Väder Lidingö

Lidingö måndag 15 april 2024 v. 16

Senaste kommentaren - Se fler

Fullt hus när spårtrafik till Lidingö diskuterades

torsdag 17 mars 2016 06:24

MÅNGA FRÅGOR STÄLLDES. Cirka 200 intresserade lidingöbor kom till tisdagens öppna möte i stadshuset, om stadsutveckling. Ämnet för kvällen var Sverigeförhandlingen och förslaget som Lidingö stad fått om en utvidgad spårbunden trafik till ön, i utbyte mot 5900 bostäder fram till år 2035, plus investeringspengar. Inbjudna var Hans Rode från regeringskansliet, politiker och tjänstemän från staden. Under en och en halv timme fick åhörarna veta vad Sverigeförhandlingens inriktning är, plus höra ett antal inlägg från publiken som politikerna säkert tar med sig till den riktiga förhandlingen.

Sverigeförhandlingens Hans Rode, Amelie Tarschys (L), Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) och stadsdirektör Anna Hadenius.Sverigeförhandlingens Hans Rode, Amelie Tarschys (L), Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) och stadsdirektör Anna Hadenius.
Hans Rode, som även var med på företagarfrukosten i fredags, (se Lidingösidan 12 mars) lämnade ungefär samma information under tisdagskvällen. Huvudinriktningen är att hitta trafiklösningar som genererar mycket bostäder. "Vårt uppdrag är att titta på var vi får mest bostäder för pengarna. Vi valde ut fem-sex förslag som var mer intressanta, därav är Lidingö ett. Vi vill ha en tät, resurseffektiv bebyggelse som ska försörjas med spårtrafik. Max antal bostäder per miljard i investering, det är viktigast".

Sverigeförhandlingen och Lidingö stad träffas den 24 mars för att gå igenom det material som kommit fram, bl.a. från landstinget vad gäller Lidingöbanans fortsättning som Spårväg City, förslaget om tunnelbana till ön, liksom hur man ligger till i tid och kostnader. De kalkyler för projektet man ska arbeta efter ska vara sannolika till 85 procent, sa Hans Rode.

Om man genom en offentlig investering bygger ut spårtrafiken, så uppstår en värdeökning på de bostäder som också byggs. Staten vill ha en del av detta, så att inte kommunerna får allt. Även byggherrarna är beredda att avstå från en del av fastigheternas värdehöjning eftersom höjningen kommer av den offentliga investeringen.

Fullsatt i stadshuset.Fullsatt i stadshuset.

Den första frågan från publiken vände på den tidigare frågeställningen. Frågaren ansåg att detta med husens värdeökning, när man gör en spårutbyggnad lät väldigt stolligt, eftersom hans upplevelse är att många lidingöbor inte vill ha en tätare bebyggelse. Ska man öka byggande p.g.a. en spårinvestering till Lidingö centrum, så kan det fungera i andra områden i landet, men för den som har 20 minuter till Stockholms centrum med cykel, blir all busstrafik till öns centrum bara ett problem. Folk har ju flyttat till Lidingö för att slippa att det ser ut som i Solna, Nacka och Täby där man byggt sönder hela kommunen. Om vi skulle börja bygga sönder vår kommun så är det värdesänkande istället. Så frågan är istället hur mycket ni ska betala Lidingö för att få bygga.

Nästa frågare var inne på samma tema. "Nu handlar det hela enbart om bostadsbyggande, infrastrukturbyggandet kommer i andra hand. Jag ser det hela som ett gigantiskt utpressningsförsök från statens sida. Varför ska kommuner vara med och finansiera något som ankommer på staten?"

"Det här är ingen Lidingöfråga", sa ytterligare en person i publiken. "Lidingö ligger i en oerhört expansiv region och väldigt nära Stockholms innerstad. Vi måste vara med på det här tåget. Vill man ha ett Lidingö som det är idag, flytta i så fall till Rimbo, där är det jättelugnt och skönt. Jag tycker att ni politiska partier måste vara mycket tydligare. Jag vill inte höra från er att ´vi tittar på frågan, att vi ser problemet osv´. Vad vill ni? Jag saknar ett tydligt ställningstagande från er sida. Det måste vara tydligare - vill man ha en sovstad eller vara en del av regionen och vara en härlig småstad? Jag väljer det senare."

Några i publiken kom in på att de flesta i salen var äldre och gråhåriga. "Vad gör ni för att bjuda in dem som har lite mer hår än de flesta, och alltså är yngre, som ska leva i den ökade bebyggelsen?" Och Företagarnas representant Katarina Palmstierna stämde in. "Vad som saknas i debatten är att lyssna på dem som är mitt i arbetslivet. Jag är mån om att Lidingö utvecklas framåt men hur ska vi få med den stora gruppen i aktiv ålder i denna diskussion?"

