Väder Lidingö

Lidingö tisdag 3 oktober 2023 v. 40

Senaste kommentaren - Se fler

M+FP+KD: Lidingös befolkning ökar med en procent per år

onsdag 16 maj 2012 17:46

- Lidingö kommer att fortsätta att utvecklas i en lugn och varsamt takt med en befolkningsökning på cirka en procent per år. Det gör att vi hinner med att planera för viktiga välfärdsverksamheter och utveckla den närservice vi vill ha på ön, säger de fyra kommunalråden Paul Lindquist (M), Rune Nordström (FP), Jessica Nyberg (KD) och Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) i ett gemensamt pressmeddelande från den politiska majoriteten på Lidingö. Pressmeddelandet kom i samband med att det s.k. “antagandeförslaget” för ny översikstplan för Lidingö presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott, “se Lidingösidan 16 maj:“http://lidingosidan.se/stadsplanering/4906/beslutet-om-lidingoes-nya-oeversiktsplan-naermar-sig

– Den nya befolkningsprognosen har reviderats ner kraftigt. Den nya prognosen pekar i stället på en lägre ökning fram till år 2030 på cirka 8 000-11 000 invånare, skriver de fyra och fortsätter:

– Vi är nöjda med det slutliga förslaget till översiktsplan. Framför allt är vi glada över alla synpunkter och förslag som kommit in från engagerade lidingöbor. Vi har lyssnat och tagit hänsyn till flera av synpunkterna. På så sätt har vi kunnat förbättra förslaget och kunnat säkra den demokratiska förankringen.

– Många lidingöbor har haft synpunkter på utställningsförslaget för områdena Gåshagahöjden, Torsvik, Bodal och Rudboda. Med de föreslagna förändringarna går vi nu dessa lidingöbor till mötes och justerar vårt förslag, skriver de fyra kommunalråden.

De största förändringarna jämfört med utställningsversionen rör områdena Gåshaga och Torsvik. I Gåshaga undantas Gåshagahöjden från ny bebyggelse och i Torsvik slopas förslaget om möjlig bebyggelse i Torsviksparken, samtidigt som utvecklingsområdet norr om Torsvikssvängen minskas. Justeringar har även gjorts i Bodal och Rudboda.

Dela M+FP+KD: Lidingös befolkning ökar med en procent per år

Kommentarer

Roger 2012-05-18 00:44

Niklas, försök att förstå.

Vi vill inte ha ökad befolkning. Vi vill inte ha dubbelspårig Lidingöbana. Vi vill inte ha ett Manhattan.

Vi vill ha vår gröna ö. Det som nu finns kvar av den….

Niklas 2012-05-17 01:03

Illa att Lidingö kommun väljer att inte ta sitt ansvar. Solna som ligger lika centralt växer tre gånger så snabbt.

Trist att se den egoistiska opinionen florera – att få ha Lidingö för sig självt och inte dela med sig till nya invånare.

Det är lätt att glömma, men Lidingös befolkning minskade det senaste kvartalet. Lidingö är den kommunen som vuxit långsammast i Stockholms län de senaste åren. Ändå finns det en hätsk opinion mot större ökning.

Hur ska man i fortsättningen kunna kräva god kollektivtrafik, exvis dubbelspår på lidingöbanan och samman koppling med spårväg city, om man inte tar sitt befolkningsansvar?

Jossan 2012-05-16 21:24

Bra att politikerna verkar ha lyssnat på oss medborgare och våra synpunkter och kommit till en mer sansad tillväxttakt. Jag noterade också att mer hänsyn tagits till bevarandefrågor kring natur- och kulturmiljöer. Bra! Men det återstår att se hur politikerna agerar i verkligen – det har varit mycket ord tidigare. Det kommer att bli spännande att följa de olika tillväxt/utbyggnads- och förtätningsprojekten som nu är på gång. Blir det handling nu…..? I enlighet med översiktsplanens andemening?

En som vill tro på förändring!

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google