Väder Lidingö

Lidingö torsdag 30 november 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Kör Lidingöbanan till Centrum via ny högbro

fredag 25 oktober 2013 00:01

Ungefär där traktorn i bakgrunden kör ska Lidingöbanan komma fram vid Torsvik, säger Robert Hellesen och Hans Lefvert.

Ungefär där traktorn i bakgrunden kör ska Lidingöbanan komma fram vid Torsvik, säger Robert Hellesen och Hans Lefvert.

- Varför utreds inte att enbart dra Lidingöbanan genom Lidingö Centrum, utan att en biltunnel byggs? Det frågar sig lidingöborna Robert Hellesen och Hans Lefvert, som har tagit fram ritningar för att låta Lidingöbanan landa på Lidingö i högt läge, för att sedan fortsätta parallellt med Södra Kungsvägen. Vid Stadshuset fortsätter banan till en ny station mellan Baggeby och Bodal. Förslaget har de skickat till öns alla partier. Ännu har bara Paul Lindquist (M) svarat.

Bland de framtidsbilder som lidingöborna mellan april och juni fick yttra sig om fanns både biltunnel och spårväg genom centrum med, i olika kombinationer. Efter samrådsprocessen kvarstår nu bara en mindre utveckling av centrum och kanske en överdäckning av tråget i Torsvik. Varken biltunnel eller spårväg finns längre kvar.

Samtidigt som Lidingöbanan nu renoveras är planerna igång för att bygga en ny spårvägsbro som även gående och cyklister ska använda. Trafikförvaltningen/SL:s senaste planer, som man arbetat med ett tag, är att Spårväg City/Lidingöbanan i Ropsten ska möta tunnelbanan på samma plan. Det blir alltså ett byte modell Alvik (där Nockebybanan och tunnelbanan delar perrong). Se även Lidingösidan 18 juni 2013.

Därefter ska bron, enligt dagens tankar, ta sig ner till de nuvarande spåren i Torsvik. Sedan fortsätter Lidingöbanan till Baggeby, på samma sätt som nu.

– Det är svårt att se framför sig en spårbro som startar i högt läge i Ropsten för att sedan sjunka och landa på stranden på Lidingö och sedan leda spårtrafiken i skogen längs stranden, i stället för mot centrum, säger Robert Hellesen och Hans Lefvert. Utvecklingen av Lidingö är helt beroende av goda kommunikationer och för att centrum ska bli en angelägenhet för hela Lidingö, även den södra delen, där över hälften av våra snart 45 000 invånare bor, måste Lidingöbanan, inte bara bussarna, gå via centrum. Dessutom är det viktigt för centrum att fånga upp de kunder som kommer med tunnelbanan och gör bytet till spårvagn i Ropsten.

– Vi vill att man utreder en bro som går tätt intill bilbron och som landar i Torsvik. Den bro som ska byggas (och vara klar år 2020) ska hålla i 100 år. Vad kommer framtidens lidingöbor att säga om dagens politiker om de inte ens vill utreda en dragning av banan genom centrum, frågar sig Robert Hellesen och Hans Lefvert. Denna möjlighet får inte försittas.

De två lidingöborna vill att man däckar över Södra Kungsvägen mellan broarna och sedan en bit åt vardera hållet.

Två hållplatser ska finnas för Lidingöbanan, en vid Torsviks torg och en vid Centrum. Det förslag som fanns tidigare, med en underjordisk station, behövs inte eftersom banan, i detta förslag, kommer direkt till Torsvik, via den höga bron.

– Om man ser vilka besparingar som finns, jämfört med samrådets förslag, med att inte bygga en underjordisk station och inte bygga en vägtunnel så rör det sig om stora summor, säger Robert Hellesen och Hans Lefvert.

I sitt svar till förslagsställarna skriver Paul Lindquist att även om han ser stora fördelar med att banan går genom centrum, så saknas finansiering från landstinget varför frågan inte kan drivas vidare.

– Svaret är förvånande med tanke på att en utredning där spårvägen går via centrum, men ingen biltunnel byggs, ännu inte är gjord. Så från vilken punkt är det man inte kan driva frågan vidare? Hur kan man vara säker på att detta är så ogörligt att man inte ens vill ge ett uppdrag till stadsbyggnadskontoret att ta fram ett sådant alternativ, skriver Robert Hellesen och Hans Lefvert i ett svar, och fortsätter:

– När kostnaden för en biltunnel, 800 miljoner enligt uppgift från staden, samt en förändring av spårvägsdragningen med en tunnel genom Torsviksberget och en station i berget under Torsvik, tråget i Stockholmsvägen, samt den stora spårbron över rondellen vid Lejonvägen tas bort från kalkylerna i planprogrammet, så kommer man nära ett nollresultat, d.v.s. ekonomi i balans.

