Väder Lidingö

Lidingö tisdag 3 oktober 2023 v. 40

Senaste kommentaren - Se fler

Max öppnar om två år

måndag 30 juli 2012 00:01

Skiss över hur Max restaurang kommer att placeras utmed Södra Kungsvägen på platsen där Motorgården låg. Pilen till vänster pekar på den nuvarande återvinningsstationen. Förslaget är att flytta den till infarten, se det prickade området. Illustration: Lomar arkitekter

Skiss över hur Max restaurang kommer att placeras utmed Södra Kungsvägen på platsen där Motorgården låg. Pilen till vänster pekar på den nuvarande återvinningsstationen. Förslaget är att flytta den till infarten, se det prickade området. Illustration: Lomar arkitekter

Om allt går enligt planerna kommer Max öppna sin hamburgerrestaurang på Lidingö om cirka två år. Det är ett år snabbare än de första beräkningarna, se Lidingösidan 10 maj. På miljö- och stadsbyggnadskontoret pågår planeringen så att nödvändiga politiska beslut ska kunna tas i september 2013. Därefter kan anläggningen börja byggas. Ett förslag finns också att flytta återvinningsstationen vid Lerbovägen/Läroverksvägen till den blivande gemensamma infarten för både Willys och Max.

Tidplanen är denna:
I höst arbetas samrådshandlingarna fram och under sex veckor i november-december är planen ute på s.k. samråd, då allmänheten får yttra sig. Därefter sammanställs alla synpunkter och i mars 2013 ställs planförslaget ut under minst tre veckor. De yttranden som kommer in under utställningstiden ställs samman och planhandlingarna justeras.

I mitten av juni 2013 beräknas sedan miljö- och stadsbyggnadsnämnden överlämna detaljplanen till kommunstyrelsen, som i september 2013 överlämnar detaljplanen till kommunfullmäktige för ett definitivt beslut i september/oktober. När planen vunnit laga kraft kan anläggningen börja byggas.

Det är inte bara en trafiklösning som Max ska redovisa med förväntade kundflöden vid olika tider för parkering respektive drive-in. Hur påverkas t.ex. övrig trafik på Lerbovägen och infarten till Willys? Blir det f.ö. ett samutnyttjande av Willys kundparkering? Var kommer cykelparkering och gångbanor att anläggas? Vilken markbeläggning blir det för uteservering, lekplats, park och gångytor och vilka färger ska bullerskärmarna ha? Var ska företagets skyltar placeras? Är det kommunala vatten- och avlopssystemet rätt dimensionerat? Behövs en oljeavskiljare på parkeringen?

Det är några av de många frågor som behöver besvaras innan Max första hamburgare kan serveras på Lidingö.

Dela Max öppnar om två år

Kommentarer

Karin 2012-08-15 10:28

Verkligen på tiden om de som färdas med Närtrafiken får besked om busshållplatsen vid AGA kommer att förläggas till LERBOVÄGEN bakom Willys enligt tidigare önskemål. Det skulle innebära bättre tillgänglighet både till livsmedelshallen och till Max men framför allt skulle de som färdas med linje 921 slippa vänta på bussen vid hårt trafikerade Södra Kungsvägen. Här talas om att flytta återvinningsstationen och infart men ta nu äntligen upp förläggningen av busshållplatsen så att inte det ärendet faller mellan stolarna (risken finns med både SL och kommunen involverade).

Bo 2012-08-14 20:14

Verkligen på tiden! Max burgare är bra! Synd att de har slutat servera fruktsallad och potatisgratäng

Mikael, Käppala 2012-08-14 19:30

Hursomhelst så är det på tiden att vi får ett snabbmatställe med kvalité på Lidingö.

Bo 2012-08-14 16:39

Bra idé! Men kommunen klarar inte av att tänka så småskaligt. Det bästa är om syrenbuskarna kan finnas kvar där men det skulle säkert krävas utredningar och upphandlingar av konsulter för miljoner och sen skulle de ändå tas av bulldozern.

Madelene 2012-08-14 14:10

Åker ofta förbi och varje år i maj/juni blommar höga fantastiska syrenbuskar mycket vackert på tomten där Max skall etableras.
Uppmaning till kommunen:
Ta vara på buskarna och flytta dem innan bulldozern kommer.
Det finns säkert flera Lidingöbor som kan tänka sig att köpa ett antal plantor om ni inte har någonstans att sätta dem!
Tack för mig.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google