Väder Lidingö

Lidingö måndag 15 april 2024 v. 16

Senaste kommentaren - Se fler

"De vill endast diskutera tunnelbana med oss"

torsdag 24 mars 2016 16:21

SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Idag träffades Lidingö stads och Sverigeförhandlingens representanter för ett första förhandlingsmöte. Kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) och stadsdirektör Anna Hadenius deltog från stadens sida.
- Förhandlarna var tydliga med att de endast är intresserade att diskutera en förlängning av tunnelbanan med oss, säger Anna Rheyneuclaudes Kihlman.

Lidingöbanan genom Lidingö centrum är inte intressant att diskutera, enligt Sverigeförhandlingen.Lidingöbanan genom Lidingö centrum är inte intressant att diskutera, enligt Sverigeförhandlingen.

- Vi fick möjlighet att utveckla våra synpunkter och en del av våra frågor besvarades, men långt ifrån alla. Lidingö stad har fört fram två alternativa spårdragningar, en förlängd tunnelbana till Lidingö centrum och en omdragen Lidingöbana runt centrum. Vi fick inget kompletterande bud från förhandlarna på mötet. De var tydliga med att de endast är intresserade av att diskutera en förlängning av tunnelbanan med oss, säger Anna Rheyneuclaudes Kihlman, enligt stadens hemsida.

- Sverigeförhandlarna redovisade landstingets kompletterande beräkningar på en mycket övergripande nivå. Vi måste snarast få ta del av dessa beräkningar i detalj för att kunna fortsätta dialogen med båda landsting och Sverigeförhandlingen, säger Anna Hadenius.

Inom ett par veckor ska Lidingö stad möta Sverigeförhandlingen igen. Fram till dess ska underlaget analyseras.

Stadens förhandlare har en referensgrupp som stöd. Den består av kommunalråden, oppositionsrådet och representanter från övriga partier.

Dela "De vill endast diskutera tunnelbana med oss"

Kommentarer

Anders Wennberg 2016-04-01 08:52

Hans, dina kommentarer visar att du inte förstår två saker:

Bostadsförsörjningsprogrammet är en push för att bygga extra mycket under en begränsad tid. Normal byggnation är kanske 75-100 bostäder per år. Använd den takten år 2030-2035 så blir T-Banans 5 900 bostäder fortfarande runt 40% ökning!

Bara för att man förlänger en plan med 5 år så går det inte att trolla fram ny tillgänglig mark. Lidingös mark är en ändlig resurs och inte ökar med tiden. Lätt för dig att trolla med siffror och dela per år, men detta är ett faktum!

Hans Lefvert 2016-03-31 22:37

Anders

I mina tidigare kommentarer i tråden ”Handelskammaren vill bygga bostäder i Elfvik” framgår att:

”Bostadsutbyggnad planeras i anslutning till redan bebyggda områden på Lidingö som är utvecklingsområden i Lidingö Stads Utvecklingsplan. Utbyggnaden kommer att pågå under ca 20 år, vilket kan innebära 280 till 295 bostäder om året.

Som jämförelse med av Lidingö Stad antagna Riktlinjer för bostadsförsörjning med prognos för kommande 15 år, omfattar dessa som mest 256 bostäder per år i samma utvecklingsområden.”

Bostadsutbyggnaden innebär totalt 5600 (Lidingös bud) till 5900 bostäder (Sverigeförhandlingens bud). Ovanstående visar att dessa bostäder ska byggas under mycket lång tid med en relativt liten ökning per år (24 till 39 bostäder motsvarande 10-15 %) i förhållande till redan beslutad utbyggnad under 15 år, och att Sverigeförhandlingens utbyggnadsperiod är 5 år längre, till 2035 jämfört med 2030.

För att beskriva bebyggelseutvecklingen tycker jag att detta säger mer än bara 55%, som dessutom utgår ifrån att inga bostäder alls byggs under perioden 2030 till 2035.

Filip Svanberg 2016-03-31 11:46

Tycker att det är svårt att ta ställning i frågan kring tunnelbanan utan att först fått klart vad kostnaden för detta kommer landa för oss Lidingöbor. Våra folkvalda förhandlar tydligen kring det hela och det enda som verkar ha framkommit i debatten här på sidan är att vi måste bygga mer än vad som är bestämt sen tidigare. Det kan man väl konstatera utan beskyllningar om att kort blandas bort.

Gällande nyttan av en tunnelbana kan man ju alltid ha olika åsikter och även försöka mäta och räkna fram den på olika sätt med tidsvinster, samhällsnytta i form av mer skattekronor osv.

