Väder Lidingö

Lidingö torsdag 23 maj 2024 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

Lidingö stad: Urban Nouveau saknar talerätt

fredag 12 oktober 2018 17:43

LILLA LIDINGÖBRON. Lidingö stad avvisar nu arkitektföretaget Urban Nouveaus begäran hos förvaltningsrätten om överpröving av förslaget om Lilla Lidingöbron. Begäran lämnades in igår, se Lidingösidans artikel från tidigare idag.

Lidingö stad skriver på sin hemsida att man "anfört till förvaltningsrätten att arkitektbyrån saknar talerätt eftersom de aldrig haft för avsikt att delta i upphandlingen. Staden begär också en skyndsam handläggning. Den överklagan som nu lämnats in innebär att avtalsstart försenas eftersom staden måste invänta förvaltningsrättens beslut. Det är en process som kan ta tid och få kostbara konsekvenser."

Jan Werner, Lidingö stad, projektledare för Lilla Lidingöbron säger:
- Det är olyckligt att man vill använda överprövningsrätten i syfte att stoppa projektet. Vi har ett attraktivt anbud som vi vill arbeta vidare med. Till skillnad från Urban Noveaus förslag är anbudet baserat på säkra tekniska lösningar, i enlighet med miljödom, antagna detaljplaner och överenskommelser med SL och Stockholms stad. Det är också väl förankrat med ett antal politiska beslut ända sedan 2012. Vi måste dock acceptera det formella regelverket och invänta slutligt besked.

Dela Lidingö stad: Urban Nouveau saknar talerätt

Kommentarer

Katin Wallgren 2018-10-15 06:23

Jag instämmer med Per Liljas inlägg. Det börjar bli pinsamt att dessa bro/park/bo förespråkare inte inser en gång för alla att beslutet och upphandling för Lilla Lidingöbron är fattat av Lidingö stad.

Per Lilja 2018-10-15 00:30

Aktivism och bondfångeri är det nya svarta. Ett litet särintresse utger sig för att - i det närmaste - vara utsänt av herren och agerar därefter. Upprördheten över att gamla bron rivs är såklart oerhört begränsad.

Annika Lundvall 2018-10-14 23:51

Är förvånad över Jan Werners reaktion och ordval och hela resonemanget ovan. För vad som är verkligt "olyckligt" är ju denna intensitet att hindra det enda bevarandealternativ som har presenterats. Inte bara nu utan alla Urban Noveaus bevarandealternativ hur bra de än är och till varje pris.
https://lidingosidan.se/politik/stadsplanering/broforslaget-fanns-hos-lidingo-stad-redan-ar-2011/#comment25293

Lidingö stads sätt att handskas med detta går ju emot de rekommendationer ni fått av sakkunniga och väcker verkligen många nya frågor.

Innan intervjun som gjordes med mig i Mitti:
https://mitti.se/nyheter/beslut-lidingobron-vara/

mejlade jag Jan Werner, den 25:e -och den 27:e september, för att få svar på olika saker som inte verkade stämma i beslutsprocessen 2012. Han svarade inte på någon av de mejlen. Dokumenten jag granskat är offentliga handlingar och jag trodde därför, i min dåvarande naivitet, att han skulle tycka det vore intressant att reda ut de tidiga turerna i processen. Ville veta hur han såg på detta utifrån sin roll som projektledare idag eftersom han inte var involverad i oegentligheterna 2012.

Efter att jag läst pratan (citatet) i artikeln ovan började jag undra varför han uttryckte sig i termer av att det var "olyckligt" att Urban Noveau överklagat. Ett märkligt ordval i sammanhanget och konstigt med tanke på hur dåligt och bristfälligt det här med broutredningen har skötts. Det föranledde mig att titta närmre på det som skrivits under hans tid och fann ytterligare oegentligheter.

Jag kommer publicera det i en artikel för sig. Det jag funnit gör att angreppet på Urban Noveau och deras bevarandeplan blir än mer irrelevant och störande.

Det är ju inte så att folk inte varit upprörda sedan 2012 för att saker sopats under mattan i syfte att kunna riva en unik och värdefullt bro - det har upprört många och inte minst sakkunniga:
Länstyrelsen vill bevara Lidingöbron:
https://www.dn.se/arkiv/stockholm/lansstyrelsen-vill-bevara-lidingobron/?forceScript=1&variantType=medium

Den fråga jag ställer mig alltmer är om planmonopolet är något som är lämpligt att ha kvar. Kanske dags att ändra det så värdefulla byggnader inte rivs i onödan pga av ren okunnighet. Det är inte bara exemplet med hur fel Lidingö har handskats med sin högt kulturhistoriskt värderade fackverksbro som i dokument efter dokument beskrivs som unik och bevarandevärd, det sker i andra kommuner. Det kan ske på grund av planmonopolet:
Hur kunde det bli så här - En kritisk analys av beslutsprocessen i tre aktuella stadsbyggnadsprojekt i Stockholm:

• ASTORIA
• GALLERIAN
• LILJEHOLMSKAJEN

https://byggnadsvard.se/images/pdf/hur_kunde_det_bli_sa_har_hogupplost.pdf

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google