Väder Lidingö

Lidingö tisdag 21 mars 2023 v. 12

Senaste kommentaren - Se fler

Handelskammaren vill bygga bostäder i Elfvik

måndag 21 mars 2016 16:19

8000 BOSTÄDER. De senaste 20 åren har 35 000 hektar nya naturreservat inrättats i Stockholms län. Samtidigt har bara drygt 7000 hektar tagits i anspråk för bostäder. För att minska bostadsbristen föreslår Stockholms Handelskammare att vissa naturreservat med ringa skyddsvärd mark bebyggs. Ett av dessa områden är Långängen-Elfvik på Lidingö. Där skulle 8000 bostäder byggas enligt förslaget.

Bland annat här i Elfvik tycker Stockholms Handelskammare att det ska byggas bostäder.Bland annat här i Elfvik tycker Stockholms Handelskammare att det ska byggas bostäder.

- Hela 100 000 bostäder kan byggas i delar av sjutton naturreservat i Stockholm län. Nya bostäder borde vara ett riksintresse i bostadskrisens Stockholm, säger Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert, på Stockholms Handelskammare.

Centerpartiet Lidingös gruppledare Patrik Buddgård gick i taket direkt när han läste om planerna.
- Handelskammaren är helt ute och cyklar när de ger sig på grönområden istället för byggreglerna i strävan efter fler bostäder. För lidingöborna är grönområden med kulturhistoriska miljöer, natur och möjlighet för friluftsliv det som gör Lidingö attraktivt som bostadsort. Jag föreslår att Handelskammaren cyklar ut till Elfvik på riktigt istället, och likt Bellman upplever "den glada bygd så täckt belägen" som deras förslag skulle förstöra, och tänker om.

- Valet står mellan att ge människor tak över huvudet eller att inrätta fler naturreservat. Det är dags att frånta kommuner rätt att inrätta nya naturreservat. Reservat med begränsade naturvärden lägger en död hand över marken och blockerar bostäder, säger Handelskammarens Daniella Waldfogel.

I morgon, den 22 mars, anordnar Handelkammaren en politikerutfrågning med rubriken: Är naturreservat viktigare än bostäder? Ingen politiker från Lidingö finns med som paneldeltagare.

Följande naturreservat kan bebyggas enligt Handelskammarens rapport:
• Norra Djurgårdsstaden, Husarviken. Området kan ge 10 000 nya bostäder.
• Bogesund, Vaxholm. Halva Vaxholm blev naturreservat när det nyligen inrättades. Om delar av reservatet bebyggs kan det ge minst 10 000 nya bostäder.
• Gömmaren, Huddinge. Om endast 200-300 hektar av Gömmarens över 700 hektar stora reservat bebyggs kan det ge 10 000 nya bostäder.
• I Rinkebyskogen, Danderyd, kan det byggas 8 000 nya bostäder.
• Kymlinge, Sundbyberg, har redan en befintlig tunnelbanestation och här kan det byggas minst 4 000 bostäder.
• Sätraskogen, Stockholm, kan ge 5 000 nya bostäder.
• Älvsjöskogen, Stockholm, kan ge 6 000 bostäder.
• Årstaskogen, Stockholm, kan ge 3 000 bostäder.
• Långängen-Elfvik, Lidingö, kan ge 8 000 bostäder.
• Tegelhagsskogen, Sollentuna, kan ge 4 000 bostäder.
• Kyrkhamn, Stockholm, kan ge 2 000 nya bostäder.
• Skarpnäs, Nacka, kan ge 3 000 bostäder.
• Velamsund, Nacka, kan ge 4 000 bostäder.
• Fagersjöskogen, Stockholm, kan ge 500 bostäder.
• Lillsjön, Stockholm, kan ge 1 000 bostäder.
• Norra delarna av Gärdet, Stockholm, kan ge 1 500 bostäder.
• Järvafältet, Stockholm, kan ge 20 000 bostäder.