Kostnaden för det hela är dock rätt krass i form av kronor och ören. Det verkar på denna sida mest diskuteras i att motprestationen ska ske i form av ett ökat bostadsbyggande.
Jag har sett en kostnad om 2 900 Mkr för att att dra tunnelbanan till Lidingö. Hur fördelningen av den kostnaden ska ske mellan Lidingö och Landstinget har jag dock ej funnit. Oavsett så är det ju en hiskelig massa pengar för 2,3 km tunnelbana.

Anders Wennberg 2016-03-30 22:26

Hans,

Undrar vem som försöker att blanda ihop korten? Inte en kommentar från dig om att 5 900 bostäder faktiskt är en ökning med 55% vs bostadsplanen, en plan som redan är en mycket kraftig utökning av byggandet.

Jag rekommenderar dig att läsa dina egna kommentarer och kolla om inte du försöker dribbla bort korten.

Hans Lefvert 2016-03-30 18:32

Anders

Din kommentar visar att du blandar ihop korten. För centrum betyder hushöjden mest för skalan. Den nya skissen på Lidingösidan visar ny bebyggelse anpassad till befintliga hushöjder. Den baseras på ett program för centrum med bostäder som är antaget av Lidingö Stad.

När det gäller utbyggnad i olika områden på Lidingö, är ju skalan olika idag. T.ex. Larsberg har höga hus och Rudboda har låg bebyggelse. Tillkommande bebyggelse i olika områden anpassas till befintliga förhållanden i dialog med de boende, som t.ex. pågående plan för Högsätra. Görs detta på rätt sätt behöver detta inte innebära att Lidingös karaktär förändras.

Anders Wennberg 2016-03-30 12:25

Katarina och Hans,

Angående småskalighet och bibehålla Lidingös karaktär, så kan jag berätta att vi haft ett samråd där nästan 3 000 personer svarade. En kraftig majoritet ansåg att samtliga 5 framtidsbilder var allt för omfattande och ändrade områdets karaktär totalt. Jag rekommenderar er en promenad ner till stadshuset och bläddra i pärmarna med svar, det kanske kan få er att förstå lite bättre.

Detta mynnade ut i en bostadsförsörjningsplan om 3 800 nya bostäder, en ambitiös och kraftig ökning av byggandet. Trots det negativa mottagandet från samrådet.

Nu vill man alltså öka denna plan med ytterligare 55% till 5 900 nya bostäder. Och ni envisas med att säga att det är småskaligt. Bara i Centrum/Torsvik skall man trycka in nya bostäder motsvarande 4-5 Gåshaga, plus infartsparkeringar och butiker!

Kanske är det värt priset givet T-Banans fördelar, men jag kan inte förstå att ni upprepar kommentarerna om att 5 900 nya bostäder är småskaligt och sprida missvisande information!

Katarina Palmstierna, Ordförande Företagarna på Lidingö och talesperson för Lidingö Näringsliv 2016-03-30 08:43

Håller med Hans Lefvert i alla delar och vill göra följande tillägg till Stefan Ekwall.

För det tredje: Helt rätt är den stora vinningen med tunnelbanan till Lidingö Centrum inte är att få hit boenden från andra stadsdelar för att handla i vårt centrum.
Den stora vinningen för näringslivet är att tunnelbanan ökar attraktionskraften att vilja jobba på Lidingö och att få kompetent personal till våra företag, men också till skolor, äldrevård och annan kommunal verksamhet. Fler företag kommer också att vilja etablera sig här och tunnelbanan kommer också att stödja utvecklingen av besöksnäringen på ön.
Med Lidingö Centrum som kommunikationsnod kommer även fler Lidingöbor att handla där

För det fjärde: Även om vi bygger fler bostäder kan Lidingös unika karaktär bibehållas om man arbetar med god stadsplanering och arkitektur samt ett samarbete mellan alla inblandade parter. Ett exempel på detta är de 95 bostäder i Larsberg, som nyligen klubbades igenom av en enhällig kommunfullmäktige och där alla var överens om att så här ska ett samarbete mellan byggherre och stad och andra inblandade bedrivas.

Hans Lefvert 2016-03-29 15:35

Stefan Ekvall

Några kommentarer till ditt inlägg:

För det första
Landstinget måste bekräfta om Spårväg City ska byggas och kopplas till Lidingöbanan. Det är inte motiverat att bygga både T-bana och spårväg mellan Lidingö och Ropsten, varken ekonomiskt eller p.g.a. trafikbehov.

