Väder Lidingö

Lidingö måndag 15 april 2024 v. 16

Senaste kommentaren - Se fler

Längre till Lidingöbanans nya hållplats i Ropsten

torsdag 7 april 2016 00:01

MERKOSTNAD NÄSTAN EN MILJARD. Oavsett om Spårväg City dras genom Värtan förbi färjeterminalerna eller ej kommer Lidingöbanan ha en hållplats i Ropsten. Även om tunnelbanan dras till Lidingö centrum eller Lidingöbanan får sin slutstation i Lidingö centrum, kommer stationsbyggnaden för spårvagnen att rivas långt tidigare, för att ge plats för bostäder.

På skissen syns två spårvägshållplatser. Den som ligger närmast tunnelbanan (i den nedre blå cirkeln) anläggs endast om Spårväg City byggs. Avstånd 150 meter från tunnelbanan. Den andra hållplatsen (i den övre blå cirkeln) ligger på 300 meters avstånd från tunnelbanan och nära brofästet för Lilla Lidingöbron. Bussterminalen är flyttad till en plats mellan de blå cirklarna. Illustration: Adept+Mandaworks (inte cirklarna)På skissen syns två spårvägshållplatser. Den som ligger närmast tunnelbanan (i den nedre blå cirkeln) anläggs endast om Spårväg City byggs. Avstånd 150 meter från tunnelbanan. Den andra hållplatsen (i den övre blå cirkeln) ligger på 300 meters avstånd från tunnelbanan och nära brofästet för Lilla Lidingöbron. Bussterminalen är flyttad till en plats mellan de blå cirklarna. Illustration: Adept+Mandaworks (inte cirklarna)

Lidingösidan skrev den 2 december 2015 om att byggföretaget Wallenstam fått en tidig markreservation på 65.000 kvm för 200 bostäder, kontor och butiker vid Lidingöbrons fäste i Ropsten, på ett långsmalt området direkt norr om Lidingöbron, ungefär där Gamla Lidingöbron nu ligger.

I och med att Lidingöbanans ändhållplats därmed flyttas får resenärerna längre gångväg för att ta sig till tunnelbanan. Lösningen är inte "modell Alvik", alltså spårvagn och tunnelbana på samma plan så man bara tar några steg över perrongen för byte. Nej, förslaget från Stockholms stad är att spårvagnen ska stanna på markplanet, där bussarna finns. Resenärerna måste alltså ner eller upp för rulltrapporna och gå ett extra antal meter jämfört med nu.

Ledamoten i Lidingös tekniska nämnd, Göran Tegnér (L), har analyserat hur mycket extra tid trafikanterna behöver för att nå spårvagn respektive tunnelbana med den nya placeringen och vad detta kostar samhällsekonomiskt.

- Förslaget från Stockholms stad innebär att avståndet mellan Lidingöbanans och tunnelbanans plattformar hamnar på ett gångavstånd av cirka 300 meter jämfört med dagens 60 meter. Om och när Spårväg City eventuellt byggs kommer Lidingöbanans hållplats hamna på ett avstånd av 150 meter. Det är fortfarande 2,5 gånger längre gångavstånd än idag. Och utan Spårväg City blir detta en förlängning av gångavståndet med 240 meter, säger Göran Tegnér.

- Gångtiden för en daglig pendlare ökar då från en arbetsdag (8 timmar) till en arbetsvecka (40 timmar) per år utan Spårväg City. Med Spårväg City blir det en halv arbetsvecka per år. Och, vilket är ännu värre, för varje 100 meter i längre gångavstånd beräknas kollektivresandet minska med 3 procent. Detta är helt oacceptabelt för oss på Lidingö, anser vi liberaler.

- En samhällsekonomisk kalkyl jag gjort visar att detta ökade gångavstånd ökar nuvärdet av restiden med i det närmaste en miljard kronor (946 miljoner kronor). Denna merkostnad visar hur stor investering som borde kunna motiveras för att undvika detta förlängda gångavstånd.

- Stockholm hävdar att Lidingö stads och Stockholms stads tjänstemän har träffats regelbundet och stämt av planeringen. Det tror jag säkert. Men jag undrar på vilket sätt våra kära tjänstemän har tillvaratagit Lidingös kollektivtrafikresenärers intressen i denna planering? En planeringsmiss, eller vad? Det frågar en mycket irriterad Göran Tegnér.

Se även Göran Tegnérs kommentar här nedan från 7 april klockan 16.58.

Dela Längre till Lidingöbanans nya hållplats i Ropsten

Kommentarer

Lars H Ericsson, ordf. i Lidingöpartiet 2016-04-26 12:28

Lidingöpartiet har vid ett möte med Lidingö Näringsliv den 14 april ventilerat frågan om byggande i bl.a. Lidingös naturreservat. Vi har vid mötet förstått att Lidingö Näringsliv inte varit medvetna om Stockholms Handelskammares förslag att naturreservatet Långängen – Elfvik ska bebygga, Det tycker Lidingöpartiet är bra och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Lidingö Näringsliv, för öns och medborgarnas bästa!