Jan Ågren från Hembygdsföreningen sa att "vi vill inte stoppa utvecklingen. Men vi måste tänka på konsekvenser, skolor, vägar, äldreboenden. Vi måste tänka på att 65 000 personer ska över samma bro. Vi måste tänka efter."

Noah Boivie.Noah Boivie.

Noah Boivie, som går sista året på gymnasiet i Hersby, var inbjuden att just representera "dem med mera hår". Även om det är en stor fördel att ha tunnelbana så tar det idag bara 20 minuter för mig till Stureplan, sa han. "I framtiden kommer jag inte ta bil till Stockholms city utan kan istället gå till tunnelbanan". Hersby har på Facebook genomfört en undersökning bland gymnasieeleverna om de vill ha tunnelbana till ön. 180 elever har svarat och cirka 65 procent vill ha kvar tunnelbanan i Ropsten. Man kanske är rädd för förändringar, är en förklaring.

Och så blev det handuppräckning i lokalen. Tunnelbana, ja eller nej? Resultatet blev cirka 50/50.

Lidingös kommunstyrelseordförande, Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M), sa att det var viktigt att vi är med i Sverigeförhandlingen och bjuder upp till dans. Och att vi får ett bra underlag och får reda på vad detta kan innebära för Lidingö. Viktigt att vi inte bara säger nej, för då vet vi inte vad man skulle kunnat få. Just den här transparenta diskussionen är viktig. Det hela är en otroligt komplex fråga. Vi vill från majoriteten titta på spåralternativen så vi kan välja vad som är bra för Lidingö.

På frågan hur man ska nå flera lidingöbor blev svaret att "vi måste skaffa fler arenor, kanske inte nödvändigtvis mötas i några stora grupper.". Oppositionsrådet Amelie Tarschys (L) sa att "vi måste naturligtvis lyssna på både unga, medelålders och äldre" och frågade "hur ska vi vara en del av en arbetsmarknadsregion som faktiskt fungera, hur ska vi få personal till äldreomsorg, skolor, förskolor. Med stigande fastighetspriser får många svårt att skaffa bostäder. Lidingö är inte en förort, Lidingö är en efterort".

Nästa öppna möte om stadsbyggnadsfrågor äger rum den 3 maj och då handlar det om Högsätraområdet.

Så här många bostäder planeras att byggas på Lidingö enligt det antagna bostadsförsörjningsprogrammet. Illustration: Lidingö stadSå här många bostäder planeras att byggas på Lidingö enligt det antagna bostadsförsörjningsprogrammet. Illustration: Lidingö stad

Dela Fullt hus när spårtrafik till Lidingö diskuterades

Kommentarer

Hans Lefvert och Robert Hellesen 2016-03-22 10:55

För att sammanfatta vad Sverigeförhandlingen innebär för Lidingöborna.

Bostadsutbyggnad planeras i anslutning till redan bebyggda områden på Lidingö som är utvecklingsområden i Lidingö Stads Utvecklingsplan i Dalenum (pågår), Rudboda, Näset, Baggeby/Bodal, Larsberg, Högsätra, Gåshaga och Lidingö Centrum/Torsvik. Utbyggnaden kommer att pågå under ca 20 år, vilket kan innebära 280 till 295 bostäder om året. Lidingös orörda grönområden, som står för öns speciella karaktär, påverkas inte.
Som jämförelse med antagna Riktlinjer för bostadsförsörjning med prognos för kommande 15 år, omfattar detta som mest 256 bostäder per år i samma utvecklingsområden.

För att få perspektiv på hur en T-bana till Lidingö Centrum för övrigt påverkar Lidingö:

• Förbättrad service och kommunikationer för hela Lidingö, särskilt i områden som får fler bostäder (bättre underlag för service och handel) och i Lidingö C.

• Förbättrad och tillgänglig kollektivtrafik med nod i Lidingö C, ger stöd för näringsliv och service för långsiktig överlevnad när Lidingö C ska utökas.

• T-banan i Lidingö C gör livet enklare för många Lidingöbor, kortare restid och mindre trängsel vid arbetsresor. Tryggare för unga och mer tillgängligt för äldre, när Lidingö C ersätter Ropsten.

• Lidingö C blir en naturlig mötesplats, lätt att nå för alla när alla kommunikationer går dit. Ropstens problem med trängselskatter, p-platser och en obekväm väderutsatt bussterminal, som försvinner är det ingen som saknar.

• Förbättrad kollektivtrafik genom bättre tillgänglighet och komfort är en förutsättning för att fler ska välja att åka kollektivt. Lidingös trafikstrategi har som mål 2030 att 80 % av lidingöborna, går, cyklar eller åker kollektivt till arbetet. Detta miljömål kan mötas.