Dela Handelskammaren vill bygga bostäder i Elfvik

Kommentarer

Inger Hedberg 2016-07-18 00:31

Handelskammaren är ju inte riktigt KLOK!!! Vi åker ändå ut från Upplands Väsby för att komma nära vattnet, naturen och skärgård IFRÅN all bebyggelse och stress. Ska ni förstöra detta också?!?!? LÄGG NER!! Ursvik, (Sundbyberg, växte upp där) samt Barkarby är redan förstörda för att nämna några naturställen i Stockholm. Stäng gränserna och hjälp folk i deras egna länder istället så finns det bostäder, och också jobb i Stockholm i fortsättningen. Usch, jag blir MÖRKRÄDD!!

Birgitta Olsen 2016-04-08 07:40

Förstår inte motståndet. Tycker det är en strålande idé att bygga på Elfvik. Bygg 5000 lägenheten vid Skogshem o Wijk där smälter de mest in i omgivningen o gör ett Lidingö centrum två med båtanslutning till Gåshaga så kan de som vill åka till stan kliva på tåget.

Hans Lefvert 2016-04-02 12:21

Fredrik

Det finns en preliminär skiss över nya centrum på Lidingösidan. Som jag uppfattar det är bebyggelsen anpassad till befintliga hushöjder, så jag förstår inte din kommentar om högre bebyggelse i centrum.

Katarina Palmstierna, Ordförande Företagarna på Lidingö och talesperson för Lidingö Näringsliv 2016-03-31 10:35

Nils-Henrik och Fredrik,

Vi vill ännu en gång klargöra att vi inom Lidingö Näringsliv inte ställer oss bakom Stockholms Handelskammares rapport. att bygga på Elfvik eller Långängen, det har vi tidigare rapporterat, se nedan.
Vi ska också veta att Stockholms Handelskammares rapport endast är ett inslag i debatten.
Det är varje kommuns ansvar att själva bestämma över sitt byggande och inga av våra politiker har en tanke på att bygga på dessa grönområden.

Sverigeförhandlingarna förhandlar om de kommande 20 åren och diskuterar endast tunnelbana till Lidingö Centrum och max 5.900 bostäder genom förtätning i redan bebyggda områden. Kanske kan våra politiker förhandla ner antalet bostäder eftersom "vår busshållplats i Ropsten" försvinner när Stockholms stad kommer att bygga 2000 lägenheter där. Att öka turtätheten på våra bussar till Ropsten kommer därmed att vara en omöjlighet. Stockholms stad jobbar hårt på att flytta Lidingös ”kommunikationsnod” till Lidingö.

Fredrik Adilstam 2016-03-30 22:39

Hans,
Höjden på fastigheterna påverkas vilken yta som tas i anspråk. Visst är det så att vissa områden har högre fastigheter men kring centrum kommer den småskalighet som så många av oss lidingöbor uppskattar gå förlorad med en tätare och högre bebyggelse. Frågan är om en förtätning med 5900 bostäder står i paritet med vinsten för lidingöborna med tunnelbana till centrum. För de flesta lidingöbor som inte bor i centrum kommer byte i centrum eller i Ropsten vara likvärdigt. Vill man underlätta för pendlare från och till Lidingö så bör istället turtätheten ökas på bussar och Lidingöbanan. Detta om något skulle underlätta för Lidingös företagare.

Nils-Henrik Tideberg 2016-03-30 08:39

Ja då fick vi ytterligare ett argument mot tunnelbana till Lidingö centrum. Med Stockholms handelskammares förslag om 8000 lägenheter i Elfvik så ser en säckstation i centrum för 2,9 miljarder inte lika ologisk ut. Nästa station Elfvik. Se upp för betongpolitiker och var försiktig med avståndet mellan landstingspolitiker och lidingöbor.

Katarina Palmstierna, Ordförande Företagarna på Lidingö och talesperson för Lidingö Näringsliv 2016-03-28 19:07

Wiwwi,
Det är många som är oroliga för att tunnelbana till Lidingö kommer att skapa bråk och oro i tunnelbaneuppgången och i Lidingö Centrum - och vill verkligen Lidingö Näringsliv bidra till detta?

Efter att ha satt oss in i frågan och enligt en studie från KTH, som handlar om säkerhet i tunnelbanan, har det framkommit att vi på Lidingö inte behöver känna minsta oro för bus och kriminalitet.

