Väder Lidingö

Lidingö torsdag 30 november 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Detaljplanen för Agatorget vid Dalénum ställs ut

måndag 4 mars 2013 00:10

Agatorget. Här, på den öppna ytan mellan Dalénumbyggnaden och Lidingöbanans spår, kommer två parkeringshus att byggas om detaljplanen godkänns.

Agatorget. Här, på den öppna ytan mellan Dalénumbyggnaden och Lidingöbanans spår, kommer två parkeringshus att byggas om detaljplanen godkänns.

Planeringen för området intill den nya spårvagnsdepån på Lidingö vid AGA pågår och under en månad ställs nu detalplaneförslaget för Agatorget ut i Lidingös stadshus, bibliotek och på stadens hemsida. Mest intressant är de två parkeringshus som planeras med sammanlagt 327 platser. I planen finns även gång- och cykelpassager under både Lidingöbanans spår och Södra Kungsvägen.

Mellan den 4 mars och 2 april kan man närmare studera hur den nya planen är tänkt och onsdag den 20 mars ordnas även ett öppet hus i stadshuset för dem som vill ställa frågor kring planen.

Från början var tanken att anlägga två parkeringar i ytläge på området men nu är planen istället att bygga två parkeringshus, det ena i fyra plan, det andra i två plan. Huset med fyra plan kommer delvis att ligga under marknivån.

Parkeringshusen placeras på det öppna området som idag finns mellan Lidingöbanans spår och Dalénumbyggnaden och är tänkta att täcka parkeringsbehoven för arbetsplatserna inom Dalénumområdet. De är alltså inte fråga om någon form av infartsparkering för lidingöbor som ska åka spårvagn eller ta båten från Larsbergsbryggan.

Ambitionen är att parkeringshusen ska få fasader med en blandning av heltäckande och genomsiktliga partier, t.ex. cortenplåt och armeringsjärn, som ger en bra möjlighet för klätterväxter att delvis klä in byggnaderna. “Samtidigt kan p-husen komma att upplevas som stora kala mörka väggar” skriver miljö- och stadsbyggnadskontoret i förslagsskrivelsen.

Den nya passagen under såväl Södra Kungsvägen som Lidingöbanans spår syns i förgrunden. De två föreslagna parkeringshusen ligger på själva Agatorget. Illustration: HMXW Arkitekter

Den nya passagen under såväl Södra Kungsvägen som Lidingöbanans spår syns i förgrunden. De två föreslagna parkeringshusen ligger på själva Agatorget. Illustration: HMXW Arkitekter

Skiss från söder, ovanför Dalénumbyggnaden. Illustration: HMXW Arkitekter

Skiss från söder, ovanför Dalénumbyggnaden. Illustration: HMXW Arkitekter

Dela Detaljplanen för Agatorget vid Dalénum ställs ut

Kommentarer

Tore Kullgren 2013-03-05 13:21

Beklagligt att kommunen vill slösa bort marken precis vid stationen på låga, monofunktionella garage, som inte bidrar till gatulivet.

Bygg klimatskyddade garage omgivna av kommersiella lokaler, som vid Larsbergs torg, och bygg högt, åtminstone fem våningar.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google