Det är detta som ska bedömas och värderas av Lidingöborna. Inom kort tid kommer mer information om kostnader jämfört med nytta för Lidingöbanan genom Lidingö Centrum och förhoppningsvis även ett snart besked om Spårväg Citys framtida planering, som ska vägas in i slutbedömningen.

Bo Widerström 2016-03-17 21:53

2013 var Anna R Kihlman och Anna Hadenius de drivande med hjälp av bl.a. stora reklamkampanjer och konsultuppdrag för ca 35 mkr förmå lidingöborna att acceptera en stor byggnation i Centrum/Torsvik. Lidingöborna sade klart nej till deras förslag.

På mötet kom nu de två med Sverigeförhandlingens Hans Rode som berättade att han vill att Lidingö skall bygga så mycket bostäder som möjligt så att den delfinansiering av en T-banestation som de erbjuder skall löna sig.

Det finns inte ens inom Moderaterna stöd för en så stor byggnation som Hans Rode kommer att kräva av Lidingö stad. Hans Barje och moderaternas styrelseordförande Ulf Geijer kommer troligen att vara garanter för en balanserad byggpolitik.

Det är märkligt att Anna R Kihlman och Anna Hadenius nu inte ställer krav till staten/Hans Rode att samtal med staten omöjligt kan ske om inte lidingöbornas orimliga trängselskatt, för att få lämna och hämta i Ropsten, tas bort.

Ulrika Levihn 2016-03-17 21:17

Jag är 34 och vill inte ha tunnelbana eller bygga sönder Lidingö (vilket konsekvensen av detta förslag är), och mig veterligen har jag inte en enda Lidingö-kompis som vill detta.
Så att förknippa att trivas med Lidingö som det är med att man måste vara senior är helt fel.
All heder till Hans Rode som i alla fall verkar ärlig med vad det handlar om, jag var inte på mötet dock men utifrån det man läser här. På vår sida bron är vi inte särskilt starka på den fronten, det görs superdyra "utredningar" (=reklambroschyrer) som visar att allt blir bättre med hjälp av de förvrängda mått som används i "utredningen", och på bilderna ser man även att barnen blir lyckliga och kommer leka med drakar. I dagens propaganda-debatt kring Ryssland tänker jag alltid på Lidingö, vi håller ju på med samma sak propagandamässigt.

Däremot förstår jag inte "Viktigt att vi inte bara säger nej, för då vet vi inte vad man skulle kunnat få"?? Vad är det man inte förstår - vi får ett krav att bygga 5900 bostäder, tydligare kan det väl inte bli?
Säg nej som vi borde gjort från början och dra oss ur det här.

Kerstin hagström 2016-03-17 18:51

Lars H Ericsson jag håller fullkomligt med dig. Vet att Kaj skulle göra detsamma. Vårt barnbarn 17 år hårbeprydd har samma åsikt,han blev intervjuad i l-tidning och har ingen påverkan av farfar som lämnade oss 8 jan 2015. Lyssna inte på de gråhåriga!!

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2016-03-17 10:29

Jag ogillar starkt uttryck som "rädsla för förändringar" när människor trivs i sin miljö och vill värna om den.

Vilken rädsla har då de som envist vill exploatera in absurdum? Kan man inte bara respektera att många människor är väldigt nöjda med Lidingö som ön ser ut idag och att det är just det Lidingö vi har idag som gör ön så attraktiv? För att vända på resonemanget att den som vill bo på landet kan flytta till Rimbo. Den som vill bo i betong, motorleder och asfalt har utmärkta möjligheter att hitta sitt Nirvana i t.ex. Solna. Värna valfriheten således!!

Roligt att 65% av vår unga hårbeprydda framtid på Hersby gymnasium är helt nöjda med en tunnelbana som slutar i Ropsten. De begriper uppenbarligen vilka värden vår ö av idag består av. Jag kan tänka mig att röstningsresultatet var lite snopet för somliga gråhåriga "framtidsmän" som tror sig veta vad de unga vill ha!

Nu gavs det ju tyvärr ingen möjlighet att denna gång rösta om spårväg via Lidingö centrum, vilket naturligtvis är helt galet eftersom spårväg också är en lösning. Med en Lidingöbana via Lidingö centrum till Sergels torg utan byte hade nog många unga röstat för det alternativet. För visst är väl 10 spårvagnshållplatser på ön med direktförbindelse med Stockholms city bättre än en enda tunnelbanestation! Slutligen gillar jag inte den bockande inställningen att "nu måste vi be om besked om Spårväg city". Vi ska istället bara tydligt kräva att Spårväg city ska färdigställas enligt gällande löften och utfästelser.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google