Lite kort så är det avgörande hur tunnelbaneuppgångarna är utformade och vilket område uppgången ligger i, i förhållande till city samt socio-demografiska variabler i området, så som inkomster, privatägda bostäder etc. På Lidingö har vi då inga variabler som är sammankopplade med bråk eller kriminalitet. Dessutom tar kriminella inte tunnelbana de, åker bil eller båt.

Vill du veta mer om denna undersökning och vad som står i den så hör av dig.

Anders Wennberg 2016-03-25 07:59

Sverigeförhandlingarna kräver 5 900 nya bostäder, och det blir väldigt svårt att trycka in i redan tätbebyggda lägenhetsområden. Åtminstone om man någotsånär vill behålla områdenas karaktär. Alltså för att komma upp i så mycket nya lägenheter så kommer man nog tyvärr behöva bygga bort en del orörd skogsmark. Det är nog bara att inse.

Trist att Hans Lefvert och Robert Hellesen exkluderar Dalenum, Rudboda, Näset, Baggeby/Bodal, Larsberg, Högsätra, Gåshaga, Lidingö Centrum och Torsvik från "öns speciella karaktär". Jag gissar att herrarna inte bor i något av dessa områden utan i ett villa område med grön tomt runt huset...

Wiwwi Johannisson 2016-03-24 23:30

Med t-bana till centrum kommer buset lättare till ön. Det är en fördel nu att det är lite "besvärligt"att ta sig över bron.

Ulf Brunnberg 2016-03-24 15:58

Förståndshandikapp!! Ur led är tiden!!

Hans Lefvert och Robert Hellesen 2016-03-23 19:09

För att inte någon ska blanda ihop ett vettlöst utspel av Handelskammaren och T-banan till Lidingö Centrum, behövs en sammanfattning av vad Sverigeförhandlingen innebär för Lidingöborna.

Bostadsutbyggnad planeras i anslutning till redan bebyggda områden på Lidingö som är utvecklingsområden i Lidingö Stads Utvecklingsplan i Dalenum (pågår), Rudboda, Näset, Baggeby/Bodal, Larsberg, Högsätra, Gåshaga och Lidingö Centrum/Torsvik. Utbyggnaden kommer att pågå under ca 20 år, vilket kan innebära 280 till 295 bostäder om året. Lidingös orörda grönområden, som står för öns speciella karaktär, påverkas inte.

Som jämförelse med av Lidingö Stad antagna Riktlinjer för bostadsförsörjning med prognos för kommande 15 år, omfattar dessa som mest 256 bostäder per år i samma utvecklingsområden.

För att få perspektiv på hur en T-bana till Lidingö Centrum för övrigt påverkar Lidingö:

• Förbättrad service och kommunikationer för hela Lidingö, särskilt i områden som får fler bostäder (bättre underlag för service och handel) och i Lidingö C.

• Förbättrad och tillgänglig kollektivtrafik med nod i Lidingö C, ger stöd för näringsliv och service för långsiktig överlevnad när Lidingö C ska utökas.

• T-banan i Lidingö C gör livet enklare för många Lidingöbor, kortare restid och mindre trängsel vid arbetsresor. Tryggare för unga och mer tillgängligt för äldre, när Lidingö C ersätter Ropsten.

• Lidingö C blir en naturlig mötesplats, lätt att nå för alla när alla kommunikationer går dit. Ropstens problem med trängselskatter, p-platser och en obekväm väderutsatt bussterminal, som försvinner är det ingen som saknar.

• Förbättrad kollektivtrafik genom bättre tillgänglighet och komfort är en förutsättning för att fler ska välja att åka kollektivt. Lidingös trafikstrategi har som mål 2030 att 80 % av lidingöborna, går, cyklar eller åker kollektivt till arbetet. Detta miljömål kan mötas.

Det är detta som ska bedömas och värderas av Lidingöborna. Inom kort tid kommer mer information om kostnader jämfört med nytta för Lidingöbanan genom Lidingö Centrum och förhoppningsvis även ett snart besked om Spårväg Citys framtida planering, som ska vägas in i slutbedömningen.

