Väder Lidingö

Lidingö måndag 15 april 2024 v. 16

Senaste kommentaren - Se fler

Nu skissas det på höghuset i Dalénum

torsdag 15 september 2016 14:51

KLART I OKTOBER. Fyra arkitektkontor ha fått inbjudan av JM att delta i en idétävling om hur höghuset i Dalénum ska utformas. Det är ett s.k. parallelluppdrag och avgörs i mitten av oktober. Höghuset är det sista som byggs i Dalénum och enligt de beslutade planerna blir huset mellan 20 och 22 våningar högt. Det kommer ligga nära stranden, vid Larsbergs brygga.

Dalénum, sista etappen. Vid den röda markeringen (gjord av Lidingösidan) ligger Restaurang Villan. Illustration: JMDalénum, sista etappen. Vid den röda markeringen (gjord av Lidingösidan) ligger Restaurang Villan. Illustration: JM

Under hela planeringen och byggnationen av Dalénumområdet har det varit känt att byggnationen av de cirka 1000 lägenheterna skulle avslutas med en etapp i vilket ett höghus ingår. Nu närmar sig det spännande ögonblicket då ett vinnande förslag blir offentligt.

I mitten av oktober kommer fyra inbjudna arkitektkontor att lämna sina förslag, omfattande både exteriör och planlösningar, till JM. Eftersom arkitektkontoren kan välja vilken höjd lägenheterna ska ha, avgör det hur många våningar huset får. Med 2,40 meter i lägenhetshöjd blir det kanske 22 våningar, med 2,70 meter kanske 20 våningar. Klart är i alla fall att det inte blir någon snurrande restaurang som takvåning.

En jury bestående av lika många representanter från JM som Lidingö stad avgör sedan vilket av de fyra förslagen som är bäst, och mot slutet av oktober kommer alla intresserade att få se slutresultatet.

När man fått fram vinnaren, börjar arbetet med att ta fram ett bygglov, vilket kan bli klart våren 2017. Preliminär inflyttning i höghuset blir 2019.

Det blir garage i källaren och med tanke på närheten till vattnet måste ordentliga översvämningsskydd byggas som klarar Lilla Värtans kanske kommande nivåhöjning.

Från början var planen att riva restaurang Villan för att bereda plats för höghuset. Men i och med att byggnaden innehåller den stora väggmålning "Vindmannen" av Sven X-et Erixson (1899-1970), ändrades planerna. Så nu finns Villan kvar och höghuset blir istället närmaste granne.

Området från marknivå.Området från marknivå. Restaurang Villan med den stora väggmålningen av Sven X-et Erixson.Restaurang Villan med den stora väggmålningen av Sven X-et Erixson. Skiss på Lidingö Lighthouse, se kommentar nedan från Anders Odéen. Illustration: Åke NygrenSkiss på Lidingö Lighthouse, se kommentar nedan från Anders Odéen. Illustration: Åke Nygren

Dela Nu skissas det på höghuset i Dalénum

Kommentarer

Anders Odéen 2016-09-17 16:34

Den 13 december 2008 författade jag följande idéer och synpunkter till et antal berörda...

"Förslag till utformning av höghuset inom Dalenum området.

I anslutning till de pågående planerna att bebygga och utveckla det gamla industriområdet Dalenum på Lidingö, vill undertecknad framföra följande idéer och synpunkter.

Inom Lidingö Stad pågår sedan några år arbetet med stärka varumärket Lidingö. Framför allt för att förändra omvärldens syn på Lidingö, men också för att stärka lidingöbornas känsla för den egna kommunen. Begreppet ”hälsans ö” börjar mer och mer få fäste i människors medvetande. Fokus har satts på den unika miljön, närheten till Stockholms City och att staden är en viktig del av Stockholm som nu marknadsförs nationellt och internationellt under begreppet ”Stockholm Capital of Scandinavia”.

På Stockholmssidan projekteras utbyggnad av området från Husarviken till Loudden. Här skall bostäder för 10.000 människor växa fram och här räknar man med ca 30.000 nya arbetsplatser. Mycket kring detta kommer säkert både att skrivas om och diskuteras.

