Väder Lidingö

Lidingö söndag 14 juli 2024 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Flisning av trädgårdsavfall kvar på Södergarn

måndag 24 mars 2014 01:00

Flisat trädgårdsavfall lastas i Södergarn på SÖRAB:s bil för transport till Knivsta värmeverk.

Flisat trädgårdsavfall lastas i Södergarn på SÖRAB:s bil för transport till Knivsta värmeverk.

När det blev klart att SÖRAB fick flytta sin återvinningscentral (ÅVC) till Stockbydepån, samtidigt som Södergarnsanläggningen skulle läggas ned, protesterade många, bl.a. Centerpartiet. Eftersom det inte blev tillåtet att flisa trädgårdsavfall i Stockby skulle alla på ön behöva transportera sina kvistar och grenar till Hagby utanför Täby. Vid kommunstyrelsens möte den 13 januari fick därför tekniska förvaltningen i uppdrag att tillsammans med SÖRAB utreda om trädgårdsavfallet även i fortsättningen kunde bearbetas vid Södergarnsanläggningen. Nu är tekniska förvaltningens svar klart: Hanteringen fungerar idag på ett väldigt bra sätt och det finns inga anledningar att ändra på detta.

På onsdag den 26 mars behandlar tekniska nämnden den utredning som förvaltningen gjort. Slutsatsen är klar: Södergarn ska vara kvar. Både förvaltningen och SÖRAB anser att det bästa ur kundserviceperspektiv, transportekonomi och miljösynpunkt är att behålla Södergarn för öns företag. Lidingös invånare får dessutom även välja var de vill lämna sitt trädgårdsavfall, på Södergarn eller i den nya returparken i Stockby, som ÅVC:n kommer att kallas.

Idag kan både privatpersoner och företag lämna ris och grenar vid Södergarn. Allt flisas på plats och transporteras till Knivsta värmeverk. På Södergarn kan man även lämna kompostmaterial (löv, gräs, jord, klenare grenar). Detta transporteras till Hagby för att behandlas och bli olika jordkvaliteter som säljs på Hagby och även på Södergarn.

Det kommer alltså inte finnas plats i den nya ÅVC:n att ta hand om ris och grenar och man får heller inte flisa avfallet på plats, p.g.a. för hög ljudnivå. Alternativet är alltså att alla måste köra till Hagby. Men därmed finns också en ökad risk för dumpning i naturen om det blir svårare att få lämna sitt trädgårdsavfall.

Istället för att finna en ny lokalisering för att ta hand om trädgårdsavfallet föreslår tekniska förvaltningen helt enkelt att den får fortsätta på Södergarn, som tidigare. Det som i så fall behövs är ett markupplåtelseavtal mellan SÖRAB och staden som beskriver verksamhetens omfattning och vilken yta SÖRAB förfogar över.

Tekniska nämnden fattar beslut på onsdag. Det verkar inte finnas något direkt motstånd mot att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Dela Flisning av trädgårdsavfall kvar på Södergarn

Kommentarer

Göran Tegnér, v ordf i Tekn.Nämnden 2014-03-26 08:27

Till Patrik!

Först gjorde centerpartiet mig uppmätksammad på denna goda idé.
Ära den som äras bör!

Därrefter tog jag reda på fakta och gjorde en egen miljökalkyl, bl.a. med ledning av uppgifter från Sörab. Den kalkylen visade entydigt att fördelen med att bibehålla Södergarn är glasklar och övertygande.

Efter detta tog jag initiativ till ett beslut i Tekniska Nämnden om att TeN och Sörab borde utreda alternativet att bibehålla Södergarn för flisning och för lämning av kompostmaterial. En enig Tekn.Nämnd tog beslutet om att utreda detta. Och nu på torsdag är det dags att ta det definitiva beslutet.

Patrik A Edgren 2014-03-24 19:02

Bor i Rudboda och är tacksam att slippa åka till Hagby med kvistar och grenar. Ett tack till de som ligger bakom detta kloka beslut. Bra jobbat!

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google