Väder Lidingö

Lidingö måndag 24 februari 2020 v. 09

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Många samrådsfrågor när Akvatiska presenterades

tisdag 15 oktober 2013 13:51

Månka kom till samrådsmötet igår i Stadshuset för att ställa frågor om Akvatiska.

Månka kom till samrådsmötet igår i Stadshuset för att ställa frågor om Akvatiska.

Måndagskvällens samrådsmöte i Lidingö stadshus om det planerade akvariet “Akvatiska” samlade nästan 100 deltagare. Många av de närvarande ställde kristiska frågor om själva utformningen av akvariet, några ville förvissa sig om att stadens skattebetalare inte ska ta risken om något inträffar som gör att den planerade verksamheten slutar fungera. Men det fanns även positiva röster i salen.

På plats för att besvara frågor fanns Göran Flodin, entreprenören som ska bygga och driva akvariet, Bengt Rehn, Lidingö stads mark- och exploateringschef samt Sofia Landberg och Robert Nilsson från miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

- Vilka hänsyn har ni tagit till de omkringboende vid själva utformningen av akvariet, frågade en av denärvarande som nu bygger ett hus på Västerkroken och vars utsikt över Lilla Värtan kommer att förändras.

- Jag är inte emot att det byggs något på området, men jag hade aldrig köpt tomten om jag känt till planerna. Jag är jättebesviken, sa en annan person som bygger på Västerkroken.

Stadens tjänstemän svarade att det är självklart att fastighetsägarnas synfältet påverkas, men att ett samrådsmöte är till för att ta upp just sådana saker. Skicka in era synpunkter till oss, blev uppmaningen. Inget är låst.

- Akvariet blir lika högt som popplarna utmed vägen, sa en annan person.
– Tänk om när det gäller volymerna, bred ut byggnaden istället. Sänk byggnaden med två våningar. Denna mastodontbyggnad passar inte på Lidingö, var ytterligare en åsikt.

På det svarade Göran Flodin att höjden ger en särskild upplevelse för den som befinner sig inomhus i akvariet. Man får en helt annan känsla när man har en glasvägg med drygt 18 meter vatten framför sig. Detta djup har väldigt få akvarier i världen.

Flera oroade sig för besöksantalet, bilarna som kommer att öka trafiken, för rasrisker i området, för vad som händer om Göran Flodins företag inte kan klara av bygget och den framtida driften.

- Vem står risken för detta, är det staden?
– Nej, sa Göran Flodin med eftertryck. Jag står för hela risken, och, det kommer in fler personer i projektet. Bankerna lånar inte ut några pengar till själva akvariet, utan till byggnaden och platsen. Om akvariet inte kan drivas vidare kan någon i så fall driva en restaurang på platsen. Men jag vill att ni ska förstå att jag tar inte någon som helst risk.

Det verkade inte finnas något direkt motstånd mot att det byggs ett akvarium på platsen hos de församlade. Tvärtom var det flera som gillade projektet. Det var mer höjd och utseende som diskuteras, och så riskerna med mark och drift.

Efter en och en halv timme var mötet slut. Samrådsförfarandet pågår till den 30 oktober.

Efter mötet fick Göran Flodin, till höger, svara på ännu fler frågor.

Efter mötet fick Göran Flodin, till höger, svara på ännu fler frågor.

Dela Många samrådsfrågor när Akvatiska presenterades

Kommentarer

Bosse 2013-10-16 11:22

Marcus har rätt, företagaren eller banken kan om det visar sig att akvariet inte går med vinst, lägga ned akvariet, och sälja byggnaden med det extremt fördelaktiga tomträttsavtalet till annan företagare som vill driva en helt annan verksamhet än akvarium på Torsvikskajen.

Det finns tre faktorer som påverkar en fastighets värde nämligen 1. Läget 2. Läget och 3. Läget. Denna 5000 kvm stora sjötomt i västerläge med tillhörande 10 000 kvm vattenområde intill Lidingöbron uppfyller alla kriterier för ett extremt bra läge.