Den nya tänkta högbron för spårvagn, gående och cyklister går nära den nuvarande bilbron och på nästan samma höjd. Illustration: Robert Hellesen och Hans Lefvert

Den nya tänkta högbron för spårvagn, gående och cyklister går nära den nuvarande bilbron och på nästan samma höjd. Illustration: Robert Hellesen och Hans Lefvert

Angöringen vid Torsviks torg och den fortsatta dragning parallellt med Södra Kungsvägen. Illustration: Robert Hellesen och Hans Lefvert

Angöringen vid Torsviks torg och den fortsatta dragning parallellt med Södra Kungsvägen. Illustration: Robert Hellesen och Hans Lefvert

Den röda linjen markerar var Lidingöbanan är tänkt att gå, hela tiden i ytläge. Illustration: Robert Hellesen och Hans Lefvert

Den röda linjen markerar var Lidingöbanan är tänkt att gå, hela tiden i ytläge. Illustration: Robert Hellesen och Hans Lefvert

Dela Kör Lidingöbanan till Centrum via ny högbro

Kommentarer

Jan Sjöberg, Lidingösidan 2013-10-27 23:23

Göran Tegnér (FP), vice ordförande i tekniska nämnden har den 27 oktober lämnat en mycket lång kommentar på denna artikel. Lidingösidan har valt att lägga denna kommentar under en egen rubrik, “Lidingöbanan via Centrum kostar 1 miljard”. Texten finns dels under ämnesrubriken “Stadsplanering”, dels via denna länk http://lidingosidan.se/stadsplanering/8010/lidingoebanan-via-centrum-kostar-1-miljard

Daniel 2013-10-27 21:19

Det finns en aspekt som aldrig lyfts fram i diskussionerna om omdragning via Centrum, nämligen restiden. Förmodligen för att frågan drivs av intressenter som själva inte pendlar med tåget varje dag, vecka efter vecka. Om en omdragning förlänger restiden 2-3 minuter så blir det 20-30 minuter per vecka för alla oss som är beroende av tåget för att komma till våra arbeten i stan. Om ön ska fortsätta utvecklas som en attraktiv kommun så är snabba kommunikationer till stan viktigare än att påtvinga resenärerna omvägen via centrum. De allra flesta av oss som åker med tåget jobbar i stan, gör våra ärenden där och kommer inte shoppa i centrum på hemvägen ändå.

Att tvärförbindelserna mellan norra och södra ön förbättras är däremot odiskutabelt.

john 2013-10-27 14:34

Hallå. Det är för dyrt.
Och folk som bor på den Södra delen av ön vill inte åka längre än idag till Ropsten. Det kommer att ta längre tid att åka via centrum. Och så ska bilar och tåg åka på samma yta. Som redan idag är hårt trafikerad av bilar bussar och lastbilar. Och när Dalenum är färdigt så blir det inte mindre trafik på sträckan mellan Baggeby och Stadshuset. Varför ser ni inte detta för?
Nej bygg ut T-banan till Torsvik-Stadshuset istället. Ska det vara så svårt att se in i framtiden. Bygg så att Tosvik och Centrum blir en lång Gång gata. Lik stadsgata. Lägg vägen mot södra kungsvägen. Ja, Bakom Stockholmsv 34-44. (Vårvägen) Där kan man leverera gods till butikerna och köra bilar. Men man måste då lösa in hus 34.

Robert och Hans 2013-10-27 09:24

Göran!
Vi tror och hoppas att det i kommunens ledning finns visioner om framtiden för Lidingö och vill att dessa kommer till uttryck i planeringen.
Vi tror också att kommunen vill behålla sitt planmonopol och inte överlämna det till landstinget.
Initiativet måste komma från våra politiker här på ön!

Karin 2013-10-26 17:36

Varför utlyser inte Lidingö stad en arkitekttävling för den ny tågbron som skall stå färdig 2020 där man utgår från Lidingöbanans nuvarande sträckning – och inte via Centrum.

Göran 2013-10-26 13:24

Förslaget kanske skulle få större gehör om det ställs till Landstingets Trafiknämnd som håller i och finansierar spårbunden infrastruktur.

Framtid för Lidingö 2013-10-25 18:46

Fantastiskt kloka synpunkter av Robert, Hans (i artikeln), Inga, Björn och Anders som kommenterat.
Man kan säkert bygga fantastiskt fint längs Lidingöbanans nuvarande dragning mellan brofästet och Baggeby. Precis som man kan bygga fint längs Norra Kungsvägen från brofästet och bort mot Islinge, utan att bygga uppepå Torsviksberget. Synd att man gräver ner sig Politiskt och inte vågar utreda alternativ.
Centrum Torsvik skulle kunna blivit så mycket attraktivare och trevligare område än idag.

Anders Diedrichs 2013-10-25 16:10

En del nytt kapital kan fås genom att sälja och
bebygga marken mellan Baggeby station och Baggeby gård, d.v.s där tåget nu går.

Björn 2013-10-25 15:12

Bra med fler förslag som innehåller en upprustning av både Torsvik och Centrum på ett kreativt sätt. Det kanske kan hjälpa till för att få våra politiker att förstå att de inte kan avblåsa folkomröstningen så enkelt baserat på de antalsmässigt begränsade synpunkter som kom in under våren. Senast jag kollade var det fler än 2300 som var skrivna i kommunen.

Inga 2013-10-25 07:44

Intressant! Man kunde då också låta norra banan återuppstå i någon form och få regional finansiering genom att bygga järnvägs och gång- cykelbro över till Bogesund och vidare till Vaxholm. Det skulle likna tvärbanans bro till Alvik. På Bogesundlandet kunde sedan en ny fin stad byggas i harmoni med vatten och natur.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google