Lidingöbanan ska givetvis dras om till centrum och ansluta till T-banan där. På detta sätt används en stor del av den gjorda investeringen.

För det andra
Funktionerna i Ropsten ska inte flyttas rakt av. Det blir ingen ”busskarusell”, utan bussarna passerar Lidingö Centrum som idag på en bussgata.
Ökning av biltrafik orsakas enbart av de som ska lämna och hämta och infartsparkera i Lidingö Centrum, en mycket liten del av trafiken.
Parkering för pendlare är planerat under nya centrum.

Den stora fördelen med T-banan på Lidingö är att alla Lidingöbor slipper Ropsten, även de som bor på norra ön. Ingen vill till Ropsten.

För det tredje
Med en T-bana kombinerat med Lidingöbanan till centrum kommer alla ha bra tillgänglighet till centrum, som då kan utvecklas och överleva långsiktigt.

För det fjärde
Utbyggnaden av bostäder i anslutning till befintliga bostadsområden över hela Lidingö finns redan i Lidingö Stads inriktningsbeslut för bostadsförsörjning fram till 2030.
Sverigeförhandlingen innebär att utbyggnadstakten per år ökas med 10-15 % och förlängs ytterligare i fem år fram till 2035. Lidingös unika karaktär ändras inte av detta.

Stefan Ekwall 2016-03-29 08:57

Så vi har alltså investerat 1,8 mdr av våra gemensamma pengar för att upprusta Lidingöbanan och bygga enorma spårvagnsdepåer. Och Sverigeförhandlarna vill inte ta med detta i förhandlingen. Landstinget velar. Ledarskap och helhetstänk lyser med sin frånvaro.

Till er som är för tunnelbana och anger argumenten att: Vi ska inte kasta bra pengar efter dåliga / Vi blir av med Ropsten / Det ger bättre kollektivtrafik för Lidingöborna / Det är bra för näringslivet, så vill jag säga följande:

För det första: Stora investeringar är redan gjorda. Slarviga beslut eller inte, vi har lagt ner stora summor redan och det vore högst oansvarigt att inte ta hänsyn till detta.

För det andra: Vad som är bra kollektivtrafik är högst subjektivt. Någon värderar restid, en annan enkelhet, en tredje trevnad. Så vad är då optimalt för den stora andelen Lidingöbor? Tunnelbana från Lidingö centrum låter ju osannolikt bra utifrån både effektivitet (mer tillgängligt) och trevnad (vi blir av med och slipper byta i Ropsten). Men det är faktiskt lika lätt att med samma argument hävda motsatsen. Med en Lidingöbana som dras via centrum och går hela vägen till Stockholm city blir resandet mer effektivt (alla som bor på södra ön slipper byte hela vägen, och de som bor på norra ön får tillgång till centralt placerad spårtrafik) precis som det blir trevligare (tankeövning: föreställ dig att vi istället flyttar Ropsten till Lidingö centrum, med tillhörande busskarusell och biltrafik).

För det tredje: Näringslivsargumentet. Vem kläckte idén att tunnelbana är bättre för affärerna än spårvagn? Med hänvisning till argumentet i punkten ovan spelar det enligt mig ingen som helst roll vilken typ av trafikslag som dras via centrum. Det viktiga är att spårtrafiken, oavsett trafikslag, DRAS VIA CENTRUM. Vi bor i AGA. Varje dag undrar vi varför Lidingöbanan inte går via centrum. Det hade ökat våra resor till centrum dramatiskt kan jag lova, istället för som nu att jag gör mina inköp i city på vägen hem. Argumentet tunnelbana bygger på det underliga argumentet att folk från stan skulle vilja åka in till Lidingö för att shoppa. Facepalm. När åkte du senast till Liljeholmen på en shoppingtur? Närhet väger mycket tyngre – vi är 45000 på ön som värderar snabba lokala förbindelser. Det är där falskhalsen sitter, inte att resten av storstan inte orkar ta sig hit. För dig som är näringsidkare rekommenderar jag en till tankerunda kring detta. Om vi får hit tunnelbana är det gissningsvis bye-bye med Lidingöbanan och då kommer färre att ta svängen förbi centrum. Det finns då en överhängande risk att ha ”sålt smöret och tappat pengarna”-känslan infinner sig för det lokala näringslivet.