Därför är det av största vikt att Lidingö, med bland annat ovan nämnda faktorer, inte ”glöms bort”. En utbyggnad av Torsviksområdet är viktig, likaså en överdäckning av infarten till ön samt en allmänt mer välkomnande entré till Hälsans ö.
Dessutom är det av stor vikt att Lidingö Centrum byggs ut och genom sin genuinitet får möjligheter att välkomna nya kunder – helst innan det ”nya Värtan” är färdigbyggt.
Såväl handels- som tjänsteföretag på Lidingö har här en fantastisk chans att hitta nya kunder som kan kombinera inköp och uppsöka våra naturområden inom nära räckhåll.

Nu till rubriken:
Med tanke på Dalenumområdets geografiska förutsättningar, finns även här anledning att ta vara på möjligheter som ytterligare kan stärka Lidingös profil och image.
En idé som kan betyda att namnet Lidingö blir ett intressant samtalsämne ur en annan synvinkel – staden som vågar satsa på annorlunda och kreativ bostadsform. Nota bene byggnaden Turning Torso och vad den byggnaden kommit att betyda för staden Malmö med omnejd i media etc.

Jag tycker att minnet av Gustaf Dalén bör hedras. Uppfinnaren och industrimannen som grundade AGA, som fick Nobelpris och som genom sin då revolutionerande fyrteknik, kom att betyda obeskrivligt mycket för sjöfarten runt hela jorden under ett drygt sekel. Fakta som här skulle kunna lyftas fram i ljuset på ett unikt sätt.
Jag föreslår att det planerade bostadshuset, ett höghus på idag ca 18 våningar, bör kunna utformas på ett mer spektakulärt sätt, än bara en upprättstående klassisk betongkonstruktion.
Jag anser att man nu bör ta tillfället i akt att bygga – dels ett landmärke för Lidingö, och kanske framför allt – ett minnesmärke över Gustaf Dalén och hans betydelse för sjöfarten.
Studerar man kustlinjen från Lidingöbron och österut, finner man att höghuset bör kunna bli 25-28 våningar högt och... utformas som ett imponerande fyrtorn. Detta öppnar för unika möjligheter att inte bara skapa en arkitektoniskt spännande byggnad utan även kunna inrymma ett AGA-museum i bottenvåningen och varför inte en utsiktsplattform/skybar högst upp.
Med en imponerande byggnad likt denna, befäster vi inte bara Lidingö som ö, utan även som en spännande plats att besöka. Dessutom, år 2012 är det 100 år sedan Gustaf Dalén fick nobelpris i fysik. Med lite god vilja kan huset säkert vara klart till dess.
Samtidigt bör man passa på att anlägga en ordentlig gästhamn nedanför Dalenum. Då befäster vi ytterligare att Lidingö är en del av Stockholm som i dagsläget endast kan erbjuda en (1) gästhamn, Wasahamnen vid Gröna Lund på Djurgården, dels öppnar det ytterligare möjligheter för diverse företagande på platsen (hamnservice, båttillbehör, restauranger, caféer mm). Gästhamnen kan också bli en bra affär för ön. Den nu skissade lilla ”vinkeln” ut i sjön, kan inte på något sätt fylla någon vettig funktion".

Givetvis har vare sig byggfolk eller politiker reagerat...
och det är snart 8 år sedan!

Vid vidare intresse har jag även några skisser utformade av arkitekten Åke Nygren, men dessa visas inte här på Lidingösidan i denna stund...

Jonas Solano 2016-09-15 20:01

Dax att bygga högt.

Henrik Åkermark 2016-09-15 17:44

Kan bli riktigt intressant med ett än högre hus och även med mer än 20-22 våningar med den placeringen. Är definitivt inte förespråkare av riktigt höga hus lite överallt, men på rätt plats och med stöd av att Agas gamla "höga" huvudkontor stått här ges det här en utmärkt möjlighet. Och att dessutom den övergripande profilen med höghusen på höjderna i Larsberg får ett högt hus att smälta in gör det inte sämre.
Hoppas man vågar släppa loss fantasin och inte låter sig begränsas av rädslan för ett nytänkande.
Varför låser man sig redan nu för att det inte blir en roterande restaurang på toppen? Det får mig att tro att det finns en rädsla att vara helt öppen även för olika och lite annorlunda förslag. Man behöver naturligtvis sedan inte välja alternativet med restaurang, men att inte utesluta det från början skulle i vart fall kunna öppna dörren för mer kreativa tankar.
Skulle också vara på plats, minst sagt, att ta till sig Anders O:s förslag om en "fyrbåk".
Skall vara intressant att se resultatet i oktober och jag hoppas verkligen att man vågar tänka nytt och inte gömmer sig bakom en rädsla att skapa debatt.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google