Väder Lidingö

Lidingö fredag 29 september 2023 v. 39

Senaste kommentaren - Se fler

Framtidens "Bytespunkt Ropsten" förenklar för lidingöborna

fredag 13 juli 2012 00:01

Så här kan sammanbindningen mellan Lidingöbanan och tunnelbanan/bussarna se ut i framtiden. Detta är alternativ nr 2 med 13 bussuppställningsplatser. De blå fälten är cykel- och gångbanor. Illustration: Tyréns

Så här kan sammanbindningen mellan Lidingöbanan och tunnelbanan/bussarna se ut i framtiden. Detta är alternativ nr 2 med 13 bussuppställningsplatser. De blå fälten är cykel- och gångbanor. Illustration: Tyréns

Ropsten kommer även i framtiden vara den stora knutpunkten för trafiken till och från Lidingö. Ett förslag från konsultföretaget Tyréns visar hur samordningen mellan spårvägs-, tunnelbane-, buss-, cykel- och båttrafik kan lösas liksom för gående och biltrafik.

Tre ingenjörer från olika konsultföretag fick i uppdrag att ta fram förslag till trafikstruktur för Ropsten. Sten Sedin, trafikplanerare från Tyréns, utsågs till vinnare genom ett förslag som bl.a. innebär att spårväg, tunnelbana och buss samsas i ett kvarter.

Målet med uppdraget, som kom från Stockholms stad och SL, var att nå en säker trafikstruktur med möjlighet till effektiva byten mellan olika sätt att resa, kombinerat med god stadsmiljö och plats för service, kontor och nya bostäder. Sten Sedins vinnande bidrag innehöll flera fördelaktiga lösningar, bl.a. en integrering mellan spårväg, tunnelbana och buss i ett och samma kvarter – vilket leder till säkra och enkla byten.

Genom att låta spårvägen (Spårväg City/Lidingöbanan) gå under marken vid Ropsten kan man även att bygga bort en plankorsning mellan bilväg och spårväg.

– I dagsläget är bussterminalen undermålig, för trång och saknar komfort. Samtidigt finns en del problem med att man tvingas korsa väg när man byter sätt att resa. Jag tror att det var jätteviktigt att kunna planera för en planfri korsning, säger Sten Sedin i ett pressmeddelande.

Eftersom alla kollektiva färdmedel samlas på samma yta blir det också möjligt att planera för bostadsbebyggelse där Fortums stora värmepumpanläggningen ligger. Bostäderna kan då byggas i ett senare skede av projektet, vilket innebär en besparing på totalt 800 miljoner kronor jämfört med om man tvingas riva värmepumpanläggningen i förtid.

Sten Sedins vinnande skiss för Ropsten har efter tävlingen utvecklats ytterligare i två alternativa utformningar. I båda har spåret och stationsplattformen för spårvägen vridits något vilket innebär att man öppnar för en framtida möjlig förgrening av linjen mot Erik Dahlbergsgatan, huvudgatan i den kommande exploateringen av Husarviken i Norra Djurgårdsstaden. I så fall innebär det att spårvägens förgrening kan byggas upp ovan jord och löpa parallellt med biltrafiken på Erik Dahlbergsgatan.

En avgörande skillnad mellan de två förslagen är utformningen av terminalen där kollektivtrafiken samlas. I det första alternativet finns 12 bussfickor och en sammanhållen rad av ytor för service och kommersiella butiker. En fördel med det alternativet är att busstrafiken får kortare resväg in och ut från stationen.

I det andra alternativet finns 13 bussfickor, större ytor och bättre anslutningar för fotgängare. Förslaget innebär också att ytorna för service och kommersiella butiker delas upp i block inne i terminalen. Dessutom skapas en stor entré till Bytespunkt Ropsten från Erik Dahlbergsgatan.

Under hösten får vi se fortsättningen på arbetet med Bytespunkt Ropsten.

Alternativ 1, med 12 bussuppställningsplatser. Uppe till höger finns en fyrvägskorsning där den för lidingöborna idag trafikstörande rondellen ligger. Illustration: Tyréns

Alternativ 1, med 12 bussuppställningsplatser. Uppe till höger finns en fyrvägskorsning där den för lidingöborna idag trafikstörande rondellen ligger. Illustration: Tyréns

Det vinnande förslaget, av Sten Sedin. Illustration: Tyréns

Det vinnande förslaget, av Sten Sedin. Illustration: Tyréns

Dela Framtidens "Bytespunkt Ropsten" förenklar för lidingöborna

Kommentarer

Mikael, Käppala 2012-07-16 19:40

Jag förstår inte all uppståndelse kring att det blir färre P-platser i Ropsten. Det naturliga färdsättet dit bör väl vara kollektivtrafik eller cykel?

Göran Tegnér, V ordf i Tekniska Nämnden (FP) 2012-07-14 15:34

Det bästa sättet att utvärdera vilken utformning av bytespunkten som är bäst är att analysera vilket alternativ som ger den lägsta summan av resenärernas gångtidskostnad (baserad på antalet förflyttningar mellan buss, tunnelbana, spårväg och bil- och cykelparkering) och bussoperatörernas driftkostnader i terminalen (baserat på med antalet vagnkilometer i terminalen).

Tore Kullgren 2012-07-13 16:08

Det vinnande förslaget kan erbjuda ett tryggare och mer levande stationsområde än idag.

Som tidigare nämnts på Lidingösidan, behöver parkeringsfrågan lösas. Ett garage i bergrum under Hjorthagen skulle ge trygga, väderskyddade parkeringsplatser, utan att värdefull mark förbrukas. Det kostar, men man får hoppas att Lidingös bilister vill vara med att betala för ett nytt Ropsten med brett butiksutbud, där man kan gå torrskodd från t-banan till en bil i rumstemperatur.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google