runt Rudboda torg om cirka fem år. Längst ned syns torget. Huset med 60 lägenheter ligger där kyrkan tidigare låg. Det nuvarande Lojoområdet till höger.  Illustration: ÅWL ArkitekterSå här kan det se ut runt Rudboda torg om cirka fem år. Längst ned syns torget. Huset med 60 lägenheter ligger där kyrkan tidigare låg. Det nuvarande Lojoområdet till höger. Illustration: ÅWL Arkitekter

Så här beskrivs det vinnande förslagets gestaltning:
• Tidlös arkitektonisk karaktär av hög kvalité som hör hemma i Rudboda.
• Byggnaderna samspelar fint med omgivningen och är sammanhållna.
• Gedigna material såsom tegel och trä kontrasterar fint mot varandra.
• Moderna detaljer, assymmetriska tak och generösa entréer gör området inbjudande.
• Trevliga utemiljöer där möten lätt kan ske.
• Det är positivt med solceller/sedum på tak och att byggnaderna är tänkta att byggas med trästomme.

När det gäller miljö och hållbarhet gav detta förstaplatsen:
• Miljöbyggnad silver, klarar guld när det gäller energi.
• Bilpool och laddningsstation för elbilar i garage.
• Bra parkeringsutrymmen för cykel, och plats för odling.

Nu ska ett markanvisningsavtal upprättas mellan Lidingö stad och SKB. Avtalet läggs sedan fram för beslut i kommunstyrelsen i början av 2015. Därefter fortsätter detaljplanearbetet under 2015 och 2016, i vilket SKB och ÅWL deltar i fram tills detaljplanen är antagen.

Områdesbeskrivning.  Illustration: Lidingö stadOmrådesbeskrivning. Illustration: Lidingö stad

Dela Cirka 150 hyreslägenheter ska byggas i Rudboda

Kommentarer

Charlotte Ericsson 2014-12-03 11:50

Med anledning av markanvisningstävlingens avgörande vill jag upplysningsvis informera om att SKB är en förening där medlemmarna får möjlighet att hyra lägenhet mot en insats (ca 10% av produktionskostnaden) dvs för en 60 kvm lägenhet på Lojo ca 200 000 kr. Vidare måste man ha ett sparande i föreningen för att kunna stå i kö. Denna insats får man tillbaka när man flyttar men det är ändå inte renodlade hyresrätter disponibla för "alla" genom t. ex. Stockholms Bostadsförmedling.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google