Allan Ekström 2016-03-23 17:47

I den pånyttfödda debatten om Lidingös framtid har näringslivet framlagt olika förslag i antaget syfte att öka omsorgen om och välbefinnandet och bekvämligheten för Lidingös invånare.
- Så föreslås ske genom dragning av tunnelbana till Centrum och genom länkning till Lidingobanan, som också skall ha hållplats i Centrum.
- Vidare föreslås ett ökat utbud av varor och tjänster i en levande stadskärna, så att ytterligare cirka 6000 bostäder kan betjänas, och Handelskammaren har till och med föreslagit att exploatera Elfvikslandet, Lidingös stolthet och oersättliga pärla, - som här betecknas som ” ett reservat med begränsat naturvärde som lägger en död hand över marken och blockerar bostäder” - för att kunna betjäna 8 000 bostäder.

Genom denna ”utveckling” av vår ö med ett antaget tillskott av cirka 14 000 bostäder (motsarande cirka 30 000 personer?) vill näringslivet skapa en framtid som åt oss alla lycka bär. Norra Djurgårdsstaden anförs i något sammanhang som ett exempel.

För mig är denna framtidsvy såsom uttryck för – med vår förre statsministers ordval - näringslivets särintresse skrämmande och ägnad att rubba tilltron till näringslivets anseende. Även om Handelskammarens förslag är överord vittnar förslaget likväl om bristande respekt för Lidingöbornas önskan att genom reservat värna om Elfvikslandets oersättliga naturvärden till förmån för framtida generationer.

Jag är övertygad om att Lidingöborna genom måttfull bebyggelse utan tunnelbana – med dess fortlöpande krav på tillräckligt trafikunderlag - vill bevara och värna om vår stads karaktär och egenart, kultur och miljö. Många föredrar säkert genom sitt val av bostad på Lidingö en annan livsstil och ett något lugnare tempo, även till priset av lägre servicegrad. Vi avvisar näringslivets omtanke och omsorg!

Kan inte låta bli att låta den oförliknelige Frans G Bengtsson avsluta mitt försvar för Lidingös nuvarande karaktär (ur boken ”För nöjes skull”): ”Men så till sist skedde den andra invandringen, ganska nyligen. Det var civilingenjörerna som kommo: glada och förfärliga män med räknestickor; jättar i styrka och tanklöshet.” De, exploatörerna, tycks nu vädra morgonluft, igen.

Staffan Anderberg 2016-03-23 16:44

Trodde Handelskammaren var en seriös inrättning, men så tycks inte vara fallet längre. Men å andra sidan måste man kunna diskutera om den fortsatta utbyggnaden på Lidingö enbart skall ske genom förtätning. Ibland är det ju klart positivt med förtätning, men i andra fall kan det vara förödande för den befintliga boendemiljön.
Man måste väga nackdelen med en förtätning mot förlusten av lite grönområde. Det är dock som att svära i kyrkan att säga detta. Handelskammarens inlägg kan vi lämna därhän. Det är uppenbarligen gjort av folk som inte vet mycket om Lidingö. Som diskussionsinlägg är det ungefär lika förödande som utspelet med de fem framtidsvyerna för något år sedan.

Anders Odéen 2016-03-23 16:40

Katarina Palmstierna beskriver precis hur Lidingö kan utvecklas på ett klokt sätt. Att öka förutsättningarna för våra mindre centra att överleva är mycket viktigt. Butiker och andra småföretag får en chans och de boende får service på nära håll. Det är så man tillgodoser såväl miljömål som boendekvalitet. Alltså, ta en titt på Lidingökartan och se hur man med lite god vilja och kreativitet kan skapa fler bostäder i nämnda områden utan att nej-till-allt-sägarna behöver förfasa sig över begreppet utveckling. Fattas sen bara att våra politiker tar av sig "skrajsenmössan" och agerar klokt och vettigt - och snabbt!

Gunnel Ekström 2016-03-23 15:15

Ett aprilskämt?

Katarina Palmstierna, Ordförande Företagarna på Lidingö och talesperson för Lidingö Näringsliv 2016-03-23 15:01

Företagare på ön, Lidingöbor och Politiker!

Näringslivet kommer aldrig att ställa sig bakom att bygga bostäder på Långängen och i Elfvik - men vi måste bygga för framtiden!