För det fjärde, och kanske viktigaste: Lidingö är helt unikt i Stockholmsregionen avseende kombinationen läge och natur. Ingen annanstans i regionen kan du bo på en skärgårdsö med närhet till skog och hav, och samtidigt ha så nära till stan. En tunnelbana med tillhörande utbyggd busstation, bilparkering och förtätning av hela ön rubbar denna delikata balans. Betänk detta. Folk flyttar hit för öns unikitet. Tillväxt till varje pris är inte eftersträvansvärt. Hade detta varit den enda önskvärda faktorn så hade vi idag haft en motorväg över till Vaxholm som skurit ön till hälften likt Kungsholmen. Det finns fler värden att ta hänsyn till än bara de ekonomiska.

Med ovanstående argument är det möjligt att med en omdragning av Lidingöbanan via centrum och in till city: hedra tidigare ingångna beslut, förbättra kollektivtrafiken för flertalet, utveckla Lidingö och samtidigt behålla öns unikitet.

Detta handlar om öns identitet och framtid, och det har faktiskt blivit hög tid att uppgradera ledarskapet. Orka tänka helhet. Om Lidingö Stads majoritet lägger sig platt i denna förhandling så vet i alla fall jag var min röst går i nästa val.

Magnus Hallén 2016-03-28 21:07

Vill gärna ha tunnelbana till Lidingö, som går under jord. Tunnelbanan förbättrar kommunikationerna till och från ön. Spårvagnen ska vara kvar.

Katarina Palmstierna, Ordförande Företagarna på Lidingö och talesperson för Lidingö Näringsliv 2016-03-28 18:52

Lidingös närmaste småstad eller sovstad – Lidingös framtid avgörs nu

Lidingö har nu fått erbjudande från Sverigeförhandlingen där det endast är Tunnelbanan som gäller och en vidareutveckling av Lidingöbanan finns inte längre på kartan. Detta ligger helt i linje med hur Lidingö Näringsliv vill att Lidingö ska utvecklas - en levande ö med mångfald, goda kommunikationer, mötesplatser, ett kreativt och konkurrenskraftigt näringsliv i symbios med ett attraktivt och hälsosamt boende.

Den 10 mars 2016 gick vi ut med en skrivelse till politiker på Lidingö som också lades ut på Lidingösidan dagen efter. Där beskrev vi hur Lidingö Näringsliv ser på Lidingös framtida utveckling. Ur detta dokument vill vi nu repetera utvalda delar som en del in i denna debatt.

”LIDINGÖ NÄRINGSLIV VILL UTVECKLA LIDINGÖ TILL:
STOCHOLMS NÄRMASTE UNIKA OCH LEVANDE SMÅSTAD
Lidingö är en del av Stockholmsregionen, och vår omgivning står inte stilla. Oavsett om vi är privatpersoner, driver verksamhet eller är politiker, måste vi alla förhålla oss till denna utveckling och agera. Den stora bostadbrisen i Stockholmsområdet kan inte Lidingö ställa sig utanför, vi måste också ta vårt ansvar – och bostäder i Ropsten kommer att bli ett faktum där Lidingöbussarna har sin uppställningsplats i dag”.

”JA, TUNNELBANA TILL LIDINGÖ
Vi förordar tunnelbana till Lidingö Centrum därför att kortare restider och mindre antal byten för många vidgar både arbetsmarknaden för Lidingöbor och ökar attraktionskraften att arbeta på Lidingö samt för företag att etablera sig här.
Med Lidingö Centrum som kommunikationsnod utvecklas handel och service främst i stadskärnan men ökar också möjligheterna att rekrytera personal till våra skolor, äldrevård, etc. och förstärker därmed de ekonomiska förutsättningarna för den kommunala servicen.
Med tunnelbana gör vi också Lidingö attraktivt för den yngre generationen och stödjer besöksnäringens utveckling på kursgårdar, idrottsanläggningar och andra turistattraktioner”.

”Sverigeförhandlingarna ger oss möjlighet att utveckla framtidens Lidingö på ett sätt som inte tidigare varit möjligt. Det är nu av största vikt att Lidingös politiker, i fortsatt nära dialog och samverkan med öns medborgare och näringsliv, utvecklar vårt Lidingö till en unik och levande småstad!”

Vill du läsa hela skrivelsen ”Lidingös närmaste småstad eller sovstad – Lidingös framtid avgörs nu”, så gå in på denna länk: http://lidingosidan.se/debatt/debatt-det-behovs-bade-mod-och-ansvar-for-att-utveckla-lidingo/

Lars H Ericsson 2016-03-27 23:49

Vi 60+-människor (om vi nu räknas i Rutger Palmstiernas värld) bör notera att gymnasieeleverna i Hersby gymnasium inför Sverigeförhandlingens presentation i stadshuset 15 mars, blev ombedda att yttra sig i frågan om var de ville ha sin framtida omstigning till tunnelbanan och 65 % svarade "i Ropsten". Kloka ungdomar som jag ser det som inser att tunnelbana till Lidingö inte är framtidens melodi för en Grön Ö!