Katarina Palmstierna, Ordförande Företagarna på Lidingö och talesperson för Lidingö Näringsliv 2016-04-10 09:34

Det är allvarligt och mycket förvånande att Partiordförande för Lidingöpartiet Lars. H. Ericsson, insinuerar att Lidingö Näringsliv skulle fara med osanningar.
För er kunskap ingår det inte i vårt arbetssätt varken att ljuga eller köra rävspel.
Vi är helt enkelt seriösa näringsidkare som jobbar för att utveckla våra företag och näringslivet på ön och vi har alla starka etiska värderingar som bas.

Anders Jensson 2016-04-09 16:04

De av oss som varit med ett tag minns säkert hur det gick till när "nya"Lidingöbron byggdes. När den beslutades på 60-talet var den rejält överdimensionerade för att planen den gången var en vidaredragning av motorleder över ön och anslutning till Bogesund via en högbro. Kanske läge att damma av de planerna? Eller kanske en bro till Djursholm? Då skulle det bli mer liv och rörelse på ön på riktigt!
Läste Patriks utmärkta krönika om att vara krögare på Lidingö. Det låter som en riktig utmaning. Med lite vidlyftigare trafiklösningar kan man göra Lidingö till en levande stad med många besökare även de dagar då det inte är Lidingölopp. Tänk vad det skulle innebära för oss som bor här och för de som både bor och driver företag.

Karin Wallgren 2016-04-08 21:02

Det finns en gräns för tacksamhet och den gränsen är nådd. Vi lidingöbor ska inte bestraffas längre för att vi bor på en ö. Den här överförmyndarmentaliteten från andra sidan är motbjudande.

En kommun av Lidingös storlek behöver mer än en broförbindelse. Har medel sökts från EU för brobygge? Om inte så vore det kanske idé att söka därifrån. På EU-håll är man kanske helt omedvetna om att en kommun som Lidingö blir så styvmoderligt behandlade i mer än ett avseende? Men så gör Bryssel uppmärksammade på det faktiska förhållandet. Det vore så intressant att få höra deras uppfattning. I Sverige tenderar graden av känslighet att öka inför ev kritik från högre ort som till exempel från EU och FN. Kommunen bör påbörja en lista och kanhända får den en viss effekt. Både Stockholm och Sverigeförhandlarna kanske då finner det för gott att tänka om till Lidingös fördel. Lidingö skulle nog tåla den uppmärksamhet situationen skulle få men skulle våra motpartners göra det?

Anders Jensson 2016-04-08 17:07

Kan inte låta bli att förundras över den naivitet många uppvisar.
Det är nämligen så att Stockholms stad och Lidingö kommun är två olika intressenter som har att tillvarata sina respektive invånares intressen. Det vore därför oförsvarbart för Stockholms stad att inte utnyttja den värdefulla marken runt Ropsten på bästa sätt för sina invånare. De har därför såklart inget intresse av infartsparkering, bussterminaler eller annat som primärt riktar sig till grannkommunens (Lidingös) invånare.
Den enda rimliga och långsiktiga lösningen för Lidingö är alltså att använda vår egen mark på bästa sätt.
Det innebär:
att tacksamt ta emot stöd för att dra vidare tunnelbanan till Lidingö Centrum.
Att koppla ihop Lidingöbanan, T-banan och bussarna i Lidingö Centrum
Att etablera fler pendlarparkeringen runt om på ön på det sätt som nu görs i Bodal.
Då skapas ett bra och framtidssäkert transportnät inom vår egna kommuns gränser och vi är inte beroende av Stockholms stad.
På köpet får vi ett eget centrum som det är enklare för fler att ta sig till med kommunala färdmedel.
Ja, vi måste bygga fler bostäder, men det är ju bara positivt att få fler nya invånare. Sålänge det sker enligt de planer som nu verkar vara på väg med innebörden att förtäta bebyggelsen både i Centrum och i övriga lokalcentra på ön.
Man ska också komma ihåg att detta är planer som ska realiseras successivt under de kommande decennierna och inte allt på en gång idag.
Det är flera av oss som kanske inte ens lever alls, eller har flyttat från ön när det är klart. Samhällsplanering är en lååång process.

Karin Wallgren 2016-04-08 13:00

Tack Henrik Åkermark och Lars H Eriksson LP och även andra som så väl formulerar vad många lidingöbor tänker inför det uppenbara hotet av att få en tunnelbana och en omdragning av Lidingöbanan till centrum.

