Väder Lidingö

Lidingö måndag 24 juni 2024 v. 26

Senaste kommentaren - Se fler

Lidingöbanan till Centrum?

söndag 12 juli 2015 12:08

Lidingö stad har sagt att nya Lilla Lidingöbron ska vara en låg bro, med fri seglingshöjd på 5,8 meter, som Lidingöbanan ska rulla på i framtiden. Ansökan om en lågbro lämnades i april in till mark- och miljödomstolen och man hoppas få besked runt årsskiftet. Men vid samrådet, som avslutades för en månad sedan, kom många frågor och flera förslag om att låta Lidingöbanan gå via Lidingö Centrum istället för att gå utefter vattnet.

Illustration som visar olika alternativa lösningar för Lidingöbanan och en eventuell tunnelbana. Illustration: Lidingö stadIllustration som visar olika alternativa lösningar för Lidingöbanan och en eventuell tunnelbana. Illustration: Lidingö stad

Eftersom det är tekniskt möjligt för spårvagnarna att ta sig upp till Torsvik, trots att nya bron är låg, har staden tagit fram en skiss som visar hur olika dragningar skulle kunna göras. En nordlig dragning under mark och en sydlig dragning ovan mark. Och, det finns även en möjlig tunnelbaneanslutning till Lidingö Centrum iritad, en anslutning som i så fall skulle ske på egen bro.

Dela Lidingöbanan till Centrum?

Kommentarer

Hans Lefvert 2015-07-19 11:09

Det är tekniskt möjligt att dra spår från den låga bron upp till Torsviks Torg trots höjdskillnaderna. Men det innebär mycket stora kostnader jämfört med om Lilla Lidingöbron ansluter till Torsvik på samma nivå som bilbron. Nordlig spårvägsanslutning som går i en bergtunnel visades i samband med planprogrammet för centrum/Torsvik 2013. Merkostnaden för tunneln och nödvändig ombyggnad av ramperna och Islinge Hamnväg/Norra Kungsvägen var då bedömd till 150 till 200 mkr.

Sydlig spårvägsdragning ovan mark utanför avfartsslingan från bilbron och utmed Islinge Hamnväg innebär att både vägar och bostadshus på Islinge Hamnväg måste byggas om/rivas. För att bedöma om denna sträckning överhuvudtaget går att genomföra, krävs en ingående studie av konsekvenser och kostnader.

Lidingö Stad kan inte bedöma genomförbarheten av visade förslag enbart genom att påstå att de är tekniskt möjliga. Det behövs även en utredning av konsekvenser och kostnader.

För en kostnadseffektiv dragning av Lidingöbanan via Torsvik/centrum krävs att Lilla Lidingöbron ansluter mot Lidingö i högt läge. Det är nu detta är möjligt, om den låga bron byggs kommer en senare omdragning av Lidingöbanan genom centrum/Torsvik i praktiken omöjliggöras.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google