Väder Lidingö

Lidingö torsdag 23 maj 2024 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

Klart med brobygget

fredag 9 november 2018 11:18

KLAR I DECEMBER 2022. Nu är det klart att Implenia Sverige AB får uppdraget att bygga Lilla Lidingöbron. Den 1 oktober beslutade Lidingös kommunstyrelse att anta Implenias anbud, men beslutet överklagades av företaget Urban Nouveau, vilket Lidingösidan skrivit om i flera artiklar under oktober månad. Men för några dagar sedan undertecknades avtalet om en totalentreprenad på fem år av kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) och Implenia Sverige AB:s VD Fredrik Björckebaum.

Lilla Lidingöbron. Illustration: Implenia Sverige ABLilla Lidingöbron. Illustration: Implenia Sverige AB Lilla Lidingöbron. Illustration: Implenia Sverige ABLilla Lidingöbron. Illustration: Implenia Sverige AB Lilla Lidingöbron. Illustration: Implenia Sverige ABLilla Lidingöbron. Illustration: Implenia Sverige AB Lilla Lidingöbron. Illustration: Implenia Sverige ABLilla Lidingöbron. Illustration: Implenia Sverige AB

När anbudstiden gick ut i augusti stod det klart att Implenia Sverige AB presenterat det mest ekonomiskt fördelaktiga priset tillsammans med den gestaltning av bron, som gav högst poäng i utvärderingen. Anbudssumman uppgick till 539 miljoner kronor.

"Det är unikt att en kommun själv måste bygga infrastruktur för en halv miljard, därför är det extra stort ansvar att vi politiker tar ett beslut där alla är eniga", säger Daniel Källenfors på stadens hemsida.

"Vi är glada att vi fått Lidingö stads förtroende att vara med och säkerställa en hållbar förbindelse för framtiden", säger Fredrik Björckebaum, VD Implenia Sverige i ett pressmeddelande.

Den nya bron beräknas öppna för trafik i december 2022, men sommaren 2021 ska en ny förbindelse för gång- och cykeltrafiken vara klar. Under 2023, fram till oktober, rivs Gamla Lidingöbron.

Bron blir 730 meter lång med 16 bropelare och 15 spann och är därmed en av Sveriges längsta broar. Bredden är cirka 16 meter, varav 7,4 meter är reserverad för gång-, cykel- och mopedtrafik och 8 meter för spårvägstrafik. Det blir en spännarmerad betongbro med grundläggning för brostöden i vatten.

"Bron kommer att utformas så att den blir tillgänglig och attraktiv för samtliga samhällsgrupper. Den dimensioneras för en tredubbling av gång- och cykeltrafik med fina utkiksplatser", skriver Implenia i sitt pressmeddelande.

"Nu kan vi tillsammans med entreprenören i detalj börja planera projektet. Till våren kommer arbetet på plats att dra i gång", säger Jan Werner, Lidingö stads projektledare för Lilla Lidingöbron, på stadens hemsida.

Implenia Sverige AB, med mer än 200 anställda, har många års erfarenhet och kompetens inom infrastrukturprojekt. Implenia Sverige är en del av Implenia Group, som har sitt huvudkontor i Dietlikon nära Zürich och har 10 000 anställda i Europa. 2017 var omsättningen cirka 3,9 miljarder schweiziska francs (34 miljarder svenska kronor). Bolaget är börsnoterat i Zürich. Implenia grundades 2006 men har över 150 år av erfarenhet inom branschen.

Länk til. "Inköpsrådet" och artikeln "Halv miljard inte orimligt billigt" plus kommentar 14 november 2018.

Dela Klart med brobygget

Kommentarer

Annika Lundvall 2019-01-23 11:05

Anders Bergstedt, att kalla det här konstiga eller märkliga resultatet för vackert är nog mer en stark vilja från din sida än något som någon som arbetar med formgivning, arkitektur eller design skulle hålla med dig om. Det är bara ett sorgligt resultat som är ett exempel på hur det blir när man håller all form av estetiskt kompetens utanför.

Det här är ju inte resultatet av en arkitekttävling, inte resultatet av något Skönhetsråd och inget som ens lidingöbornas som brukar bry sig om hur saker ser ut har varit delaktiga i på något sätt. Det är snarare så att de är helt överkörda. Centrumplanerna ställdes ut däremot ut och Lidingöborna hade ju åsikter då också. Det verkar som att man varit rädd för att så skulle ske i detta fall och därför hållt hela den här processen bortom lidingöbornas räckhåll.

Om man driver en linje att riva ett karaktäristiskt landmärke som även är ett varumärke för Lidingö - dvs det första man ser när man åker över till ön - borde man absolut inte ha lagt över utformningen till entreprenören som man gjort i det här fallet.

