Väder Lidingö

Lidingö söndag 23 juni 2024 v. 25

Senaste kommentaren - Se fler

Klart att bygga vid Nysätra

torsdag 23 augusti 2012 00:01

I kvarteret Nysätra ska det byggas sju nya hus (blå markeringar). Den gamla varvsbasilikan (röd markering) kommer troligen att rivas och ersättas med en ny varvsbyggnad. Det gamla stallet (grön markering) blir kvar i området. Illustration: Wåhlin arkitekter

I kvarteret Nysätra ska det byggas sju nya hus (blå markeringar). Den gamla varvsbasilikan (röd markering) kommer troligen att rivas och ersättas med en ny varvsbyggnad. Det gamla stallet (grön markering) blir kvar i området. Illustration: Wåhlin arkitekter

Efter att regeringen avslagit Lidingö Naturskyddsförenings överklagande om att ta bort strandskyddet vid kvarteret Nysätra, där bl.a. Boghammars varv ligger, är det nu klart att de sju planerade bostadshusen får byggas. Beslutet överklagades först till länsstyrelsen, som avslog. Då skrev Naturskyddsföreningen på Lidingö till regeringen/miljödepartement. Och efter 1,5 års väntan har nu departementet kommit till samma uppfattning som länsstyrelsen. Detaljplanen var utställd redan i oktober 2010. Den 3 september behandlas nu ärendet i kommunstyrelsen. I oktober fattar kommunfullmäktige beslut.

I nära anslutning till Boghammars varv, i kvarteret Nysätra på södra Lidingö, ligger en skogsbacke där Boghammar Marin AB vill bygga tre parhus och en enbostadsbyggnad. På området finns också ett tidigare stall. Stallbyggnaden är kulturhistoriskt intressant och ska bevaras med skyddsbestämmelser. Men man får inreda en bostad i det f.d stallet. Eftersom de nya bostäderna kommer att ligga nära stranden ställs krav på att det totala intrycket av området ska vara luftigt. Parhustomterna är på 800 kvm vardera och enbostadshuset är 1200 kvm.

Kvarteret Stensätra rymmer, förutom Boghammars varv även några företag med marin anknytning och fler är intresserade av att etablera sig i området. Därför kommer byggrätten att utformas så ändamålsenligt som möjligt.

I detaljplanen har ett 25 meter brett naturområde ritats in nedanför de nya bostadshusen och man gör också en gångförbindelse genom bostadsområdet. Däremot blir det ingen gångväg genom själva varvsområdet, vilket det inte heller nu är.

På varvsområdet finns den välkända s.k. varvsbasilikan, uppförd 1916 efter ritningar av arkitekten Victor Dorph. Från början var det tänkt att byggnaden skulle vitfärgas, men på den vägg som vetter mot gång- och cykelvägen är fortfarande tegelstenarna ofärgade. Sättningar i byggnaden på grund av markförhållanden plus ett dåligt underhåll har gjort att man redan på 1980-talet dömde ut den tekniskt. Av säkerhetsskäl har stålbalkar monterats inne i byggnaden och det är inte möjligt att röra sig överallt därinne.

En besiktning gjordes 2009 och bedömningen blev att det enda realistiska alternativet var att riva byggnaden. Det skulle inte vara ekonomiskt försvarbart att återställa byggnaden trots dess höga kulturvärde. Innan rivningslov ges ska byggnaden dokumenteras.

Basilikan ersätts med två nya varvsbyggnader med en väg emellan. Den befintliga varvsbyggnaden får en tillbyggnad och ett par sjöbodar byggs också i anslutning till varvet. Vid hamnen byggs en ny pir och på hamnområdet en ny slip.

Länk till pdf-fil med hela planbeskrivning, samrådsredogörelse och kartor.