Ibland kommer kostnaden för nya bron upp i debatten - som om det vore en nyhet - men sanningen är att lidingöborna har vetat i snart ett årtionde att kostnaden för nya tågbron skulle Lidingö få stå för. Det har förre KSO deklarerat samt även att de ca 400 milj skulle finnas budgeterat. Bygg Lilla Lidingöbron nu!

Nog är väl lidingöborna lite mer än marionettdockor i den här debatten eller? De som drar i trådarna synes vara Stockholms Handelskammare och Företagarna med i bakgrunden de allsmäktige Sverigeförhandlarna. När är det dags att säga Tack men Nej tack till de "erbjudanden" som framkommit som 1 km tunnelbana. Säg nej till tusentals nya bostäder och nej till nybyggnation på Elfvik. En sådan skymf att framkasta ett sådant förslag! Och självfallet ska Lidingöbanan gå i sin nuvarande sträckning - ingen omläggning av rälsen tack.

Birgitta Olsen 2016-04-08 07:26

Antar att tjänstemännen på Lidingö som jobbar för alla försämringar i Lidingös kollektivtrafik är samma personer som jobbade för att akvariet skulle byggas. Detta bara visar att politikern på Lidingö måste ta mer ansvar för Lidingös framtid o inte låta tjänstemännen styra.

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2016-04-08 00:58

Det förvånar och oroar mig att Företagarna på Lidingö och Lidingö Näringsliv tycks ha en så raljant inställning till hur man får hantera skattebetalarnas pengar (inte bara Lidingös utan hela länets skattebetalares pengar) så att ni vill skrota en nyligen genomförd investering i kollektivtrafiken på nästan en miljard.

Vilken agenda har ni egentligen för Lidingö? Jag börjar tro att ni i grunden står bakom den plan som Stockholms Handelskammare nyligen lanserade om att bygga 8.000 lägenheter i Långängen-Elfviks naturreservat. Folk inom er rörelse är såvitt jag förstår även lokala representanter på ön för just Stockholms Handelskammare. Var ni verkligen så okunniga om Handelskammarens byggutspel angående våra naturreservat som ni ville göra gällande? Jag tillåter mig tveka!

Förresten, vilken småindustri tror ni har råd att hyra in sig i en specialbyggnad för kollektivtrafik som nyss kostat närmare en miljard att bygga, utan att få kraftiga hyressubventioner?

Göran Tegnér 2016-04-07 18:08

Svar till Karl Nenzén

Jag har räknat med gånghastighet 80 meter per minut (4,8 km/tim), och 2 resor per dag och med 325 resdagar per år. Med 60 meters gångavstånd blir det då 8 timmar per år. Och med 150 meters gångavstånd blir det då drygt 20 timmar. Hoppas att detta besvarat din fråga.

//Göran Tegnér

Göran Tegnér 2016-04-07 16:58

Av Lidingös projektledare Jan Werner har jag fått information om att en gångbro planeras mellan den nya ”terminalbyggnaden” som Wallenstam har tilldelats och tunnelbane-plattformen: Detta lär finnas inskrivet i exploateringskontorets dokument; men som dock inte finns på ritningen i denna artikel. Enligt uppgift innebär detta att det från spårvagns-plattformen blir maximalt 50 m extra (i sidled) för att nå det nya spårvagnsläget jämfört med nu.

Detta är fortfarande inte bra. Just nu ligger planarbete på is med anledning av de pågående Sverigeförhandlingarna.

”Den bortre belägna hållplatsen är en ändhållplats, vändspår för tåg från Stockholm och kommer inte att beröra trafikanter från Lidingö, inte ens i ett provisoriskt skede. Det är alltså inte så illa som det ser ut men Lidingös möjligheter till påverkan i Stockholms planer är helt klart begränsade”, medger Jan Werner. I det fall planeringsarbetet återupptas kommer Lidingö såklart att bevaka frågan, förtydligar han.

Detta är ju bra, och till saken hör att Lidingös tjänstemän arbetar på oförtrutet med förutsättningen att Spårväg City kommer till stånd samtidigt som den nya Lilla Lidingöbron färdigställs. Denna förutsättning gäller till dess något annat politiskt beslut har fattats.

Härmed tackar jag Jan Werner för hans klargörande och ber om ursäkt för att jag har uttryckt mig lite väl kritiskt.

Christer Mohlin (Centerpartiet Lidingö) 2016-04-07 16:40

Vilket är rättsläget? SL har ett övergripande ansvar för kollektivtrafiken. Kan Stockholm verkligen tvinga fram försämrade lösningar för Ropsten och Lidingöborna? Kan Stockholm ytterst tvinga SL att lämna Ropsten helt? Dessa är viktiga pusselbitar för att kunna Sverigeförhandla ordentligt.