Det här är en enkel lågprisbro där själva utformningen är underordnad. Man har utgått från rent tekniska guidelines utformade av en ingenjör. Placeringen av den tänkta ny bron innebär att den kommer ligga betydligt längre bort från den högre bilbron än den gamla och blir därmed mycket mer utsatt för väder och vind än stålbron. Det gör att den den nya planerade bron kommer upplevas som blåsigare än den äldre eftersom den nya är helt öppen och inte har skydd av någon intillliggande bro.

Den tänkta bron och den högre bilbron i betong har helt olika utformning och eftersom din kompetens inte är estetik, design eller arkitektur tycker du att dessa båda broar kommer samspela bättre. Men det krävs mer för att två byggnader eller broar ska samspela rent estetiskt än att båda är ytligt sett betongbroar eller att de är byggda efter 1965-70. Men de gör ju inte i sig att de "talar" inte alls med varandra utformningsmässigt som man brukar utrycka det.

Det borde vara en självklarhet att om man av någon anledning tror sig måste riva ett landmärke av denna dignitet att kommunen anordnar en en arkitekttävling och man låter självklart en kommuns invånare få möjlighet att se dessa förslag utställda.

Det är så oerhört fel hur hela denna process har gått till, totalt nonchalant vid samråd och egentligen rakt igenom.

Precis som Trump i USA har lyckats trumma in sak- och faktafel, ja rena lögner, skräckpropaganda i många medborgare så fungerar det tydligen när det kommer från ledare, politiker och tjänstemän.

Den gamla bron har framställts i olika perioder som fallfärdig och därför måste rivas. Beslutet 2012 var inte första gången, det hände 2004, 2005 och 2007 och långt tidigare. Oppositionen har reagerat, spårvägssällskapet har satt ned foten och avslöjat oegentligheter och varje gång har de överdrivna beskrivningarna av brons dåliga skick avslöjats och motbevisats. Skillnaden den här gången är att man gick så snabbt fram med beslutet att riva, beslutsprocessen tog tre vardagar från information till rivning. Baserat på ett ofullständigt beslutsunderlag togs på endast tre vardagar. Man kan se det som en kupp om man vill.

Bron är rapporterad att hålla i 20-30 år till. Konstruktionen är stark, dimensionerad för tung godstrafik och reagerar inte på ökat stress när mätningar och tester har gjorts och inga sprickor har kunnat hittas. Det är fakta och kanske inte något många vet? Och vet inte alla som tycker kring detta det så är ju det ett problem.

I resten av landet och världen förlänger man livslängden för de bevarandevärda broar som finns. Inte bara av kulturhistoriska skäl utan pga av ekonomiska och miljömässiga skäl. Att riva fackverksbron med sin ovanliga ståtliga båge kommer tas som exempel på hur bakåtsträvande och icke framsynt en kommun kan vara i dag. Frågor kring hur kunde detta ske kommer ställas.

Det är oerhört pinsamt och nedslående att man i en kommun gått emot alla sakkunniga på kulturhistoriska området; RAÄ, länsstyrelsen, skönhetsrådet, Lidingö hembygdsförening, Stockholm läns museum som alla ansåg att Lidingö förminskade värdet och borde ta fram och presentera bevarande alternativ.

Anders Bergstedt 2018-11-15 11:22

Lars ! Du är verkligen oresonlig då du beskriver den nya bron som ett "fult monster". Den blir verkligen vacker och om något skulle ha blivit fult så hade det varit att också ha kvar den gamla !Nu går båda broarna i modern stil !

Varför skall man göra en park norr om brogrenen då det finns en park på södra sidan ? Skall vi bara ha parker medan man på Ropstensidan bygger ända ut i vattnet ? Någonting ändamålsenligt och vackert måste det väl ändå byggas och då kan parkeringsplatsen ha dubbla funktioner.

Lars Aronsson 2018-11-15 09:25

Hoppas att detta fula monster till bro inte blir byggd! Bevara den gamla Lidingöbron i stället! En parkering norr om brogrenen? Ja vad fult det ska bli nä behåll en fin park där i stället!

Anders Bergstedt 2018-11-09 22:44

Efter oenighet om allt känns det oerhört bra att det äntligen går att genomföra någonting. Kanske blir det signalen att också enas då det gäller andra stridsfrågor.

Det kommer att ta fyra år innan allt är klart och jag hoppas att man nu bygger en provisorisk infartsparkering på grässträngen vid infarten till planen norr om brogrenen som skall användas som upplagsplats.

Då brobygget är klart hoppas jag att man bygger en permanent parkeringsplats på planen, så nära bron som möjligt. Där måste något riktigt fint byggas och då behövs kanske en större parkeringsplats.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google