Anders Wennberg 2016-03-27 16:38

En mycket märklig kommentar från Rutger. Jag vet att många som kommenterat Tunnelbana och byggande, inklusive mig själv, är långt under 60 år.

Visst finns det fördelar med Tunnelbana och kanske är det nödvändigt om Ropsten försvinner. Men man behöver inte vara över 60 för att värna om Lidingös miljö och karaktär, eller barnens hälsa som måste växa upp i en byggarbetsplats.

Varför kan man inte föra en seriös debatt utan att bli kallad för 60-åring? Fräckt!

Rutger Palmstierna 2016-03-27 14:00

Men hallå!
Huvuddelen av oss, som debatterar tunnelbana till Lidingö Centrum eller inte, verkar vara 60+, och många bor längs Lidingöbanan. Med barnen utflugna och en tilltagande frikoppling från arbetslivet är det väl vi som har mest tid att ägna oss åt att debattera denna för Lidingös framtid så avgörande fråga.

Men de utflugna barnen och deras generationskamrater här på ön – de har inte den tiden: de har fullt upp att få livspusslet att gå ihop. Och detta försvåras av att kommunikationerna med Stockholm försämrats med trängselskatten, de försvinnande parkeringsmöjligheterna i Ropsten samt färre bussar och längre väntetider vid resa därifrån till Lidingö (detta gäller ännu mer alla våra tonåringar som tvingas tillbringa ännu mera tid i Ropsten på hemväg från sta’n en alltför sen lördagskväll!). Det är därför Sverigeförhandlingen värderar restidsnyttan väsentligt högre för tunnelbanealternativet än för spårvägsalternativet, för alla Lidingöbor, inte bara dem längs Lidingöbanan. Många Lidingöbor bor ju inte ens i närheten av Lidingöbanan.

Och risken är stor för många av dem att en satsning på spårväg (efter 2020, om den över huvud blir av, givet SL:s nedskärningar) i stället för tunnelbana till Centrum enbart skulle innebära ytterligare ett byte och längre restid till jobbet inne i sta’n, men inte där spårvagnen går.

Det är dem vi måste tänka på. Alternativet blir annars mycket väl att de av livspusselskäl måste flytta från Lidingö, kanske till de nya bostadsområden som planeras på andra sidan bron, och som kommer att härbärgera ytterligare ett tiotusental personer – utöver Norra Djurgårdsstaden. Om inte boende och kommunikationer på Lidingö kan möta deras behov.

Det sannolika i ett scenario utan tunnelbana till Lidingö Centrum är alltså en stagnerande befolkningsutveckling i den expanderande regionen, och denna stagnation skulle knappast uppvägas av ytterligare attraktionskraft i en sovstad för personer med tillgång till garageplats eller fri parkering på jobbet: vi skulle se en långsiktig försvagning av köpkraften på Lidingö, liksom av skattekraften. För oss 60-plussare skulle detta knappast innebära att den servicenivå vi nu har från kommunen och affärer kan vidmakthållas.

Och allt detta för att markägaren Stockholm Stad behöver – faktiskt är nödtvungen - att använda ”vårt” Ropsten för boende i stället för bussparkering. Därför ser jag tunnelbana till Lidingö Centrum som en riktigt bra lösning för Lidingös framtid. När jag lyfter blicken och betänker alternativen.

Christer Mohlin (Centerpartiet Lidingö) 2016-03-26 11:13

Rubriken inger viss oro över att Lidingös förhandlingsdelegation inte rår på övermäktiga Sverigeförhandlare.

Det är svårsmält att Sverigeförhandlarna inte ens vill inkludera gjorda investeringar i Lidingöbanan och tillhörande depå vid AGA i diskussionerna.
>Har de inte sett detta monstruösa bygge och inser de inte vilket miljöpris Lidingöborna redan har fått betala?

Enligt stadens hemsida är det nu Sverigeförhandlarna som redovisar landstingets (SL) beräkningar avseende dragning av Lidingöbanan runt centrum.
>Varför talar inte staden direkt med SL om så viktiga förutsättningar?

Vid 2009 års förhandling om Lidingöbanans upprustning, ny spårvagnsdepå och utfästelser kring spårvagnsbro var det moderater på Lidingö och i landstinget (SL) som förhandlade och avtalade. Tyvärr inkluderades inte moderaterna i Stockholm stad i denna överenskommelse och därför råder idag total osäkerheten kring spårdragning genom Stockholm från city till Ropsten.
>Hur kan man överenskomma kring Spårväg City utan att inkludera Stockholms stad?