Att nu ställa krav på framtida smidig omstigning till T-bana vid Ropsten är, enligt min uppfattning, faktiskt viktigare än Sverigeförhandlingen. Måste tas på största allvar.
Ropsten är här och nu och varje dag med buss, spårvagn och cykel. Sverigeförhandlingens eventuella konsekvenser kommer längre fram i tiden – särskilt en eventuell T-bana.

Försämras omstigningen vid Ropsten försämras dessutom Lidingös Sverigeförhandlingsläge vilket inte heller gynnar oss Lidingöbor.

Karl Nenzén 2016-04-07 10:05

Även om planeringen ser något pendlarfientlig ut får jag inte ihop beräkningarna i exemplen. Om man räknar med 225 arbetsdagar och två dagliga passager förutsätter 40 timmars gångtid per år en gånghastighet på 2,7 km/h (0,75 m/s), vilket är väldigt långsamt. Dessutom antas ingen minskad effekt av att omstigningen har en naturlig bytestid. Även om tidtabellen måste ta hänsyn till längre bytessträcka, torde den verkliga effekten ändå bli något mindre än att sonika summera gångtiden(?). 8-16 timmar per år känns mer realistiskt, om man går 6 km/h, samt får vänta på anslutning ibland.

Henrik Åkermark 2016-04-07 10:01

Det här är helt i linje med det jag skrev tidigare, dvs Stockholms stad bryr sig inte om Lidingö. Tvärtom verkar det som om man konsekvent vill försvåra för oss på ön. Miljöhänsyn tar man överhuvudtaget inte. Det är uppenbarligen så att de som företräder våra intressen är allt för svaga i förhandlingarna. Vi behöver bara se vilka som företräder oss i Sverigeförhandlingarna så förstår vi vartåt det lutar.
Därför måste det omedelbart ske förändringar.
- Förstärk förhandlingsgruppen med professionella förhandlare, både politiker och tjänstemän
- Instämmer helt med Patriks inlägg tidigare, kräv klara svar om Spårväg City och vart överenskommelsen från 2009 har tagit vägen
- Om vi skall delta i Sverigeförhandlingarna måste våra krav och mål fastställas och förankras så att det är fullständigt klart och tydligt vilka dessa är
- Vi skall utveckla Lidingö till en dynamisk och välkomnande stad som är bra för oss nu och ännu bättre för framtida innevånare, inte något som Stockholms stad och landsting tvingar på oss.
Det är då viktigt att våra förhandlare och politiska beslutsfattare inser på vems mandat de sitter och inte "sitter på två stolar" med egna ambitioner för en plats i landsting och riksdag. Det får inte spridas en misstänksamhet om vems intressen man företräder. Bra med en referensgrupp, men det trots allt bara en "referensgrupp".
"För Lidingö i tiden!"

Katarina Palmstierna, Ordförande Företagarna Lidingö och talesperson för Lidingö Näringsliv 2016-04-07 09:25

Återigen visar Stockholm stad att bostadsbyggandet är dess högsta prioritet och att Lidingöbornas resnytta är Lidingö Stads ansvar. Denna prioritering har dessutom blivit än viktigare de senaste åren pga den ekonomiska och demografiska utvecklingen i regionen. Vill vi på Lidingö alltså ha effektiva kommunikationer med den övriga Stockholmsregionen är det uppenbart att Lidingös kommunikationsnod måste ligga där Lidingö och inte i Ropsten. Detta innebär tunnelbana till Lidingö Centrum med effektiv anslutning till Lidingöbanan, bussar och tillfartsparkering samt alternativ användning av den spårvägshall som Lidingöbanan inte behöver, för lättare industri.

Anders Ringqvist 2016-04-07 09:05

Vad spelar det för roll om nu spårvägen knyts ihop med lidingöbanan (jag har i.a.f. förstått det så), det är bara att sitta på spårvagnen till/från city hela vägen...

Patrik Buddgård (C) 2016-04-07 07:57

Staden har en grannlaga uppgift framöver.

För det första att ligga på om Spårväg City och kräva svar från både landsting och Stockholms stad. Lidingö måste kräva att Spårväg City ska bli av i linje med avtalet mellan SL och staden 2009. 900 miljoner kostar den depå som nu byggs för Spårväg City i Aga, utan spår är den investeringen gjord i onödan.

För det andra måste staden skärpa tonen mot Stockholm i planeringen av Ropsten. Att lägga bussar och tågstation så långt från tunnelbanan är inte annat än att sabotera kollektivtrafiken för Lidingöborna. Det borde ligga i Stockholms intresse att tvärtom stärka kopplingarna i Ropsten för att minska Lidingöbornas biltrafik både till Ropsten men framförallt minska antalet Lidingöbor som tar bilen hela vägen in till stan. Förslaget ovan tillsammans med att det nu är trängselskatter i Ropsten driver ett ökat bilberoende och därmed trängseln i stan.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google