Fågelperspektiv från sydväst. I förgrunden syns t.v. det gamla stallet. Därefter de sju bostadshusen och i bakgrunden varvsområdet. Illustration: Wåhlin arkitekter

Fågelperspektiv från sydväst. I förgrunden syns t.v. det gamla stallet. Därefter de sju bostadshusen och i bakgrunden varvsområdet. Illustration: Wåhlin arkitekter

Bostadshusen som ska byggas. Det gröna området i förgrunden är det 25 meter breda naturområdet som ska anläggas. Till höger ser man delar av varvsbyggnaderna. Illustration: Wåhlin arkitekter

Bostadshusen som ska byggas. Det gröna området i förgrunden är det 25 meter breda naturområdet som ska anläggas. Till höger ser man delar av varvsbyggnaderna. Illustration: Wåhlin arkitekter

Varvsbasilikan från 1916 skulle färgats helt vit. Men fortfarande (!) syns teglet på den norra sidan.

Varvsbasilikan från 1916 skulle färgats helt vit. Men fortfarande (!) syns teglet på den norra sidan.

Stallet. Ålder okänd, men bredvid stallet låg ett boningshus som var från 1880-talet. Det huset brann ner 2009.

Stallet. Ålder okänd, men bredvid stallet låg ett boningshus som var från 1880-talet. Det huset brann ner 2009.

Dela Klart att bygga vid Nysätra

Kommentarer

Tore Kullgren 2012-12-29 17:42

Lagen om strandskydd stiftades för att upprätthålla allemansrätten.

På senare år har den i stället uppfattats som en naturskyddslag, men i det syftet är den kontraproduktiv, eftersom den bidrar till utglesning och bilberoende, och tar ingen särskild hänsyn till att vissa biotoper är mer värdefulla än andra.

Men eftersom lagar stiftas i riksdagen, är frågan för stor för att avhandlas på Lidingösidan.

Om kommunen ska exploatera, så vore det önskvärt att bygga högt och tätt i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur (ovanför varvet) medan man bevarar allmän mark som har särskilt stora ekologiska, rekreativa eller kulturella värden; i det här fallet strandlinjen.

Peter lindgren 2012-12-25 17:27

Hur kan man låta dom få bygglov som inte klarar av att sköta det dom redan har e ju så misskött bara kolla bygnaden efter gångvägen finns ju ingen ekonomi att underhålla befintliga byggnader änns skandal

Fasa 2012-11-22 13:44

Det här är en ganska intressant varvsmiljö, å det vore ju tråkigt om den ersattes av nån jävla sim city-stad

Rikard Andrén 2012-11-22 11:47

Lidingö stad borde skämmas att ha beviljat varvet byggnadstillstånd till den pir som nu växer till gigantiska proportioner. Viken öster om varvet börjar se ut som en insjö. Att ni dessutom beviljade byggnadstillstånd till bostadsbyggande mellan varvet och Kappsta skall vi bara inte tala om. Har ni hört talas om ordet miljöhänsyn? Alltså. Skäms!
MVH Rikard Andrén

Tony 2012-09-06 03:44

Landsbygden avbefolkas

Regeringen gjorde ett hopp för att vända trenden om att det skulle bli lättare att få bygga vid stränder i glesbygden. Den nya strandskyddslagen har funnits i tre år. Men mycket lite har ändrats längs de svenska stränderna. När kommunerna ger dispens från strandskyddet säger tjänstemännen från länsstyrelsen nästan alltid nej. Det är därför som landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) inte har kunnat genomföras. Lagen bör ändras så att inte länsstyrelsen får någon överprövningsrätt.

Tony 2012-09-06 03:42

Lagen om strandskydd bör göras om
Vi är flera som tycker att lagstiftningen ner på djupet skulle ses över när det gäller bebyggelse nära stränder. Alla rättigheter att utestänga andra till stränder borde tas bort, t.ex. genom samfällighet. Man borde enbart ha rätten att freda sin egen tomt om den ligger nära vatten och den borde inte få disponeras så att allmänheten därutöver utestängs från strandlinjen.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google