Väder Lidingö

Lidingö söndag 23 juni 2024 v. 25

Senaste kommentaren - Se fler

Första brobeslutet tas tidigast i sommar

måndag 27 januari 2014 00:01

Tidigast i sommar kan beslut tas om var den nya spårvägsbron för Lidingöbanan ska landa på Lidingö och i Ropsten. Då kommer man även att ha bestämt hur hög bron ska vara. Enligt tidigare beslut ska bron stå klar år 2020 och då ersätta Gamla Lidingöbron, som invigdes 1925. Det säger konsulten Britt-Marie Jacobsson, som är Lidingö stads projektledare för “Ny bro 2020”, till Lidingösidan.

Sedan november 2013 har ingenjörsföretaget Atkins, som är rådgivare inom trafik och samhällsutveckling, arbetat med en utredning om den nya bron. Sedan tidigare har Lidingö stad upphandlat konsultföretaget Tyréns för att ta fram miljökonsekvensbeskrivningarna.

Dessa företag utreder nu alternativa lägen och höjder för bron för att komma fram till ett förslag. I arbetet ingår också att ta fram en första kravlista som tar upp frågor om hur många trafikanter bron ska dimensioneras för, om tillgängligheten för äldre och rörelsehindrade, gestaltningen, drift och underhåll, trygghet osv.

Själva läget för bron påverkas av hur anslutningen ska ske för både spår, gång- och cykelvägar på Lidingö och i Stockholm. Höjden på bron påverkas av vad man prioriterar mest – kraven från trafikanterna eller kraven från sjöfarten under bron. Och så länge inte dessa frågor fått sina definitiva svar kan man inte ens ta fram en skiss på hur bron kan komma att se ut.

Tidplanen för den kommande detaljplanen ser ut så här:
Samråd: Senast sista kvartalet 2014
Granskning: Senast första kvartalet 2015
Antagande: Senast andra kvartalet 2015

Några av tidigare artiklar år 2013 på Lidingösidan om Gamla Lidingöbron:
5 november 2013.
30 oktober 2013.
25 oktober 2013. Annan dragning
18 augusti 2013.
18 juni 2013.
10 juni 2013.
30 maj 2013.
7 april 2013. Annan dragning

Dela Första brobeslutet tas tidigast i sommar

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google