Väder Lidingö

Lidingö fredag 29 september 2023 v. 39

Senaste kommentaren - Se fler

Nu är Lilla Lidingöbron ute på samråd, till 15 juni

tisdag 12 maj 2015 00:09

Uppdaterad. År 2020 ska en ny gång-, cykel- och spårvägsbro mellan Lidingö och Stockholm vara klar och arbetet ha påbörjats att riva Gamla Lidingöbron. Fram till den 15 juni är detaljplanerna för den nya "Lilla Lidingöbron" ute på samråd så alla får möjlighet att yttra sig.

Så här skulle Lilla Lidingöbron kunna se ut, men det är inte alls bestämt ännu. Illustration: Knight ArcitectsSå här skulle Lilla Lidingöbron kunna se ut, men det är inte alls bestämt ännu. Illustration: Knight Arcitects
Lidingösidan har kontinuerligt skrivit om bakgrunden till varför man planerar en ny bro. Det samråd som nu pågår handlar enbart om den nya brons fysiska läge samt dess konsekvenser. Segelfri höjd för den nya bron avgörs av Mark- och miljödomstolen. Stadens ansökan skickades in i början av april och domstolens handläggning beräknas ta ett år. Hur den nya bron ska se ut hanteras inom ramen för totalentreprenaden.

Alla handlingar till ärendet finns på Lidingö stads hemsida, se denna länk.

Torsdag den 28 maj, mellan klockan 18.30 och 20.00, håller Lidingö stad och Stockholms stad ett gemensamt öppet samrådsmöte om detaljplaner för Lilla Lidingöbron. Platsen är Lidingö stadshus.

De tre planområdena. Illustration: Lidingö stadDe tre planområdena. Illustration: Lidingö stad
Planområdet omfattar cirka 22 000 kvadratmeter, den största delen utgörs av Lilla Värtan. Planområdet består av tre delområden: Vattenområden (1) för nya bron och befintlig ramp till Lidingöbron och två små delområden norr respektive söder om bron. Det norra delområdet (2) medger utfyllnad för kaj som behövs för byggnationen av bron och ska när bron är färdigbyggd övergå till park. Det södra delområdet (3) ändrar användning från park i gällande detaljplan till spårvägstrafik i enlighet med järnvägsplan för Lidingöbanan.

Uppdaterad. Hållpunkter, enligt stadens hemsida:
2015
Våren: ansökan till mark- och miljödomstolen för att få bygga Lilla Lidingöbron samt riva Gamla bron. Samråd mellan 11 maj och 15 juni för detaljplanerna.
Sommaren: Riktlinjerna för bron ska vara klara.
Hösten: Upphandling av broentreprenör påbörjas.
2016
Våren: tillstånd att bygga Lilla Lidingöbron samt riva Gamla Lidingöbron troligtvis klart från mark- och miljödomstolen, val av broentreprenör.
Hösten: detaljprojektering.
2017
Bygget av bron kan påbörjas.
2020
Bron planeras vara färdig, Gamla Lidingöbron rivs.

Här nedan visas ett antal skisser från Knight Arcitects som visar hur bron kanske skulle kunna se ut.

Illustration: Knight ArcitectsIllustration: Knight Arcitects Illustration: Knight ArcitectsIllustration: Knight Arcitects Illustration: Knight ArcitectsIllustration: Knight Arcitects Illustration: Knight ArcitectsIllustration: Knight Arcitects Illustration: Knight ArcitectsIllustration: Knight Arcitects Illustration: Knight ArcitectsIllustration: Knight Arcitects Illustration: Lidingö stadIllustration: Lidingö stad

Dela Nu är Lilla Lidingöbron ute på samråd, till 15 juni

Kommentarer

Jan Cox 2015-05-21 06:07

Många fartyg är dimensionerade och byggda för nuvarande segelfri höjd. Jag hoppas att den nya bron inte blir lägre.
Broar är ett hinder för sjöfarten. Ju lägre ju större hinder.

Varför inte även planera för en förlängd tunnelbana via Lidingö och vidare till Bogesundslandet? Då blir det möjligt med en ny stadsdel nära Stockholm.

Donald Sunpter 2015-05-16 10:03

På den 4:e illustrationen från Knight Architects finns två höghus på Stockholmssidan. Ska de också byggs? Vet någon om detta?

Jacob Kilström 2015-05-15 18:02

Snälla, bygg en lite snyggare bro. Jag kommer att sakna den gamla bågbron.

Henry Duhs 2015-05-14 14:18

Det ska bli mycket intressant att veta kostnaden för detta märkliga projekt. Vad jag förstår ska Lidingös skattebetalare betala hela bron ur egen ficka. Stockholmsdelen av bron ska även betalas av lidingöborna.

Det hade rimligen varit bättre med en tunnelbanebro eller ingen ny bro alls för spårvagnar. Eller billigast och bäst endast bussar på hela Lidingö. Det var denna lösning som SL:s egna tjänstemän föreslog innan beslutet togs av Lidingös politiker att rusta Lidingöbanan, mot bättre vetande.

Gång- och cykeltrafiken kan med fördel läggas vid sidan av befintlig bilbro utan några som helst problem.

Christer G Wennerholm (M), tidigare trafiklandstingsrådet, planer på Stockholm som en spårvagnsstad är nu ett minne blott. Samme man är verksam inom lobbyorganisationen Spårvagnsstäderna, varför beslutet om rustning av Lidingöbanan kanske inte hade blivit av om någon annan, icke lika spårvagnsvänlig hade innehaft detta ämbete.

Det kanske är hög tid och rycka i handbromsen och stanna upp ett tag och fundera om det verkligen är så klokt att bygga en ny spårvagnsbro. Det finns bättre alternativ.

Nu har lidingöborna försatts i en situation där vi ska betala för något som inte kommer bli vad det är tänkt till en oerhört hög kostnad.

Lidingöbanan borde aldrig ha rustats.

Mikael Elofsson 2015-05-13 21:08

Christian! Varför skulle det bli stopp i Torsvik? Den gamla bron rivs ju inte förrän den nya är färdigbyggd.

Christian Nyberg 2015-05-13 17:28

Varför byggs bron så långt efter nya tåget startat? Hade bron byggts innan så hade tåget bara kunnat åka över utan problem nu blir det stopp i Torsvik? Och hur löses det från Torsvik? Buss till Ropsten , tror inte dom flesta kommer gilla att behöva gå från tåget och ända upp till Torsviks torg för att ta bussen en station ... Hur löses detta ?

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google