Väder Lidingö

Lidingö måndag 15 april 2024 v. 16

Senaste kommentaren - Se fler

Detaljplan för Kolkajen

måndag 9 maj 2016 22:07

MITT EMOT LIDINGÖ. Etappen "Kolkajen" i Norra Djurgårdsstaden blir under de kommande tio åren en byggarbetsplats mitt emot Lidingö. 1400 bostäder, 2 förskolor, 3000 kvm kommersiella ytor, parker, torg, kajer och en vattenarena byggs där den gamla kollossningskajen låg vid Husarviken. Nu hålls samråd.

Detta är en vision av hur etapp Kolkajen kan se ut. Husarviken längst ned. Intressant för lidingöbor är väl att se hur Ropsten gestaltas i denna vision, gjord av Adept & Madaworks. Mellan Lidingöbron och den kommande Lilla Lidingöbron reser sig ett höghus.Detta är en vision av hur etapp Kolkajen kan se ut. Husarviken längst ned. Intressant för lidingöbor är väl att se hur Ropsten gestaltas i denna vision, gjord av Adept & Madaworks. Mellan Lidingöbron och den kommande Lilla Lidingöbron reser sig ett höghus.

Samrådsmöte i form av öppet hus kommer att hållas den 26 maj och samråd pågår under perioden 12 maj till den 23 juni 2016, se länk.

Markeringen på kartan nedan är placerad vid Husarvikens mynning.

Dela Detaljplan för Kolkajen

Kommentarer

Anders Ulfvarson 2016-05-11 10:28

Det är viktigt att Lidingöbor börjar bry sig om stadsbyggnad. Stockholm växer så det knakar. Under tillväxten bebyggs områden, som hittills betraktats som lågvärdiga och har kunnat användas som relativt billiga infartsparkeringar. ”Vårt” Ropsten, som redan förändrats, är exempel. Infartsparkeringen försvinner troligen helt och ersätts av stora hus, många upp emot 70 meter höga. T-banan vid Ropsten, som hittills varit ändstation, får extrem trängsel när Norra Djurgårdsstadens människor ska samsas med Lidingöbor på väg till och från Stor-Stockholm. När Spårväg City kan sammankopplas med Lidingöbanan är fortfarande oklart. Som bussterminal har Ropsten inte hittills varit särskilt attraktiv och det är uppenbart att det blir värre på alla sätt när Stockholm högexploaterar området. Kort sagt: Ropsten blir inte som förr. Det blir mycket obekvämt att komma till och från Lidingö via ett Ropsten, som av Stockholm – som äger marken - ovilligt anpassas till våra gamla vanor att byta till tunnelbana i Ropsten.
Vad kan vi göra åt saken?
Vi får nog ”se om vårt hus” själva och använda marken på vår sida av bron. Vi ska fråga oss, vad behöver vi? Behöver vi inte hitta goda lösningar för kommunikationer med såväl kollektivtrafik som med privata fordon?
Sverigeförhandlingen har kommit med ett ”enastående” erbjudande i form av ett tyvärr otydligt förhandlingsbud, nämligen att Lidingö får hjälp att finansiera T-bana till Lidingö Centrum om staden bidrar till bostadsförsörjningen i Stor-Stockholm. Men många frågor återstår. Är det attraktivt att ha ändstation i tunnelbanesystemet tillgängligt för lidingöbor? Att alltid få sittplats vid påstigning? Hur ska kommunikationerna mellan södra ön och Lidingö centrum ske?
På måndag kväll 16 maj har Liberalerna bjudit in till Lidingö Museum för ett öppet seminarium i frågan. Vi ser fram mot fortsatt livlig diskussion.
Anders Ulfvarson (L)
http://www.lidingosidan.se/evenemang/lidingo-museum-liberal-traffpunkt/

Karin Wallgren 2016-05-10 12:48

Detta är alltså straffet för att vi råkar på en ö. Kan inte Lidingö göra som de på andra sidan och bygga ut i Lilla Värtan: landvinningen kunde ersätta den mark som Lidingöborna förlorar vid Ropsten. Men låt Lidingöbanan gå i sin nuvarande sträckning och inte via centrum. Börja bygg tågbron nu.

Anders Odéen 2016-05-10 08:20

På andra sidan bron planeras, utvecklas och anpassas för framtiden. På denna sidan bron snackas det, har snackats och kommer det att snackas. När andra åstadkommer action så sitter Lidingös ansvariga kvar vid mötesborden och snackar... Fyra kommunalråd med alldeles för höga löner med tanke på vad ni åstadkommer. Ni borde skämmas. Allihop. Och Akvatiska som ni stöttade under flera år och fick en enskild entreprenör att satsa miljoner i planering och anpassning till era synpunkter och önskemål. Vad händer? Jo feghetens skamliga ansikte fick er att plötsligt säga nej. Andra förslag till utbyggnad av bostäder, simhallar, mötesplatser och kulturlokaler läggs på is. Hur har ni exempelvis tänkt ut vad de gigantiska spårvagnsgaragen ska användas till? Några spårvagnar lär knappast fylla lokalerna. Sätt fart och presentera idéer kring simhall, andra lämpliga sportaktiviteter, mässhallar, eller varför inte Akvatiska! Vad skall hända med Lidingö? Vi vet vad som händer på andra sidan bron men inte här. Var finns idéerna, kraften och besluten? Jag räknar inte med något bra svar...

Anders Jensson 2016-05-09 22:58

Det ser ju jättefint ut. Men det innebär ju också ett bevis för det vi redan annat. Dvs att Ropsten inte kommer att kunna vara det trafiknav för oss Lidingöbor som det har varit. Stockholms stad kommer som väntat att använda sin mark på bästa sätt för sina invånare. Inget att säga om det.
Vi får helt enkelt använda vår egen mark för våra behov.
Alltså hög tid att se över hur Lidingö Centrum kan bli ett fungerande trafiknav för oss Lidingöbor med bussar, Lidingöbanan, infartsparkerering (och kanske T-bana?) Innan Ropsten har spelat ut sin roll.
Inga lätta beslut för våra folkvalda när så många är emot alla former av förändringar. Avundas dem inte den press de har på sig, men hoppas och tror att de kommer att fatta kloka och långsiktiga beslut.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google