Överenskommelsen från 2009 anger dessutom tydligt att partnerna frångick det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet (bussar) baserat på en ”bredare bedömning”. En specifik konsekvens av detta förhållningssätt till ekonomi är att Lidingöborna genom överenskommelsen har åtagit sig att ensidigt lösa problemet med spårvagnsbro.
>Hur kan detta stora ansvar inte vara en del av Sverigeförhandlingen?

Historiken förstärker oron över att denna förhandling baseras på ojämlika styrkeförhållanden där delhet går före helhet.

Anders Bergstedt 2016-03-25 22:40

Du försöker att blanda bort korten Lars H Eriksson ! Jag skriver inte om år 2010 utan då anslutningen från Gåshaga stoppades vid järnvägsövergången i Högberga. Att skrota Lidingöbanan och då fortsätta att bygga på banvallen mot Skärsätra var det enda rimliga. Det hade då kostat en spottstyver jämfört de miljarder som man nu använt för Lidingöbanan !

Min amatörmässiga uppskattning på 5 miljarder innebär den sammanlagda felsatsningen bl.a.ny spårvägsbro och vad det NU kostar att bygga om Södra huvudleden. Planerna på bl.a. tunnel och alternativ var bortom all vett och sans. Tänk om man byggt för 50 år sedan !

Det är inte nog med att Stockholm lurat oss tro på en sammankoppling med spårväg City som förmodligen aldrig blir av. Ända in i det sista har man lurat skjortan av oss då det gäller Ropsten. Nu står vi där med vår tvättade hals och måste lösa problemen själva !

John Pedersen 2016-03-25 21:14

JA till tunnelbana till Torsvik-Lidingö Centrum. Jag vill inte att Lidingöbanan dras via Centrum. När jag ska till stan åker jag Lidingötåget. Och det går mycket snabbare att åka till stan nu. Än om den går via centrum. Och dom som ska åka Tunnelbana byter i Ropsten. Man bygger nytt i Centrum med parkeringshus och plats för nya busslinjer runt ön. På så sätt avlastas Stora Lidingöbron på bussar och att bra om Lidingötåget via Torsvik kommer att ta filer på Södra Kungsvägen. Ja mellan Baggeby-Stadshuset. Var annars ska tåget gå? Det kommer att bli köer långt mot Skärsätra. Nej tack. Och har ni sett hur det ser ut i Solna? Där går Tvärbannan. Som ett sår genom hjärtat av Solna. Ett stängsel ca 1 km långt. Nej tack. Inte runt Torsvik eller Baggeby. Och mera bommar och rödljus. (Tunnelbana går ju under marken! Det kommer inte att belasta den fina miljön runt Torsvik / L.Ö Centrum. JA TILL TUNNELBANA NU!!! :)))

Sara Lindblad 2016-03-25 18:28

INTE tunnelbana till Lidingö! Måste vara mycket dyrare än att bygga spårvagn. Depån finns ju redan och tågspåren är ombyggda för det.

Åker mycket hellre spårvagn till TC-plattan.

/Sara Lindblad, studerande åk 3 Hersby Gymnasium

Lars H Ericsson 2016-03-25 16:41

Anders Bergstedt!

Det fanns helt enkelt inget folkligt stöd för att bygga en ny motorled genom Mölnaskogen eller biltunnel på södra ön. Det fick den dåvarande majoriteten M+FP surt erfara vid valet 2010 då de förlorande flera mandat på att envist driva den s.k. "vägfrågan".

Värt att notera är också att ingen opinionsgrupp eller liknande, motarbetade eller försökte straffa politikerna i valet 2010 för det då nyligen ingångna avtalet med landstinget om Lidingöbanans upprustning och på sikt sammankoppling med Spårväg city. Det kan inte tolkas på annat sätt än att upprustningen och moderniseringen av Lidingöbanan har stort folkligt stöd, tvärt emot vad du försöker göra gällande. Att du sedan personligen inte är nöjd med tingens ordning är en helt annan sak, men ska naturligtvis respekteras.

För övrigt verkar det som att Sverigeförhandlingen med sitt till synes dekretartade besked igår helt vill stänga dörren för fortsatta diskussioner med Lidingö stad, eftersom de väljer att totalt ignorera stadens önskemål om att få förhandla vidare om även spårvägslösningen. De spelar ett högt spel, man undrar varför?

