Väder Lidingö

Lidingö lördag 1 april 2023 v. 13

Senaste kommentaren - Se fler

IFK Lidingö Fotboll bygger nytt - allt i ett

tisdag 28 februari 2012 00:01

LissOlle Schröder, IFK Lidingö Fotbolls klubbchef, är mycket nöjd med husets utformning. Här står han med ryggen mot den plats där huset kommer att ligga.

LissOlle Schröder, IFK Lidingö Fotbolls klubbchef, är mycket nöjd med husets utformning. Här står han med ryggen mot den plats där huset kommer att ligga.

Till hösten kan ett nytt intressant fotbollshus stå klart vid Lidingövallens konstgräsplan, ett hus med kansli, omklädningsrum, servering och läktare som tak. Fotbollen har hyrt lokaler i Elverket under flera år men Musikskolan behöver ha lokalerna.

På kommunstyrelsens sammanträde måndag den 5 mars kommer man besluta att ett arrendeavtal för IFK Lidingö Fotboll godkänns, så att klubben får bygga en egen fastighet i direkt anslutning till Lidingövallen. För att kunna bygga fastigheten behöver klubben få låna pengar och därför får kommunfullmäktige på sitt möte den 26 mars ta ställning till om klubben kan få en kommunal borgen på 15 miljoner kronor.

Lidingö stad är restriktiv med borgensåtaganden. För 2010 låg åtagandena på 2.739 kr/invånare jämfört med genomsnittet i Stockholms län på 22.233 kr/invånare.

Klubben räknar med att amortera 375 000 kronor per år i 40 år. Man är medveten om att det är ett stort åtagande men ekonomin är i ordning, samtidigt som medlemsavgifterna fortfarande ligger på en rimlig nivå. I första hand ska man att arbeta på att få hjälp från sponsring och evenemang, men kan även tänka sig en avgiftshöjning. Arrendeavgiften ligger på 12 000 kronor per år och arrendetiden är 20 år med möjlighet till förlängning.

IFK Lidingö Fotboll har cirka 2 200 aktiva medlemmar och drygt 300 ideellt arbetande ledare vilket gör den till en av de större. Det finns ett tiotal avlönade tränare och ett kansli med fem anställda som sköter administrationen.

Det markområde som klubben får arrendera är på omkring 900 kvadratmeter och ligger utefter Kyrkvägen. Där kommer en byggnad på sammanlagt 350 kvadratmeter byggnadsarea att uppföras med kansli, omklädningsrum och servering. Huset byggs i två våningar och högsta punkten är ungefär sex meter. Huset sluttar in mot konstgräsplanen och på det sluttande taket byggs läktarplatser. Byggnaden är uppdelad i en del med omklädning och en del med servering och kansli. Längden är cirka 90 meter mot Kyrkvägen men något kortare mot spelplanen och ritad av arkitektföretaget dinelljohansson. Om allt gå som beräknat står huset klart i början av årets hösttermin.

Så här tänker sig arkitektföretaget dinelljohansson att byggnaden kan se ut.

Så här tänker sig arkitektföretaget dinelljohansson att byggnaden kan se ut.

Placeringen av huset. Kyrkvägen på vänster sida, konstgräsplanen till höger.

Placeringen av huset. Kyrkvägen på vänster sida, konstgräsplanen till höger.

Byggnaden i hela sin längd överst. Omklädningsdelen (som ligger till vänster i huset) i mitten och servering och kanslidelen längst ned. Illustration: dinelljohansson.

Byggnaden i hela sin längd överst. Omklädningsdelen (som ligger till vänster i huset) i mitten och servering och kanslidelen längst ned. Illustration: dinelljohansson.

Genomskärning av huset. Illustration: dinelljohansson.

Genomskärning av huset. Illustration: dinelljohansson.

Dela IFK Lidingö Fotboll bygger nytt - allt i ett

Kommentarer

Tore Kullgren 2012-02-28 20:59

Här är några idéer för att göra Vallen till ett attraktivt centrum för fotboll, Lidingöloppet, båtliv och annan verksamhet.

* Fasaden bör anspela på villastadens arkitektur, med traditionella material som puts, träpanel eller tegel, uppbruten av dörrar och fönster. Undvik plåt och betong.
* Norra ändan av huset bör ha 4-5 våningar, med ståndsmässiga klubblokaler, som blickar ut över idrottsplatsen och Kyrkviken.
* Anlägg en källare för förråd och garage, för att spara utrymme.
* Planera in en butikslokal i byggnaden, och möjligen en kommersiell restaurang. Det hjälper till att betala hyran.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google