På Lidingö finns dock massor av byggbar mark i områden som redan idag har bebyggelse, såsom Larsberg, Högsätra, Gåshaga, Näset, Rudboda etc. och därmed behöver inga grönområden tas i anspråk. Det är också bra med en förtätning i dessa områden då våra närcentra får en chans att överleva och utvecklas. När det gäller Lidingö centrum finns många parkeringsplatser och andra döda ytor där man kan bygga bostäder, butiker, företagslokaler, mötesplatser och därmed skapa ett en levande stadskärna.

Sverigeförhandlingarna har sagt 5.900 bostäder och dessa kan alltså byggas utan att inkräkta på våra naturreservat!

Vi på Lidingö, vare sig, vi är företagare, privatpersoner eller politiker måste förstå, att Lidingö också måste utvecklas, då hela Stockholmregionen exploderar. Lidingö kan inte stå utanför och vi alla måste ha mod och ta ansvar och själva driva utvecklingen av Lidingö in i framtiden. Om inte vi tar ansvar över Lidingös utveckling kommer någon annan att bestämma över våra huvuden.

Stockholms Handelskammares rapport ” Naturreservaten blockerar bostäder” som handlar om möjligheter att bygga på Elfvik och Långängen, ställer vi oss alltså inte bakom. http://www.chamber.se/nyheter/naturreservaten-blockerar-bostader.htm

Amelie Tarschys Ingre (L) 2016-03-22 23:05

Långängen-Elfvik är ett viktigt rekreations- och naturområde för lidingöborna! Känns skönt att det är vi lokala politiker och inte Handelskammaren som fattar beslut om var bostäder kan byggas på Lidingö.

Jan Antonsson 2016-03-22 22:29

Låter sunt. Låt oss trycka ihop oss på mindre delar av ön. Behåll alla grönområden och bygg fler bostäder på befintliga villatomter, så får alla plats.

Tomm Heibø 2016-03-22 19:15

Anders Dietrichs sitt innlegg er en klokkren og konstruktivt godt forslag:-)

Anders Diedrichs 2016-03-22 17:28

Med höghastighetståg till Nyköping kan man nå Skavsta på en halvtimma från Stockholm. Sedan kan Skavsta byggas ut och ta hand om Bromma flygfälts trafik. Det vore väl något för Stockholms Handelskammare att bita i.

Gerre Versteegh 2016-03-22 13:47

Man ska ta detta för vad det är ett inslag I debatten.
Det är självklart så att det är varje kommun som bestämmer sitt byggande. Det är dock intressant att 7000 hektar senate 20 åren använts för bosäder och 35000 hektar för naturreservat.
Vi på Lidingö Handelskammare vill inte heller förstöra våra naturområden på Lidingö.
I arbetet att hitta nya bostäder för ett växande Stockholm behövs nog det diskuteras vitt och brett och vara högt i tak.

Karin Wallgren 2016-03-22 11:10

Anade oråd första gången jag läste "Stockholms handelskammare stöder T-bana till Lidingö". Kanske var det på Lidingösidan kanske inte.jag tänkte att det bar minst sagt långsökt av Handelskammaren att ha synpunkter på T-bana till Lidingö Och så nu 8000 bostäder i Elfvik. I ELFVIK!!!
Bostäder behövs visst. Men i den mängd och i den takt som passar lidingöborna. Var kan det byggas då? Ja behöver golfbanan vara så pass stor? Varför inte nagga den i kanten här och var. Det finns ju alltid minigolf om så vore.

Carl-Johan Schiller 2016-03-22 09:56

Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några planer från oss politiker att bygga 8000 bostäder på våra naturreservat. Handelskammaren misstar sig grovt om de tror att det finns någon chans öht att det skulle bli av.

Dock står det dem fritt att anse att vi borde göra det, det kan vi inte hindra men så länge kd är med och styr på Lidingö kommer det här förslaget inte att bli verklighet.

Carl-Johan Schiller (KD)

Julius Soreff 2016-03-22 08:35

Jag håller med. Handelskammaren är helt ute och cyklar!

Anders Wennberg 2016-03-21 17:59

Fräckt, kallar Handelskammaren Elfvik och Långängen för "reservat med behränsade naturvärden som lägger en död hand...."?

Nils Håkan Sandberg 2016-03-21 17:06

Känns lite kusligt med detta i samband med T-bane projektet.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google