Väder Lidingö

Lidingö torsdag 23 maj 2024 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

Gemensam idrottsönskan: Utvidga Vallenområdet

torsdag 19 april 2012 22:13

"Utvidga området för Lidingövallen" skriver fyra idrottsorganisationer på Lidingö. Arkivbild

"Utvidga området för Lidingövallen" skriver fyra idrottsorganisationer på Lidingö. Arkivbild

I en gemensam skrivelse till både kultur- och fritidsnämnden och miljö- och stadsbyggnadsnämnden på Lidingö skriver ordförandena i fyra av öns idrottsorganisationer: Utvidga Lidingövallsområdet så mycket som det någonsin går.

I brevet till de två politiska nämnderna, daterat den 3 april, vill Leif Jonson, Lidingö Tennisklubb, Curt Högberg, IFK Lidingö Friidrott, PG Nilsson, IFK Lidingö Fotboll och Staffan Movin, Lidingöloppet att man utvidgar Lidingövallsområdet.

Behovet är stort för oss och för våra medlemmar att inte begränsa idrottsytan i onödan, skriver de fyra. Utvidga Lidingövallsområdet så mycket som det någonsin går – upp mot Norra Kungsvägen, inkluderande Canadaängen och upp mot kyrkan.

“Lidingövallsområdet är ovärderligt som Lidingös idrottsplats. För barn- och ungdomsidrotten, för skolor, för våra arrangemang och för våra föreningar. Detta förstärks ytterligare av den nya översiktsplanen Lidingö 2030 där det större befolkningsunderlaget ställer ytterligare krav på området”.

– Vi vill att man öppnar upp för möjligheten att diskutera om, och hur, man skulle kunna disponera ytorna utanför dagens Vallen lite mer. Annars är alla sådan möjligheter stängda redan i utgångspunkten, säger Curt Högberg till Lidingösidan. Vi tyckte att det kunde vara av intresse för kommunen att veta att alla vi fyra idrottsaktörer på Vallenområdet är helt ense om att detta är en rimligt steg i ett meningsfullt planeringsarbete för ett framtida Lidingövallsområde.

Dela Gemensam idrottsönskan: Utvidga Vallenområdet

Kommentarer

Tore Kullgren 2012-04-24 18:58

En idé är att samutnyttja ytor med Lidingö Båtklubb, för idrott på sommaren, och båtupplag på vintern.

Patrik Buddgård 2012-04-20 10:46

Mycket bra att ta initiativ för att driva på utvecklingen av Lidingövallen som är en så central del för att Lidingöidrottandet ska fungera och för att ungdomar och barn ska vara aktiva inom idrottens värld.

Samtidigt skulle det vara önskvärt om kommunen tar ett helhetsgrepp om Vallenfrågan! Vad är det som behöver utvecklas (kanslilokaler för tennis, friidrott och fotboll, gymlokaler, 400m-bana, fotbollsplaner)? Och hur löser man detta på bästa sätt samtidigt som man håller ihop Lidingövallen och utvecklar det i samklang med naturmiljöerna runt omkring Kyrkviken. Ett helhetsgrepp är centralt för att få en bra utveckling av Lidingövallen!

Tore Kullgren 2012-04-19 22:48

Marken på Lidingö är värdefull, inte minst kring Lidingövallen, och den måste användas effektivt, så många timmar av dygnet, och dagar av året, som möjligt.

Lidingö Fotbolls förslag om fotbollshus är intressant, och kan ge utrymme till gym, kansli och sportbutik. Se kommentarerna här.

Det finns en grusplan vid Högsätra, och en till planeras vid Dalénum. Man kanske kan möta Lidingö Fotbolls behov genom att höja standarden på dessa två planer, med konstgräs, omklädning och belysning?

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google