I grunden har jag svårt att tro att det verkligen är Sverigeförhandlingen själva som blockerar fortsatta förhandlingar om just spårväg. I såväl Malmö, Lund, Helsingborg som Göteborg, men även när det gäller Spårväg syd i Huddinge, är det nämligen just utbyggd spårvägstrafik som Sverigeförhandlingen vill förhandla om. Varför resonerar de då precis tvärtom när det gäller just Lidingö? Det måste redas ut och jag tror inte att det handlar om kostnader, spårväg är alltid billigare än tunnelbana, speciellt när man redan börjat investerat i spårvägen, som är fallet när det gäller Lidingöbanan.

Upprustningen av Lidingöbanan inklusive spårvägsdepån i Aga har kostat ca 1,8 miljarder, inte 5 miljarder som du felaktigt antyder. Tunnelbana till Lidingö centrum kostar minst drygt 3 miljarder, förmodligen mer. Det vill säga de 1,8 miljarderna som redan investerats i Lidingöbanans 9 kilometer och 13 stationer hade inte räckt på långa vägar för att bygga tunnelbana ynkliga 2 kilometer till en enda station vid Lidingö centrum. Siffrorna talar för sig själva, tunnelbana är dyrt och ger därför lite för skattepengarna.

Anders Bergstedt 2016-03-25 13:50

Det är oförlåtligt att "bypolitik" lyckades stoppa dragningen av Södra Kungsvägen mellan Kottla och Högberga för mer än 50 år sedan. Nostalgikerna och de närboende skulle till varje pris rädda Lidingöbanan. Vi hade då istället fått en bred, snabb och bra huvudled med tät och flexibel busstrafik. Sedan har det skett en stor utbyggnad i Gåshagaområdet och det är jättetrafik på en smal och krokig "kostig!" Detta orkar man inte ta itu med i den röra som nu har uppstått!

Nu står vi med dessa förskräckliga tomma spårvagnshallar och ett ockuperat område från Dalénum till Baggeby och en bro som snart ger upp. Landstinget och kommunen hade säkert sparat totalt 5 miljarder som kunnat investeras i tunnelbana till Lidingö centrum. Jag säger: GÖR OM OCH GÖR RÄTT !

Ingela Danielsson 2016-03-25 10:04

Nej, Henry Duhs, du når inte "stora" delar av Lidingö på 30 minuters promenad från Lidingö centrum. Och cykel är inget alternativ för många av oss. Och nej, ingen tunnelbana till Lidingö. Bygg ut båttrafiken och ta bort trängselskatten vid Ropsten. Lägg en parkeringspråm vid Ropsten som "infartsparkering". Och det behövs hållbar broförbindelse oavsett om det finns tunnelbana eller inte - för såväl fordonstrafik som för gående och cyklister, såväl i freds- som i kristid.

Karin Wallgren 2016-03-25 08:50

Att vi lidingöbor ska behöva läsa "De vill endast diskutera tunnelbana med oss". Det är ofattbart att "de", lika med Sverigeförhandlarna & co, ska vara sådana tungviktare när det gäller
Lidingös framtid. Jag vet inte hur det gick till när Lidingö blev utsedd till en av de kommuner som Sverigeförhandlarna kunde analysera och stöta och blöta för att forma till något som så många lidingöbor inte vill kännas vid.

Förmodligen hade Lidingö först lämnat en intresseanmälan i tron att kommunen skulle - om den blev "utvald" - bli en likvärdig partner i förhandlingarna. Men nu är det kanske dags att
tänka om. Kanske är det dags att ta tillbaka denna intresseanmälan om nu villkoren i förhandlingarna dikteras ensidigt och på tvärs mot så många lidingöbors intresse. Lidingö är väl inte till salu till vilket pris som helst? Säg nej till T-bana.

Anders Wennberg 2016-03-25 07:46

Det är märkligt hur mycket man förhandlar kring en så här stor fråga, utan att fråga befolkningen i en folkomröstning eller val. Pengar läggs ju på projektet innan befolkningen haft en chans att säga sitt.

Eller är det så att man vill ha ett färdigförhandlat förslag som man ber folket att ta ställning till? Hur ser ARK och övriga politiker på de demokratiska aspekterna och vad blir tågordningen mellan förhandlingar, utredningar, konsultuppdrag osv å ena sidan och beslut i KF, folkomröstning eller kommunalval å andra sidan?

Jan-Erik Nowacki 2016-03-25 00:59

Tunnelbana ja - men gardera för spårvagn

Jag tycker att Lidingö bör acceptera Sverigeförhandlarnas tunnelbanebud. Spårvagnen dras om till Centrum. Omstigning mellan spårvagn och tunnelbana görs över perrongen under jord.

