Väder Lidingö

Lidingö måndag 15 april 2024 v. 16

Senaste kommentaren - Se fler

Många intresserade när Högsätra diskuterades

måndag 5 september 2016 06:17

150 PERSONER KOM. I torsdags hölls ett öppet möte i Lidingö stadshus om stadsomvandling, och mötets huvudinriktning var Högsätras kommande förändring. Just nu får alla vara med och yttra sig om det planprogram för området, som ligger ute. Till stadshuset kom cirka 150 personer för att lyssna och ställa frågor, de flesta från Högsätra.

I stadshusets entréhall samlades många av kvällens besökare för att se en modell av vad som planeras.I stadshusets entréhall samlades många av kvällens besökare för att se en modell av vad som planeras. Så här ser modellen ut, under en skyddande glasskiva. Läroverksvägen går längst ned, den nya rondellen ligger lång nere till höger, bron till Larsberg syns också långt ner till höger.Så här ser modellen ut, under en skyddande glasskiva. Läroverksvägen går längst ned, den nya rondellen ligger lång nere till höger, bron till Larsberg syns också långt ner till höger.

Olof Minati, Per Wilhelmsson och John Svensson i soffan.Olof Minati, Per Wilhelmsson och John Svensson i soffan.

Lidingösidan redogjorde den 22 augusti för planerna som finns för Högsätra, se länk. Under mötet i stadshuset sattes hela området in i ett bredare perspektiv i och med att Lidingös planchef Per Wilhelmsson gav bakgrunden till det s.k. miljonprogrammet, i vilket Högsätra var en del. Stadens kulturchef John Svensson gav också den historiska bakgrunden till områdets framväxt och projektledaren Olof Minati beskrev förändringsplanerna mer i detalj. Att mötestiden 90 minuter var för kort blev ingen överraskning, speciellt som även en rapport lämnades om Lidingö centrums kommande byggplaner plus att de tre kandidaterna till Lidingös stadsmiljöpris presenterades. Men de närvarande fick även möjlighet att efter mötet ställa sina frågor.

Planchefen Per Wilhelmsson gav en historisk tillbakablick över byggandet i landet, från 1960-talet.Planchefen Per Wilhelmsson gav en historisk tillbakablick över byggandet i landet, från 1960-talet. Tage Erlander (S) var statsminister när miljonprogrammet startade.Tage Erlander (S) var statsminister när miljonprogrammet startade.

​​Per Wilhelmsson sa att miljonprogrammet, alltså byggandet av en miljon bostäder mellan åren 1965 och 1975, var ett industriellt byggande, med raka gator och på plana ytor. Det man lätt glömmer bort är att cirka 35 procent av de bostäder som byggdes var villor och radhus. De tio åren är en omdiskuterad period i svenskt byggande, ett byggande som nu cirka 25 procent av alla invånare bor i. Även om utemiljöerna mest diskuteras, så uppskattar många lägenheterna. Men i områdena fanns i början både grönska, idrottsmöjligheter, genomtänkt service, och ofta väl fungerande kommunikationer. Det offentliga rummet, med stora torg, blev dock mindre bra. Många platser blev ödsliga. Själva kvalitén på byggnaderna varierade. Och nu, efter 40-50 år, finns ett enormt behov av renoveringar och kanske förändringar av lägenhetsstorlekarna. I vissa hus finns t.ex. enbart trerummare. Nu måste man börja prata med dem som bor i områdena, föra en dialog och låta alla delta i processerna.

Panoramabild över Gångsätra och Larsbergsbron målades av Otto August Mankell år 1883. De tre Högsätravillorna syns i tavlans mitt bortom det gröna fältet. Brostugan vid Larsberg ligger kvar vid f.d. brofästet. Där lägger nu Sjövägens båtar till.Panoramabild över Gångsätra och Larsbergsbron målades av Otto August Mankell år 1883. De tre Högsätravillorna syns i tavlans mitt bortom det gröna fältet. Brostugan vid Larsberg ligger kvar vid f.d. brofästet. Där lägger nu Sjövägens båtar till.

John Svensson noterade först att för fyra riksdagsval sedan, alltså år 2002, röstade de boende i Högsätra precis som i hela Sverige. Området byggdes från 1960-talet och den karaktäristiska gula färgen kommer nog från den tidigare rika tillgången på just kantareller i området. Åtminstone var det John Svenssons egen teori. Han visade den tidigaste bilden över området, målad från en luftballong (!) år 1883, av Otto August Mankell. Det var en panoramabild över Gångsätra, och den år 1803 byggda flottbron mellan Stockholm och Lidingö. Denna första bro till Lidingö revs strax därefter och ersattes med en ny. På målningen kan man se de tre s.k. Högsätravillorna, av vilka två fortfarande är kvar.

Olof Minati betonade vikten av dialog.Olof Minati betonade vikten av dialog.

Olof Minati presenterade sedan planprogrammet. Högsätravägen kommer flyttas så den och Larsbergsvägen möts i samma rondell. Hälsans hus byggs nära Läroverksvägen och Södra Kungsvägen, och dit flyttar apotek och olika läkarmottagningar. Högsätrahuset rivs. I området mellan de gula husen och den flyttade Högsätravägen är planerna att bygga 500 lägenheter. Vid Lillåkersvägen finns planer att bygga ytterligare 200 lägenheter. Men det viktiga är att fortsätta den dialog som inleddes med de boende för ett drygt år sedan och som påverkat utformningen av planförslaget. Klart är att ingen mer trafik kommer att ledas in i området än den som genereras av de boende. På frågan om det finns garantier att de hus som byggs inte blir högre än 5 våningar blev svaret att planeringen ska ske tillsammans med dem som bor i området. Runt årsskiftet kommer planerna att visas i ett mer utarbetat skick. Väldigt få nya ytor tas i anspråk, det allra mesta byggs på ytor som få kommer att sakna. Byggstart planeras till år 2019.

Ett samrådsmöte ska hållas den 5 oktober i stadshuset klockan 17.30 - 20.00.

Dela Många intresserade när Högsätra diskuterades

Kommentarer

Jonas Solano 2016-09-15 20:22

Sagt att Högsätra som område har inget framtid, ses alltid som kanten av Lidingö. Vore mycket bättre om man kunde modernisera sjukhuset som ser ut som en vårdcentral från den gamla DDR. Ingen snyggt byggnad inget som man kan se som grönt området heller, bortkastad pengar att modernisera där. Satsa mera på Sjukhuset och omsorgen.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google