Väder Lidingö

Lidingö söndag 3 december 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

"Det som saknas i Lidingö Centrum är mötesplatser"

fredag 21 augusti 2015 10:18

Lidingö Centrum ägs av fastighetsutvecklingsföretaget Vencom i samarbete med den brittiska fastighetsfonden Rockspring. Tidigare ägaren Vasakronan sålde Centrum, som omfattar totalt 27 000 kvadratmeter handel, kontor och bostäder, i juli 2013. Lidingösidan har träffat Vencoms styrelseordförande och grundare Johan A. Gustafsson för att fråga om planerna för Centrum.

Johan A. Gustafsson, Vencoms styrelseordförande och grundare, på Vasatorget i Lidingö Centrum.Johan A. Gustafsson, Vencoms styrelseordförande och grundare, på Vasatorget i Lidingö Centrum.
- Jag upplever att det finns ett starkt samförstånd om att Centrum behöver utvecklas. Det finns även en gemensam förhållningslinje i politiken. Tittar man på vad Lidingö Centrum idag kan erbjuda av butiker och service så är det väldigt begränsat om man jämför andra kommuner, säger Johan A. Gustafsson.

Handelns flöden kan delas upp i dagligvaruhandel och sällanköpshandel. Dagligvaruhandeln är matvaruaffärer som Coop och ICA. Även Systembolaget räknas in i denna grupp. På Lidingö finns nu en balans mellan tillgång och efterfrågan när det gäller denna grupp, i och med att Kvantum och Willys etablerade sig. Därmed behöver lidingöborna inte åka till andra kommuner för att ha ett brett utbud av just dagligvaror.

- Går man däremot till sällanköpshandeln, alltså kläder, fritid, byggvaror, elektronik, hushållsmaskiner mm, så ligger lidingöbornas årliga konsumtion här på omkring 1,4 miljarder kronor. Men, ungefär tvåtredjedelar av dessa 1,4 miljarder, alltså omkring 900 miljoner kronor, konsumerar lidingöborna i andra kommuner. Det är väldigt mycket, ja det är mest i hela stockholmsområdet. Vi måste arbeta på att minska detta årliga utflöde genom att bygga fler butiker på Lidingö och i Centrum så konsumtionen kan ske på närmare håll, säger Johan A. Gustafsson.

Varför har det blivit så här på just Lidingö?
- Man har väl varit restriktiv när det gällt att bygga ut handeln. Kanske har fastighetsägarna inte varit intresserade, även om det under senare år funnits en dialog mellan staden och AP Fastigheter/Vasakronan. Men jag tror inte man vill ha en ren volymhandel och inte heller köpcentra som Täby, som är störst i Sverige.

- Om man skulle räkna ut hur många timmar som lidingöborna tillbringar med att ta sig fram och tillbaka till andra kommuner för att göra sina inköp, eftersom de inte hittar varorna på ön, ja då skulle siffran bli mycket hög. Ökade bensinkostnader, miljöpåverkan, inte alltid så meningsfulla timmar i bilen eller på bussen. Istället skulle säkert många hellre tillbringa den tiden med familjen.

En annan sak väsentlig sak som Johan A. Gustafsson pekar på är att utbudet av mötesplatser i centrum är mycket begränsat. Det finns för få caféer, restauranger och andra möjligheter att kunna träffas. Biblioteket är öppet till 20 på vardagar mellan september och maj, men i övrigt finns inga platser där man bara kan vara.

Har ni planer på att bygga någon form av kulturhus?
- Vi talar med staden om detta. Kanske kan det knytas till biblioteket, för Centrums utvidgning kommer att ske i riktning mot polishuset. Flera bra intressenter vill etablera sig här. Det är alltså väldigt viktigt med tillgängliga mötesplatser även under vintern, för att ett centrum inte ska bli en död plats.

Vencom arrenderar marken framför Coop och Systembolaget från kommunen. Det finns tankar att bygga bostäder och affärslokaler på parkeringsytan och låta bilarna enbart parkera under jord. Hur ser planerna ut här?
- All planering befinner sig fortfarande i ett tidigt skede. Men parkeringssituationen är ansträngd redan idag och antalet platser får inte minska utan måste öka när det kommer fler butiker. Det är också viktigt att man behåller den småstadskaraktär som Centrum har idag. Husens höjd t.ex. är lagom så en ny huskropp kommer att ha samma höjd. Hur parkeringen ska fungera under byggnadstiden blir problematisk för det är viktigt att kunderna kan komma till Centrum även med bil. Överhuvudtaget måste en parkering ses som ett smörjmedel för handlarna, den får inte bli någon slags pendlarparkering.

Hur mycket ny handelsyta planerar ni för?
- Vi har redan nu en kö av intressenter till de blivande butikerna och det finns befintliga butiker som vill ha större ytor. Dagens handelsytor är cirka 12 000 kvadratmeter och den ytan bör fördubblas, bl.a. för att minska behovet för lidingöborna att åka till andra kommuner och handla. Vi hoppas att redan år 2018 kunna minska det utflödet med 300 miljoner kronor. Vi står inför en stor utmaning att få plats med alla som vill vara här.

Finns det inga moln på himlen?
- Nej, det har visserligen känts osäkerhet när debatten böljat fram och tillbaks. Bostadsfrågan har tidigare varit ett litet frågetecken, men med de beslut som är tagna så finns en tydlig plan hur det ska drivas framåt. När det gäller att utvidga de kommersiella ytorna inser nog alla att det finns en brist, så här verkar det finnas enighet. Byggnadshöjden i Lidingö Centrum är bra och kommer inte att ändras. Det är ett trivsamt centrum, och en utbyggnad kan utformas med samma tema. Det betyder ju inte att alla byggnader behöver se likadana ut. Men de ska passa in i ett småstadsliknande koncept.

Lite bakgrund:
Konsumtionen inom dagligvaruhandeln på hela Lidingö är cirka 1,3 miljarder kronor per år. I Centrum (från Torsvik utmed Stockholmsvägen och ner till Lejonvägen) är summan 400 miljoner kronor.

Tre kommuner med stora inflöden när det gäller sällanköpsvaror är Täby (1,8 miljarder), Järfälla (3,0 miljarder) och Huddinge (4,9 miljarder).

Stadshusparkeringen ägs av staden och även på den planerar man bygga bostäder, affärslokaler och underjordiska garage.

Dela "Det som saknas i Lidingö Centrum är mötesplatser"

Kommentarer

Birgitta Olsen 2015-08-22 07:09

Det som saknas i centrum är en parkeringsplats där bilarna får plats mellan två SYNLIGA streck. Om man breddar dagens osynliga platser med 30 cm så skulle SUV-arna inte ta upp tre platser samt dörrskadorna kanske minskar. Gäller båda parkeringarna.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google