Väder Lidingö

Lidingö söndag 23 juni 2024 v. 25

Senaste kommentaren - Se fler

Ny idrottshall i Gåshaga

tisdag 26 juni 2012 00:01

Här, där träden står, är det tänkt att den nya gym- och idrottshallen ska byggas i Gåshaga. Längst till vänster skymtar Lidingöbanans stationshus vid Gåshaga och Käppalaverkets skorsten. Södra Kungsvägen i förgrunden. Bilen kör på Värdshusvägen.

Här, där träden står, är det tänkt att den nya gym- och idrottshallen ska byggas i Gåshaga. Längst till vänster skymtar Lidingöbanans stationshus vid Gåshaga och Käppalaverkets skorsten. Södra Kungsvägen i förgrunden. Bilen kör på Värdshusvägen.

Ett av många önskemål som kom vid samrådet om Lidingös nya översiktsplan var en idrottshall i Gåshaga. Nu blir idrottshallen snart verklighet. På delar av den gamla Kronsilvertomten vill markägaren Cisterna bygga en kombinerad gym- och idrottshall i två våningar, på sammanlagt 900 kvadratmeter. Den tänkta byggnadens högsta höjd blir 13 meter vilket är för högt enligt byggplanen. Men på sitt sammanträde precis före midsommar beslutade miljö- och stadsbyggnadsnämnden om en fastighetsreglering så att bygglov kan beviljas.

Den nya gym- och idrottshallen kommer att ligga med sin långsida utmed Värdshusvägen, mitt emot Lidingöbanans stationshus vid Gåshaga. Utanför den östra kortssidan, mot Södra Kungsvägen, skapas ett litet torg med låga murar. Busshållplatsen i hörnet Värdshusvägen/Södra Kungsvägen blir kvar.

Byggnaden ska enligt förslaget innehålla en idrottshall med rumshöjd i två våningar och en gymdel med träningslokaler och omklädningsutrymmen i två våningar. Här blir det plats för både motionsinnebandy, basketövningar, badminton men också spinning och konditionsträning.

– Det är jätteroligt att vi kan möta ett behov som många invånare gett uttryck för och som kommer till nytta även för skolan, sa Lisbeth Ringblom, vice ordförande (FP) i miljö- och stadsbyggnadsnämnden efter nämndens beslut.

Huvudentrén och stora fönsterpartier vetter mot det lilla torget i öster. På entrévåning ska finnas kontorsutrymmen med pentry, reception, barnpassning, frisör, kaffeservering och en handikapptoalett.

Enligt förslaget ska byggnadens fasad ha träpanel i en mörk grå kulör. Den högre delen får en oregelbunden stående panel och den lägre delen en liggande panel. Svart plåttak. Dörr- och fönstersnickerier är tänkta att ha en ockragul kulör.

Enligt detaljplanen får marken användas till kontor, småindustri, hantverk, handel och parkering. Marken har under många år varit starkt förorenad men blev 1996 sanerad till nivån “känslig markanvändning”.

De parkeringsplatser och den återvinningsstation som nu ligger bredvid den föreslagna byggnaden kommer att vara kvar enligt de ritningar och skisser som har presenterats.

Inga tidpunkter är nämnda i handlingarna men det är mycket troligt att bygget kommer igång under senhösten.

Skiss över området och idrottshallens placering. Det lilla torget med entrén till höger om hallen och parkeringsplatser/återvinning till vänster. Illustration: Alma arkitekter AB

Skiss över området och idrottshallens placering. Det lilla torget med entrén till höger om hallen och parkeringsplatser/återvinning till vänster. Illustration: Alma arkitekter AB

Hallen mot öster, överst, med entrén. Nedanför hallen mot söder, mot Värdshusvägen. Illustration: Alma arkitekter AB

Hallen mot öster, överst, med entrén. Nedanför hallen mot söder, mot Värdshusvägen. Illustration: Alma arkitekter AB

Skiss över undervåningens indelning. Illustration: Alma arkitekter AB

Skiss över undervåningens indelning. Illustration: Alma arkitekter AB

Dela Ny idrottshall i Gåshaga

Kommentarer

Robert 2012-06-26 16:55

Lär säkert dyka upp några salamandrar eller sällsynta groddjur alt skalbaggar och sätta P för det hela.

Tore Kullgren 2012-06-26 12:49

Huset ser attraktivt ut för att vara en idrottshall, men man borde kunna få plats med en butikslokal också.

I Gåshaga finns redan hus som är betydligt högre än 13 meter, så höjden är inget problem.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google