Lidingö stad vill, i strid med gällande lag, gynna denna företagare genom att basera arrendekostnaden på ett alldeles för lågt marknadsvärde. I brev till Kommunstyrelsen i december 2012 påstår stadsdirektören Kjell-Olov Karlsson att marken endast är värd 1500 kr/kvm vilket betyder att de 5000 kvm endast skulle vara värda 7,5 mkr och då ingår att företagaren utan kostnad får utnyttja 10000 kvm vattenområde för kommersiell verksamhet. Arrendekostnaden kommer därför att med 3,25 % normal arrenderänta bli endast 244.000 kr/år. Byggrätten 3000 kvm BTA (bruttoarea), plus div. mindre byggnader är mycket generös m.h.t. tomtens storlek. Att den 22 m höga byggnaden får placeras direkt vid stranden höjer värdet ytterligare på fastigheten.

Observera att företagaren Flodin sade följande vid mötet i måndags på frågan: Vem står risken för detta (att akvariet måste läggas ned), är det staden?
”Nej, sa Göran Flodin med eftertryck. Jag står för hela risken, och, det kommer in fler personer i projektet. Bankerna lånar inte ut några pengar till själva akvariet, utan till byggnaden och platsen. Om akvariet inte kan drivas vidare kan någon i så fall driva en restaurang på platsen. Men jag vill att ni ska förstå att jag tar inte någon som helst risk.”

Flodin bekräftar således att det inte går att låna pengar för att driva ett stort riskprojekt som ett akvarium men däremot kan man låna mycket pengar p.g.a. att han får arrendera detta extremt attraktiva mark- och vattenområde så enormt billigt och får bygga denna extremt stora byggnad vid strandkanten. Eftersom akvarieprojektet troligen kommer att kosta ca. 100 mkr måste banker värdera det förmånliga arrendeavtalet och byggrätten till 100 mkr. Bankens fastighetsvärderare måste naturligtvis för att låna ut pengar, få ett skriftligt avtal att fastigheten kan säljas för att driva annan kommersiell verksamhet än akvarium på fastigheten. Flodin säger också att ”går inte akvariet kan man driva restaurant i huset”. Men bankerna kommer inte att nöja sig med att endast få driva restaurant i denna 3000 kvm stora byggnad. Det kommer säkert att bli helt andra och lönsammare verksamheter, förutom en restaurant, på Torsvikskajen.

Flodin säger att det kommer in ”fler personer i projektet”. Det skulle inte förvåna mig om det är personer med koppling till fastighetsbranschen som vill komma över denna extremt välbelägna fastighet när akvariet tvingas slå igen eller kanske inte ens blir färdigbyggt.

Vid Lidingö stads förra fiaskot på Torsvikskajen agerade båtförsäljaren, som skulle få köpa hela mark- och vattenområdet för halva marknadsvärdet, bulvan för fastighetsbolaget Granen som är registrerat i Holland.

I slutändan är det mycket troligt att det inte blir något akvarium utan en helt annan verksamhet som kan ge stor vinst till en ny företagare p.g.a. det extremt fördelaktiga arrendeavtalet och läget på fastigheten.

Det blir Lidingö stad och skattebetalarna, som slumpat bort mark- och vattenområdet, som i slutändan blir de stora förlorarna!

Även får Lidingöborna i all framtid skämmas över att deras politiker varit så naiva och dessutom tillåtit denna extremt stora och fula byggnad vid stranden till Lidingös entré.

Siv 2013-10-16 09:50

Äntligen ett riktigt spännande projekt till Lidingö. Jag besöker alltid akvarier när jag är ute och reser – det är en fascinerande värld. Hoppas att utformningen blir sådan att även kringboende kan glädjas. Om utsikten mot vattnet/solnedgången skyms något när man passerar med bil är överkomligt.

Fakta 2013-10-15 20:38

Marcus, marken upplåstes som tomträtt och kan alltså inte säljas vidare. Den informationen gavs på mötet.

Johan 2013-10-15 19:21

Jag älskar detta projekt!! Jag hoppas verkligen att detta genomförs.
Just nu känns det som man på Lidingö säger nej till allt. Jag vill gå i regnskog, jag vill gå bland bryggor, jag vill ta en öl i en härlig miljö. Äntligen en levande upplevelse på ön. Som det är nu får man alltid ta sig över bron för att uppleva något annat är stenstatyer.

Marcus OE 2013-10-15 16:08

Jag hoppas verkligen att detta projekt inte blir av, vad ska vi med ett stort akvarium till?
Om staden ska upplåta ett sådant eftertraktat markområde borde man sätta en detaljplan för bostäder och restauranger för att sedan gå ut till högstbjudande.
Att staden mer eller mindre ger bort marken till Göran så att han sedan kan sälja den vidare när akvariet gå i konkurs är helt befängt.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google