Kalaset betalas genom att Lidingö inte behöver bygga någon ny bro. Spårmarken mellan Baggeby och Torsvik kan då utnyttjas för nybebyggelse. Lidingö övertar den marken som ersättning för att spårväg City nu blivit försenad.

Om det i framtiden kommer någon Spårväg skall både tunnelbana och spårvagn kunna utnyttja den nya bron. Bro, tunnel och spårvagnar anpassas för det. Spårvidden är ju densamma och spänningen är nästan densamma. Yes we can!

Henry Duhs 2016-03-24 22:44

Som boende på norra Lidingö och arbetspendlare med kollektivtrafik är det inte någon som helst tvekan om att tunnelbana till Lidingö centrum är det ända rätta och bör utredas vidare.

Ropsten är en plats som ingen kommer sakna och turtätheten med såväl buss som spårvagn när det inte är rusningstrafik är usel och så kommer det förbli även med eller utan Spårväg city. Om man bara kommer över bron med tunnelbanan till Lidingö centrum kan man gå eller cykla vidare, eller där ta bussen vidare.

Låt säga att man promenerar 15 till 30 minuter från Lidingö centrum, vilket är en vanlig väntetid på Ropsten kvällstid nås en stor del av Lidingö. Alternativet är att vänta på Ropsten tills bussen kommer.

Om vi mäter med hjälp av hitta.se:s verktyg, mät avstånd, kan hela Lidingö nås med cykel på kortare tid än 30 minuter från Lidingö centrum. Detta enkla exempel visar att tunnelbanan är ett bra alternativ.

Sedan är det naturligtvis mycket beklagligt att det gjorts investeringar för Lidingöbanan och depåer som troligen aldrig kommer användas. Det är ett resursslöseri av kosmiskt mått som bör granskas av slöseriombudsmannen oavsett vad som kommer ske.

Att boende utmed Lidingöbanan tycker det vore utmärkt att kunna resa utan byte till T-centralen är en god idé har jag full förståelse för då de blir gynnande på bekostnad av övriga lidingöbor. Dock kommer troligen ingen av dessa personer vare sig få uppleva detta då planerna för Spårväg city nu tycks vara historia.

Vidare kommer samma spårvagnsvänner ej heller få uppleva någon tunnelbana av demografiska skäl. En tunnelbana till Lidingö lär dröja och de som idag har starka synpunkter kommer inte att finnas i livet när en tunnelbana är färdig till Lidingö. Unga idag välkomnar tunnelbanan och tar inte körkort på samma sätt som tidigare genarationer.

Sedan är det lätt för bilpendlare från södra Lidingö att tycka att tunnelbana till Lidingö inte passar in. Många tar bilen och överväger inte ens att resa med kollektivtrafik.

Håkan Sandberg 2016-03-24 22:39

INTE Tunnelbana

Henrik Åkermark 2016-03-24 19:34

Verkar som de s.k. förhandlingarna har kört fast innan de ens har börjat. Men det är inte heller helt ovanligt att man kan hamna i den här typen av låst läge om den ena parten i en förhandling känner sin egen styrka och inser att den andra parten är underlägsen och saknar tillräcklig förhandlingskraft. Vi vet att motparten till Lidingö företräds av mycket kompetenta förhandlare. Med all respekt för Lidingös företrädare verkar det ändå som de flesta av oss vågar drista oss till bedömningen att det kanske skulle vara skäl med en förstärkning.
Eller för att inte linda in det utan att tala klartext, om Lidingö har förväntningar att gå vinnande ur förhandlingarna behöver vi avsevärda förstärkningar i laget.
Glad Påsk

Donald Sumpter 2016-03-24 18:26

INTE tunnelbana till Lidingö!

Karin Wallgren 2016-03-24 18:11

INTE tunnelbana till Lidingö! Hur många gånger ska detta behöva upprepas?!

Maria Nisses Sörman 2016-03-24 17:29

Vi behöver ingen tunnelbana till Lidingö centrum.
Red ut Spårvög City!!!
Bygg tunnelbana där det behövs bättre.
Kom igång och gör något åt den gamla rostiga Lidingöbron.

Carina Eriksson 2016-03-24 16:47

INTE tunnelbana till Lidingö!!!
Vi som bor på ön måste ju få rösta om saken!!

Johan Fager 2016-03-24 16:31

INTE tunnelbana till Lidingö! Det skulle ändra dynamiken och förstöra den unika med vår fina ö.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google